Więcej

  Uczczono Światowy Dzień Życia

  Czytaj również...

  Światowy Dzień Życia przypomina o nadrzędnej wartości życia ludzkiego Fot. Marian Paluszkiewicz Fot. Marian Paluszkiewicz
  Światowy Dzień Życia przypomina o nadrzędnej wartości życia ludzkiego Fot. Marian Paluszkiewicz

  „Dzisiaj życie nie zawsze jest traktowane jako coś ważnego i coś świętego, jako dar od Pana Boga. Światowy Dzień Życia ma na celu uwrażliwienie ludzi na te tematy, szczególnie w obliczu przeróżnych XX-wiecznych doświadczeń, kiedy podczas wojen światowych ludzie masowo ginęli, a samo ludzkie życie stało się jednostką statystyczną na liście milionowych ofiar” – powiedział „Kurierowi” ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii Świętego Ducha w Wilnie.

  Co roku w ostatnią niedzielę kwietnia – czyli w tym roku w dniu 24 kwietnia – obchodzi się Światowy Dzień Życia.
  Obchody święta odbyły się również w Polsce i na Litwie. W tym dniu o ważnych problemach związanych z zachowaniem życia mówi się nie tylko w kościołach, ale są też organizowane wykłady, konferencje, pielgrzymki. Celem tego święta jest skierowanie szczególnej uwagi na wartość i sens życia ludzkiego, zwrócenie uwagi na problemy eutanazji i aborcji, technologicznych manipulacji z zarodkami człowieka.

  W niedzielę w Litewskiej Akademii Nauk osobom najbardziej zasłużonym w propagowaniu idei życia zostały wręczone „Nagrody życia”. Statuetki w postaci symbolicznej kropli zostały wręczone podczas uroczystej ceremonii. Nagrody wręczono w 8 nominacjach, m. in. „Za umocnienie rodziny”, „Za przedsiębiorczość przychylną życiu”, „Za fizyczne i duchowe wsparcie słabszego”, „Za profesjonalne zaangażowanie w szerzeniu kultury życia” i in.

  Według organizatorów, celem inicjatywy jest złożenie słów podzięki tym, którzy nie są obojętni, podają pomocną dłoń słabszym, żyją nie tylko dla siebie oraz ukazanie pozytywnych przykładów społeczeństwu.
  Ceremonię wręczenia nagród organizuje pismo „Ateitis”, portal internetowy Bernardinai.lt i Marijos radijas.
  Impreza odbywa się pod patronatem arcybiskupa wileńskiego metropolity Gintarasa Grušasa.

  W ramach obchodów Światowego Dnia Życia  w poniedziałek 25 kwietnia, w Sejmie RL odbyła się konferencja „Wyzwania i możliwości w promowaniu kultury życia na Litwie”, mająca na celu również uczczenie 25-lecia działalności Litewskiego Stowarzyszenia Światowej Federacji Lekarzy „O życie ludzkie”.
  Wśród tematów poruszonych na konferencji znalazły się problemy samobójstw, spożycia alkoholu, ciąży kryzysowej i in.

  — Św. Jan Paweł II wprowadził określenia „cywilizacji życia” i „cywilizacji śmierci”. Jednym z większych współczesnych problemów jest niszczenie życia w zarodku, w łonie matki. Aborcję, zabijanie nienarodzonych dzieci odbywające się w szpitalach, sprowadzono faktycznie do rangi choroby. Podstawowym zadaniem lekarza jest leczenie chorób, a samo życie zaczęto utożsamiać z chorobą. Tymczasem życie ludzkie jest niezasłużonym darem, który otrzymujemy od Pana Boga: rodzice dają dziecku życie biologiczne, ale pierwiastek duchowy, duszę, daje Bóg. Jest to okazja do refleksji na ten temat – powiedział ks. Tadeusz Jasiński.

  W celu przypomnienia o nadrzędnej wartości życia ludzkiego Kościół katolicki w Polsce 25 marca obchodzi Dzień Świętości ustanowiony w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae (ogłoszonej 25 marca 1995): „Proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia”.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  W miastach Polski — w niedzielę 24 kwietnia — odbyły się marsze w obronie życia.  W niedzielę pod hasłem „Człowiek miłosierny życiu zawsze wierny” ulicami Warszawy przeszedł XI Marsz Świętości Życia. Podczas Mszy w katedrze św. Jana Chrzciciela metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz mówił, że życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną, a jego obrona jest obowiązkiem wszystkich, niezależnie od światopoglądu. Uczestnicy marszu mieli ze sobą transparenty z takimi napisami jak: „Życie jest święte”, „Od początku człowiek”, „Każdy z nas był zarodkiem”, „Brońmy nienarodzonych przed aborcją”. Według przedstawicieli organizatorów, w marszu wzięło udział kilka tysięcy osób.
  ***
  Światowy Dzień Życia został ogłoszony w 1991 r. przez Konsystorz Kardynałów. Święto rozpowszechniło się w 1995 r. — odpowiedzi na apel Jana Pawła II, zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 r., ogłoszonej 25 marca.
  W 1998 r. Konferencja Biskupów Litwy postanowiła corocznie obchodzić Dzień Życia również na Litwie.
  Narodowy Dzień Życia obchodzi się 24 marca w Polsce. Został on ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 27 sierpnia 2004 r.
  Celem święta jest propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do życia w rodzinach wielodzietnych.

  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...