Projekt Inicjatyw gwarancji miejscowej młodzieży (IGM) „Odkryj siebie”

1 października 2015 r. w rejonie wileńskim wystartował projekt „Odkryj siebie”, którego działania są prowadzone na ternie wszystkich samorządów.

Na Litwie projekt jest realizowany przez Departament do Spraw Młodzieży wspólnie z Giełdą Pracy Litwy, we współpracy z 67 organizacjami pozarządowymi i instytucjami budżetowymi. W rejonie wileńskim partnerem DSM jest otwarta przestrzeń młodzieży wsi Korwie „Kitoks kaimas” (Inna wieś) oraz Przedsiębiorstwo Publiczne ,,Centrum nauczania i zarządzania projektami”.
Realizacja: 1 października 2015 r. – 1 września 2018 r.
Uczestnicy projektu: młodzież w wieku 15-29 lat, nigdzie niepracująca, niestudiująca, nieuczestnicząca w szkoleniach i niezarejestrowana na giełdzie pracy (lit. skrót –NEET).
Cel projektu – indywidualnie pomóc każdemu bezrobotnemu i nieuczącemu się młodemu człowiekowi w wieku 15-29 lat określić swoje potrzeby i możliwości, dążyć do samorealizacji poprzez dokonanie celowego wyboru dziedziny/ instytucji edukacji lub w integracji na rynku pracy.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby sobie znaleźć odpowiednie miejsce pracy lub instytucję szkoleniową aktywnie zwracać się do nas – jesteśmy zawsze gotowi do pomocy i udzielenia więcej niezbędnych informacji. Sami przyjedziemy w dogodne dla was miejsce.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kontaktować się z lokalnym koordynatorem PP Ernestem – pod nr tel. 865588322 lub na e-mail ernestas.stelmach@gmail.com  lub z  Justą – nr tel. 864440167, lub na e-mail jgik.caritas@gmail.com