Więcej

  Spotkanie ze starostami gmin

  Czytaj również...

  4 maja w samorządzie rejonu wileńskiego odbyło się spotkanie starostów i pracowników gmin/fot.vrsa.lt
  4 maja w samorządzie rejonu wileńskiego odbyło się spotkanie starostów i pracowników gmin Fot.vrsa.lt

  4 maja w samorządzie rejonu wileńskiego odbyło się spotkanie starostów i pracowników gmin.
  Specjalnie na tę okazję zaproszona notariusz I biura notarialnego rejonu wileńskiego Dalija Svirbutienė dokonała przeglądu pytań i usług charakteru notarialnego, z którymi mieszkańcy gmin spotykają się najczęściej. Mówiono o trybie sporządzania testamentu, zasadach dziedziczenia spadku i in.

  Kierownik Urzędu stanu cywilnego samorządu Edvarda Časienė zapoznała zebranych z aktualiami rejestracji aktów stanu cywilnego, o zmianach w rejestracji, które zajdą z dniem 1 stycznia 2017 roku.

  Na spotkaniu poruszono też sprawy lokalizacji kontenerów na odchody bytowe: kierownik Wydziału gospodarki terenowej Mirosław Romanowski zaznaczył wagę segregacji odpadów bytowych i należytej lokalizacji placyków z kontenerami na śmieci, aby mieszkaniec każdej gminy miał zapewniony komfort pozbycia się odpadów gospodarstwa domowego.

  Uczestnicy spotkania omówili także inne kwestie, leżące w kompetencji działalności gmin.

   

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...