Marcowe posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

 przedsiębiorcy mieli okazję zadawać interesujące ich pytania, dyskutowano o możliwościach i warunkach dla rozwoju biznesu, uczestniczenia w projektach inwestycyjnych samorządu Fot. archiwum
Przedsiębiorcy mieli okazję zadawać interesujące ich pytania, dyskutowano o możliwościach i warunkach dla rozwoju biznesu, uczestniczenia w projektach inwestycyjnych samorządu Fot. archiwum

Marcowe posiedzenie Forum zgromadziło wielu zaszczytnych gości.
Na początku spotkania przedstawiciele samorządu rejonu święciańskiego – dyrektor administracji samorządu Andrius Šarėjus oraz kierownik Wydziału Planowania Strategicznego i Inwestycji Vaida Babrauskienė – zapoznali uczestników posiedzenia z aktualną sytuacją w rejonie święciańskim.

Zaprezentowali aktualne dane statystyczne dotyczące samorządu oraz obecną sytuację w nim. Zostały przedstawione wizja rozwoju rejonu oraz wyszczególnione priorytety. Wśród nich wymieniono m. in. tworzenie atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorców, rozwój infrastruktury. Przedstawiciele samorządu także wymienili planowane projekty, które mogą być realizowane w ramach projektów partnerstwa publiczno-prawnego i do realizacji którego być może będzie pozyskiwany prywatny kapitał.

Przedstawiono również ofertę działek dla biznesu. Poruszono także kwestię branży turystycznej, która dla rejonu jest bardzo ważna, gdyż posiada on doskonałe warunki przyrodniczo-rekreacyjne. Uczestnicy posiedzenia mogli zapoznać się z największymi przedsiębiorstwami działającymi w rejonie, omówiono sytuację na rynku pracy. Zostały przedstawione informacje dotyczące systemu podatkowego i wysokości podatków pobieranych przez samorząd.
Po prezentacji odbyła się dyskusja.

Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy mieli okazję zadawać interesujące ich pytania, dyskutowano o możliwościach i warunkach dla rozwoju biznesu, uczestniczenia w projektach inwestycyjnych samorządu.
Na spotkaniu obecny był również prezydent Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Jarosław Niewierowicz. Podczas swego przemówienia zaprezentował zebranym reprezentowaną przez siebie Izbę: cele jej działalności, jakie firmy zrzesza. Krótko przedstawił też plany Izby na najbliższą przyszłość. Obecnie do Izby należy około 30 firm z Polski i Litwy.
Celem Izby jest działanie na rzecz swoich członków oraz tzw. networking, czyli wymiana posiadanymi kontaktami, doświadczeniami itp. Między innymi Niewierowicz wspomniał, że jednym z celów statutowych Izby jest działalność na rzecz poprawy stosunków polsko-litewskich. Zostały także omówione możliwości zacieśnienia współpracy między „Koroną” a Polsko-Litewską Izbą Handlową.
W trakcie spotkania odbyła się również ceremonia przyjęcia nowych członków Forum.
Grono „Korony” zasiliły następujące trzy firmy:
– UAB „Gręžiniai” – reprezentowana przez dyrektora Mirosława Bacevičiusa, firma działa w branży wykonywania różnego rodzaju odwiertów;
– UAB „Insurance Brokers Group” – reprezentowana przez dyrektora Andrzeja Wołochowicza, spółka działa w zakresie ubezpieczeń;
– UAB „Šalčininkų statyba” – reprezentowana przez dyrektora Witalija Szeszko, spółka działa w branży budowlanej.
Na zakończenie spotkania tradycyjnie zostały omówione bieżące sprawy organizacyjne, m. in. kwestia organizacji szkolenia dla członków „Korony” z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT w codziennej działalności przedsiębiorstwa.