Więcej

  Projekt Inicjatyw gwarancji miejscowej młodzieży (IGM) „Odkryj siebie”

  Czytaj również...

  1 października 2015 r. w rejonie wileńskim wystartował projekt „Odkryj siebie”, którego działania są prowadzone na ternie wszystkich samorządów.

  Na Litwie projekt jest realizowany przez Departament do Spraw Młodzieży wspólnie z Giełdą Pracy Litwy, we współpracy z 67 organizacjami pozarządowymi i instytucjami budżetowymi. W rejonie wileńskim partnerem DSM jest otwarta przestrzeń młodzieży wsi Korwie „Kitoks kaimas” (Inna wieś) oraz Przedsiębiorstwo Publiczne ,,Centrum nauczania i zarządzania projektami”.
  Realizacja: 1 października 2015 r. – 1 września 2018 r.
  Uczestnicy projektu: młodzież w wieku 15-29 lat, nigdzie niepracująca, niestudiująca, nieuczestnicząca w szkoleniach i niezarejestrowana na giełdzie pracy (lit. skrót –NEET).
  Cel projektu – indywidualnie pomóc każdemu bezrobotnemu i nieuczącemu się młodemu człowiekowi w wieku 15-29 lat określić swoje potrzeby i możliwości, dążyć do samorealizacji poprzez dokonanie celowego wyboru dziedziny/ instytucji edukacji lub w integracji na rynku pracy.
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby sobie znaleźć odpowiednie miejsce pracy lub instytucję szkoleniową aktywnie zwracać się do nas – jesteśmy zawsze gotowi do pomocy i udzielenia więcej niezbędnych informacji. Sami przyjedziemy w dogodne dla was miejsce.
  Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kontaktować się z lokalnym koordynatorem PP Ernestem – pod nr tel. 865588322 lub na e-mail ernestas.stelmach@gmail.com  lub z  Justą – nr tel. 864440167, lub na e-mail jgik.caritas@gmail.com

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...