Spotkanie ze starostami gmin

4 maja w samorządzie rejonu wileńskiego odbyło się spotkanie starostów i pracowników gmin/fot.vrsa.lt
4 maja w samorządzie rejonu wileńskiego odbyło się spotkanie starostów i pracowników gmin Fot.vrsa.lt

4 maja w samorządzie rejonu wileńskiego odbyło się spotkanie starostów i pracowników gmin.
Specjalnie na tę okazję zaproszona notariusz I biura notarialnego rejonu wileńskiego Dalija Svirbutienė dokonała przeglądu pytań i usług charakteru notarialnego, z którymi mieszkańcy gmin spotykają się najczęściej. Mówiono o trybie sporządzania testamentu, zasadach dziedziczenia spadku i in.

Kierownik Urzędu stanu cywilnego samorządu Edvarda Časienė zapoznała zebranych z aktualiami rejestracji aktów stanu cywilnego, o zmianach w rejestracji, które zajdą z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Na spotkaniu poruszono też sprawy lokalizacji kontenerów na odchody bytowe: kierownik Wydziału gospodarki terenowej Mirosław Romanowski zaznaczył wagę segregacji odpadów bytowych i należytej lokalizacji placyków z kontenerami na śmieci, aby mieszkaniec każdej gminy miał zapewniony komfort pozbycia się odpadów gospodarstwa domowego.

Uczestnicy spotkania omówili także inne kwestie, leżące w kompetencji działalności gmin.