Więcej

  „Czapki w górę!” dla dyplomantów Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku

  Czytaj również...

  1

  Siódma promocja absolwentów studiów licencjackich, pierwsza promocja magistrów, 50 dyplomów o ukończeniu studiów na kierunku ekonomii i informatyki, 500-tny absolwent – tak prezentowała się w liczbach tegoroczna uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.

  Szczególnej wagi uroczystości dodał fakt, iż spośród 50 dyplomów wręczono 14 dyplomów magisterskich z ekonomii. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w piątek 29 lipca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w obecności władz uczelni macierzystej – Uniwersytetu w Białymstoku, jej wileńskiej filii oraz dostojnych gości.

  — Wyższe wykształcenie, którego świadectwem są dyplomy, zapewni wam dobre fundamenty dla przyszłej kariery zawodowej. Większość z was już pracuje. Myślę, że znajdziecie dobre miejsca pracy tutaj na Wileńszczyźnie, powołacie swoje firmy, tworząc miejsca pracy sobie i innym, założycie rodziny i tak wzmocnicie klasę średnią, która jest największym bogactwem dojrzałego społeczeństwa – zwrócił się do dyplomantów dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jarosław Wołkonowski.

  30_dyplomy_3
  Dziekan cieszył się też, że spośród 50 wręczonych tego dnia dyplomów jest 6 dyplomów z wyróżnieniem Fot. Marian Paluszkiewicz

  Jak zaznaczył w swym przemówieniu, dyplomy magisterskie z ekonomii mają specjalizację „Przedsiębiorstwo na rynku”, co ma ułatwić absolwentom pomyślne prowadzenie działalności gospodarczej.
  Dziekan cieszył się też, że spośród 50 wręczonych tego dnia dyplomów jest 6 dyplomów z wyróżnieniem, których otrzymanie z racji na wysokie wymagania jest rzeczą trudną.
  Nie są to ostateczne liczby, gdyż jeszcze około 50 studentów będzie broniło swych prac we wrześniu i otrzyma dyplomy podczas inauguracji nowego roku akademickiego 8 października. Ogólna liczba absolwentów studiów licencjackich liczy już 512 studentów oraz 14 dyplomantów studiów magisterskich. Jarosław Wołkonowski zaznaczył też, że od roku akademickiego 2015-16 na uczelni ruszył nowy kierunek studiów – europeistyka.

  Wszystkich zebranych przywitał również prorektor Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jerzy Halicki.
  — Jesteśmy dumni z tego, że mamy wydział zamiejscowy w Wilnie jako jedyna uczelnia państwowa w Polsce. We wszystkich kręgach chwalę się tym faktem, bo jest czym się chwalić.
  Drugi fakt, który w Polsce podkreślam, to są losy absolwentów. Nie ma tu takiego dużego wskaźnika bezrobotnych wśród absolwentów, a jest to 1 procent. Czyli ten wydział spełnia swoją rolę, bo kształci, a jednocześnie kształci na tyle dobrze, a profile są tak dopasowane do rynku pracy, że miejsca pracy są znajdywane, a bezrobotnych absolwentów praktycznie nie ma. To nas napawa wielką dumą – mówił prorektor Jerzy Halicki.

  30_dyplomy_2
  Po przemówieniach nastąpił moment kulminacyjny uroczystości – wręczenie dyplomów Fot. Marian Paluszkiewicz

  Po przemówieniach nastąpił moment kulminacyjny uroczystości – wręczenie dyplomów. Przekazali je prorektor Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jerzy Halicki oraz dziekan dr hab. Jarosław Wołkonowski dla 36 absolwentów siódmej promocji studiów licencjackich, oraz 14 studentów studiów magisterskich. Sześciu studentów dostało dyplomy z wyróżnieniem.
  To Elżbieta Grodź, Justa Łastowska, Mirosław Łosiew, Daria Pilarczyk, Elżbieta Sokołowska, wyjątkowo po raz drugi otrzymała dyplom z wyróżnieniem Aneta Salnik (po raz pierwszy otrzymała go po ukończeniu studiów licencjackich, po raz drugi – magisterskich). Szarfą uhonorowano też pięćsetnego absolwenta – historyczną dyplomantką została Elwira Makricka. W otrzymaniu dyplomu jednemu ze studentów nie przeszkodził nawet… gips, który po odbiór dyplomu przyszedł o kulach.

  Jedyną przeszkodą w pomyślnym pobieraniu nauki mimo 9 lat istnienia jest brak stałego własnego lokalu.
  — Myślę, że nie ma na Litwie ani przedszkola, ani szkoły, nieposiadających własnej siedziby – poza Filią UwB. Obecnie na naszym Wydziale studiuje 450 studentów. Jesteśmy od dziewięciu lat jak ci tułacze: część zajęć na Kalwaryjskiej i Nowogródzkiej, inauguracje i wręczenia dyplomów w DKP. Nie mamy ani szatni, ani bufetu, nie mamy wielu rzeczy niezbędnych dla współczesnej wyższej uczelni – wymieniał Jarosław Wołkonowski.

  Obecny na uroczystości wicekanclerz rządu RL Rimantas Vaitkus w swym przemówieniu gratulował władzom uczelni osiągnięcia wysokiego standardu wyższego wykształcenia i zapewnił, że ze strony rządu będą poczynione wszelkie kroki i „w tym roku ten problem będzie rozwiązany”.

  List gratulacyjny od ambasadora RP w Wilnie Jarosława Czubińskiego przeczytał i złożył życzenia absolwentom radca-minister, konsul generalny wydziału konsularnego ambasady RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski.

  Kończący kadencję dziekan Jarosław Wołkonowski podziękował za wspólne 9 lat. Zastąpi go dziekan-elekt dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatroszczmy się o swoje zdrowie już teraz

  Dokąd na badanie Na Litwie istnieje pięć nieodpłatnych programów zapobiegania chorobom, których koszty są refundowane przez Kasy Chorych z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby skorzystać z badań profilaktycznych, należy najpierw skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który oceni stan zdrowia i...

  Prezydent wręczył odznaczenie państwowe dla Adama Błaszkiewicza

  — Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla społeczności polskiej, która pracuje u podstaw. To nagroda dla moich współpracowników, z którymi społecznie działamy, czy to w harcerstwie, czy w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą. A że padło na mnie,...

  Matura 2025. Czego się spodziewać?

  Minister oświaty Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, która przedstawiła cel konferencji, przyznała, że w tym roku egzaminy pośrednie zakończyły się fiaskiem, ale wyraziła zadowolenie, że już w krótkim okresie urzędowania udało się znaleźć kompromisy. Uwzględniono życzenia i uwagi Wiceminister Ignas Gaižiūnas, który przedstawił nowy...

  W stulecie Święta Pieśni na Litwie zaprezentowały się również polskie zespoły

  Według obliczeń organizatorów w rozśpiewanym i roztańczonym festiwalu wzięło udział 37 tys. artystów, w tym ponad 2 tys. z zagranicy z 14 krajów świata. Zaprezentowali się oni podczas 14 wydarzeń. Do udziału w litewskim Święcie Pieśni zostały zaproszone również...