Pozytywne zmiany w codziennych podróżach mieszkańców rejonu wileńskiego

Stan dróg rejonu wileńskiego, a także ich utrzymanie – to jedno z najbardziej absorbujących pytań dla mieszkańców rejonu. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i zapewnienia bardziej wygodnego połączenia, Samorząd jest otwarty na propozycje mieszkańców. Zawsze, według możliwości, reaguje na uzasadnione prośby, dotyczące utrzymania i remontu dróg.

Na uporządkowanie infrastruktury dróg i ulic w 2016 r. Dyrekcja Zarządu Dróg przy Ministerstwie Łączności dla Samorządu Rejonu Wileńskiego przeznaczyła 2,8 mln euro. Środki na remont i utrzymanie dróg i ulic zostały podzielone pomiędzy 23. gminami. W tym roku planowane jest uporządkowanie 106 obiektów w gminach. W rejonie wileńskim zostanie uporządkowane 28,7 km ulic, w tym będzie położone około13 km nowego asfaltu.
Uchwałą Rady z dnia 1 lipca została zatwierdzona skorygowana lista budowy, remontu i utrzymania dróg i ulic o znaczeniu lokalnym. Na wykonanie zaplanowanych prac zostaną wykorzystane środki Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg 2016 r. Na uściślonej liście obiektów rzeczywiste objętości prac nieznacznie, ale wzrosły. Zwiększyła się długość dróg o nawierzchni asfaltowej i asfaltowo- betonowej, będzie położone więcej chodników. Wszystkie prace planuje się zakończyć już w tym miesiącu.
Samorząd Rejonu Wileńskiego konsekwentnie realizuje dogląd i rozwój infrastruktury dróg i ulic, są realizowane najniezbędniejsze prace porządkowania środowiska, aby mieszkańcy rejonu czuli się wygodnie i bezpiecznie, by mogli cieszyć się i być dumni ze swego otoczenia.
Listę obiektów, finansowanych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg na rok 2016, można znaleźć na stronie internetowej Samorządu www.vrsa.lt