Na osiedla Czarny Bór i Mejszagoła czekają świetne zmiany

Miasteczko Mejszagoła z lotu ptaka

Samorząd Rejonu Wileńskiego dąży do zwiększania atrakcyjności swoich osiedli poprzez poprawę i rozwój bezpiecznych, schludnych i pięknych przestrzeni zarówno dla lokalnych mieszkańców jak i przybywających gości.

W niedalekiej przyszłości znaczących zmian doczekają się osiedla Czarny Bór i Mejszagoła – tu Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego zrealizuje kompleksowe projekty uporządkowania przestrzeni publicznych, urządzenia stref rekreacji i wypoczynku.
W celu poprawy infraktustury wypoczynku i rekreacji, jakości środowiska życia, warunków łączności oraz zwiększenia aktywności miejscowej ludności w Czarnym Borze będzie zrealizowany projekt „Kompleksowe uporządkowanie osiedla Czarny Bór: uporządkowanie boiska, chodników i zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych”, którego łączna kwota sięga prawie 853 tys. euro. Podczas jego realizacji jest planowane odnowienie boiska sportowego, urządzenie boisk piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, sektorów lekkoatletyki, bieżni i miejsc siedzących. Boisko będzie ogrodzone i oświetlone, a obok niego będzie urządzony parking. Ponadto miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mieli możliwość korzystania z nowo założonych ścieżek rowerowych i dla pieszych. Dla dzieci powstanie nowy kolorowy placyk do zabaw.

Pozytywne zmiany nastąpią i w miasteczku Mejszagoła – mieszkańcy będą mogli korzystać z unowocześnionego boiska sportowego. Na jego terytorium zmieszczą się: boisko piłki nożnej, koszykówki, korty tenisowe i boisko do siatkówki, sektory lekkoatletyki, bieżnie, ławki. Teren będzie oświetlony, ogrodzony nowym płotem. W ramach projektu zaplanowano również zmodernizować plac targowy miasteczka: zostanie odnowiona nawierzchnia, pawilony handlowe, urządzone oświetlenie, parking i sieci inżynieryjne. Nowym miejscem wypoczynku dla społeczności Mejszagoły stanie się skwer o przytulnym klimacie, ozdobiony małymi elementami architektonicznymi, kwiatami i zieleńcami. Wartość projektu „Uporządkowanie przestrzeni publicznych miasteczka Mejszagoła: targowiska, skweru, boiska sportowego” – ponad 852 tys. euro.
Cieszy to, że pięknieją przestrzenie publiczne i całe osiedla. Dzięki realizacji projektów lokalne społeczności będą miały nowe miejsca spotkań, gdzie będą mogły obcować i aktywnie spędzać czas, co przyczyni się do poprawy jakości życia, jak również do upiększania środowiska i poprawy dobrobytu.

Projekty będą realizowane w ramach środka 08.2.1-CPMA-R-908 „Zwiększenie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa“ Programu Inwestycji Unii Europejskiej na lata 2014-2020 priorytetu 8 „Odnowienie wiejskich terenów mieszkalnych”. Maksymalny czas trwania projektów, które będą finansowane ze środków Samorządu, państwa i unijnych, wynosi 36 miesięcy.