Więcej

  Polscy biskupi zatwierdzili Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

  Czytaj również...

  religia Krol 27Polscy biskupi zatwierdzili treść i tytuł Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana podczas niedawnego Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Tekst Aktu zostanie odczytany w Krakowie-Łagiewnikach w sobotę, 19 listopada, przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.

  Jak tłumaczy bp Andrzej Czaja, przewodniczący Zespołu Episkopatu ds. Ruchów Intronizacyjnych, w tytule nie ma nazwy intronizacja, bo określenie „akt intronizacyjny” nie zawsze jest dobrze rozumiane w społeczeństwie.
  Podkreśla też, że istotą jubileuszowego Aktu jest osobiste powierzenie swojego życia Chrystusowi.
  Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

  Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą (wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi), by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
  Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

  Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
  –       W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
  –       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
  –       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
  –       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
  –       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
  –       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
  –       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
  –       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
  Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
  –       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca — Chryste nasz Królu, dziękujemy!
  –       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
  –       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach –
  Chryste nasz Królu, dziękujemy!
  –       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
  –       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
  Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
  Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
  –       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę — Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
  –       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień — Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
  –       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
  –       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
  –       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
  Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
  Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
  W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
  Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
  Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
  W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
  Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
  * * *
  Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
  uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa

  episkopat.pl

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Piotrem Jezierskim. „Piszę także dla mieszkańców Kresów”

  Rajmund Klonowski: Kim jest Aligator? Dr Piotr Jezierski: Aligator to jest dziewczyna, nastolatka. Polka z Warszawy, która jest związana z Kresami Wschodnimi przez to, że jej tata pracuje w pewnej fundacji. Można się domyślić, jakiej. I ten tata czasem podróżuje,...

  Polsko-litewski portal po rosyjsku

  Poniżej zamieszczamy przedruk artykułu „Polsko-litewski portal po rosyjsku” z wydawanego w Polsce pisma „Gazeta Polska”. Poświęcony jest kwestii przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie. O problemie oddziaływania rosyjskiej propagandy na Wileńszczyznę i braku przeciwdziałania jej wpływom ze strony środowiska AWPL-ZChR pisaliśmy przed...

  Plener malarski „Znad Mereczanki fal”

  W dniach 18-26 maja br. odbył się plener malarski uczniów Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku i ze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie. Kolejna edycja corocznego pleneru została zatytułowana „Znad Mereczanki fal” i była kontynuacją ubiegłorocznego spotkania, które zahaczyło o...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o Dniu Dziecka

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka ten numer Pocopotka...