Do wiadomości mieszkańców bloków wielorodzinnych rejonu wileńskiego!

Według art. 4.72 Kodeksu Cywilnego Litwy prawo wspólnego posiadania to prawo dwóch lub więcej właścicieli do korzystania z należącego do nich obiektu i rozporządzania nim.

W artykułach 4.82, 4.83, 4.84 Kodeksu Cywilnego Litwy wskazuje się, że obiekty wspólnego użytkowania (pomieszczenia wspólnego użytkowania, podstawowe konstrukcje domu, urządzenia mechaniczne, elektryczne, sanitarno-techniczne i inne) muszą być zarządzane, właściwie doglądane, remontowane. Właściciele mieszkań i innych pomieszczeń muszą utworzyć wspólnotę właścicieli mieszkań lub zawrzeć umowę o wspólnej działalności. Jeśli właściciele mieszkań nie skorzystają z tej możliwości, rozkazem dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego zostanie wyznaczony administrator obiektów wspólnego użytkowania.

Administrator jest wyznaczany zgodnie z Uchwałą Rządu Republiki Litewskiej nr 567 z dn. 20 czerwca 2013 r. „Opis trybu wyboru administratora obiektów wspólnego użytkowania” na pięć lat. Okres pełnomocnictw administratora obiektów wspólnego użytkowania jest przedłużany na kolejne pięć lat, jeżeli będzie on właściwie wykonywał usługi i nie będzie skarg właścicieli (właściciele w dowolnej chwili większością głosów mogą podjąć postanowienie o zmianie administratora obiektów wspólnego użytkowania). Właściciele mieszkań i innych pomieszczeń mają prawo do zrezygnowania z usług administratora, zakładając Wspólnotę Mieszkańców Bloków Wielorodzinnych lub zawierając umowę o wspólnej działalności. Po założeniu Wspólnoty Mieszkańców Bloków Wielorodzinnych lub po zawarciu umowy o wspólnej działalności i zorganizowaniu nadzoru technicznego domu, konieczne jest powiadomić na piśmie Wydział Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu.

Nie założywszy Wspólnoty Mieszkańców Bloków Wielorodzinnych lub nie zawarłszy umowy o wspólnej działalności (lub nie przedstawiwszy protokołu zebrania, podczas którego mieszkańcy zdecydowali założyć Wspólnotę Mieszkańców Bloków Wielorodzinnych lub zawrzeć umowę o wspólnej działalności) do 13 czerwca. br. zostanie wyznaczony administrator obiektów wspólnego użytkowania. Informacja o wyznaczeniu administratora zostanie opublikowana na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego.