Więcej

  Marcowe posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

  Czytaj również...

   przedsiębiorcy mieli okazję zadawać interesujące ich pytania, dyskutowano o możliwościach i warunkach dla rozwoju biznesu, uczestniczenia w projektach inwestycyjnych samorządu Fot. archiwum
  Przedsiębiorcy mieli okazję zadawać interesujące ich pytania, dyskutowano o możliwościach i warunkach dla rozwoju biznesu, uczestniczenia w projektach inwestycyjnych samorządu Fot. archiwum

  Marcowe posiedzenie Forum zgromadziło wielu zaszczytnych gości.
  Na początku spotkania przedstawiciele samorządu rejonu święciańskiego – dyrektor administracji samorządu Andrius Šarėjus oraz kierownik Wydziału Planowania Strategicznego i Inwestycji Vaida Babrauskienė – zapoznali uczestników posiedzenia z aktualną sytuacją w rejonie święciańskim.

  Zaprezentowali aktualne dane statystyczne dotyczące samorządu oraz obecną sytuację w nim. Zostały przedstawione wizja rozwoju rejonu oraz wyszczególnione priorytety. Wśród nich wymieniono m. in. tworzenie atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorców, rozwój infrastruktury. Przedstawiciele samorządu także wymienili planowane projekty, które mogą być realizowane w ramach projektów partnerstwa publiczno-prawnego i do realizacji którego być może będzie pozyskiwany prywatny kapitał.

  Przedstawiono również ofertę działek dla biznesu. Poruszono także kwestię branży turystycznej, która dla rejonu jest bardzo ważna, gdyż posiada on doskonałe warunki przyrodniczo-rekreacyjne. Uczestnicy posiedzenia mogli zapoznać się z największymi przedsiębiorstwami działającymi w rejonie, omówiono sytuację na rynku pracy. Zostały przedstawione informacje dotyczące systemu podatkowego i wysokości podatków pobieranych przez samorząd.
  Po prezentacji odbyła się dyskusja.

  Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy mieli okazję zadawać interesujące ich pytania, dyskutowano o możliwościach i warunkach dla rozwoju biznesu, uczestniczenia w projektach inwestycyjnych samorządu.
  Na spotkaniu obecny był również prezydent Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Jarosław Niewierowicz. Podczas swego przemówienia zaprezentował zebranym reprezentowaną przez siebie Izbę: cele jej działalności, jakie firmy zrzesza. Krótko przedstawił też plany Izby na najbliższą przyszłość. Obecnie do Izby należy około 30 firm z Polski i Litwy.
  Celem Izby jest działanie na rzecz swoich członków oraz tzw. networking, czyli wymiana posiadanymi kontaktami, doświadczeniami itp. Między innymi Niewierowicz wspomniał, że jednym z celów statutowych Izby jest działalność na rzecz poprawy stosunków polsko-litewskich. Zostały także omówione możliwości zacieśnienia współpracy między „Koroną” a Polsko-Litewską Izbą Handlową.
  W trakcie spotkania odbyła się również ceremonia przyjęcia nowych członków Forum.
  Grono „Korony” zasiliły następujące trzy firmy:
  – UAB „Gręžiniai” – reprezentowana przez dyrektora Mirosława Bacevičiusa, firma działa w branży wykonywania różnego rodzaju odwiertów;
  – UAB „Insurance Brokers Group” – reprezentowana przez dyrektora Andrzeja Wołochowicza, spółka działa w zakresie ubezpieczeń;
  – UAB „Šalčininkų statyba” – reprezentowana przez dyrektora Witalija Szeszko, spółka działa w branży budowlanej.
  Na zakończenie spotkania tradycyjnie zostały omówione bieżące sprawy organizacyjne, m. in. kwestia organizacji szkolenia dla członków „Korony” z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Gitanas Nausėda zaprzysiężony na prezydenta Litwy. Kadencja potrwa do 2029 roku

  Podczas uroczystego posiedzenia parlamentu głowa państwa położyła rękę na konstytucji i przysięgła wierność Republice Litewskiej i Konstytucji, uczciwe wypełnianie obowiązków i sprawiedliwość wobec wszystkich. Nausėda wypowiedział również słowa „niech mi Bóg dopomoże”, choć ze względu na prawa osób niewierzących, składający...

  Okręg Wileński Armii Krajowej 1944–1948

  17 lipca 1944 r. sowieci rozpoczęli „likwidację białopolskiego zgrupowania”. Z zastawionego kotła wydostali się nieliczni. Wielu z zatrzymanych w efekcie trafiło do tzw. „obozów internowania” — czyli obozów jenieckich, część zaś zostało aresztowanych i skazanych na wieloletnie wyroki. Pewna grupa,...

  Nowe tomiki poetyckie Edmonta Wołochowicza

  W literackim świecie często zdarza się, że autorzy zaskakują swoich czytelników nie tylko treścią, ale i liczbą swoich dzieł. Edmont Wołochowicz, znany wileński poeta, w 2024 r. ponownie przyciągnął uwagę miłośników poezji, prezentując trzy nowe tomiki: „Ludzkie lata”, „Czas robi...

  Odsłonięcie odnowionego pomnika „Grota” w Kalwarii Wileńskiej [GALERIA]

  „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Związkiem Polaków na Litwie organizuje uroczyste obchody 80. rocznicy Operacji »Ostra Brama«”. „Jest to szczególna okazja do oddania hołdu i uczczenia pamięci...