Więcej

  „Czapki w górę!” dla dyplomantów Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku

  Czytaj również...

  1

  Siódma promocja absolwentów studiów licencjackich, pierwsza promocja magistrów, 50 dyplomów o ukończeniu studiów na kierunku ekonomii i informatyki, 500-tny absolwent – tak prezentowała się w liczbach tegoroczna uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.

  Szczególnej wagi uroczystości dodał fakt, iż spośród 50 dyplomów wręczono 14 dyplomów magisterskich z ekonomii. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w piątek 29 lipca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w obecności władz uczelni macierzystej – Uniwersytetu w Białymstoku, jej wileńskiej filii oraz dostojnych gości.

  — Wyższe wykształcenie, którego świadectwem są dyplomy, zapewni wam dobre fundamenty dla przyszłej kariery zawodowej. Większość z was już pracuje. Myślę, że znajdziecie dobre miejsca pracy tutaj na Wileńszczyźnie, powołacie swoje firmy, tworząc miejsca pracy sobie i innym, założycie rodziny i tak wzmocnicie klasę średnią, która jest największym bogactwem dojrzałego społeczeństwa – zwrócił się do dyplomantów dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jarosław Wołkonowski.

  30_dyplomy_3
  Dziekan cieszył się też, że spośród 50 wręczonych tego dnia dyplomów jest 6 dyplomów z wyróżnieniem Fot. Marian Paluszkiewicz

  Jak zaznaczył w swym przemówieniu, dyplomy magisterskie z ekonomii mają specjalizację „Przedsiębiorstwo na rynku”, co ma ułatwić absolwentom pomyślne prowadzenie działalności gospodarczej.
  Dziekan cieszył się też, że spośród 50 wręczonych tego dnia dyplomów jest 6 dyplomów z wyróżnieniem, których otrzymanie z racji na wysokie wymagania jest rzeczą trudną.
  Nie są to ostateczne liczby, gdyż jeszcze około 50 studentów będzie broniło swych prac we wrześniu i otrzyma dyplomy podczas inauguracji nowego roku akademickiego 8 października. Ogólna liczba absolwentów studiów licencjackich liczy już 512 studentów oraz 14 dyplomantów studiów magisterskich. Jarosław Wołkonowski zaznaczył też, że od roku akademickiego 2015-16 na uczelni ruszył nowy kierunek studiów – europeistyka.

  Wszystkich zebranych przywitał również prorektor Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jerzy Halicki.
  — Jesteśmy dumni z tego, że mamy wydział zamiejscowy w Wilnie jako jedyna uczelnia państwowa w Polsce. We wszystkich kręgach chwalę się tym faktem, bo jest czym się chwalić.
  Drugi fakt, który w Polsce podkreślam, to są losy absolwentów. Nie ma tu takiego dużego wskaźnika bezrobotnych wśród absolwentów, a jest to 1 procent. Czyli ten wydział spełnia swoją rolę, bo kształci, a jednocześnie kształci na tyle dobrze, a profile są tak dopasowane do rynku pracy, że miejsca pracy są znajdywane, a bezrobotnych absolwentów praktycznie nie ma. To nas napawa wielką dumą – mówił prorektor Jerzy Halicki.

  30_dyplomy_2
  Po przemówieniach nastąpił moment kulminacyjny uroczystości – wręczenie dyplomów Fot. Marian Paluszkiewicz

  Po przemówieniach nastąpił moment kulminacyjny uroczystości – wręczenie dyplomów. Przekazali je prorektor Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jerzy Halicki oraz dziekan dr hab. Jarosław Wołkonowski dla 36 absolwentów siódmej promocji studiów licencjackich, oraz 14 studentów studiów magisterskich. Sześciu studentów dostało dyplomy z wyróżnieniem.
  To Elżbieta Grodź, Justa Łastowska, Mirosław Łosiew, Daria Pilarczyk, Elżbieta Sokołowska, wyjątkowo po raz drugi otrzymała dyplom z wyróżnieniem Aneta Salnik (po raz pierwszy otrzymała go po ukończeniu studiów licencjackich, po raz drugi – magisterskich). Szarfą uhonorowano też pięćsetnego absolwenta – historyczną dyplomantką została Elwira Makricka. W otrzymaniu dyplomu jednemu ze studentów nie przeszkodził nawet… gips, który po odbiór dyplomu przyszedł o kulach.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Jedyną przeszkodą w pomyślnym pobieraniu nauki mimo 9 lat istnienia jest brak stałego własnego lokalu.
  — Myślę, że nie ma na Litwie ani przedszkola, ani szkoły, nieposiadających własnej siedziby – poza Filią UwB. Obecnie na naszym Wydziale studiuje 450 studentów. Jesteśmy od dziewięciu lat jak ci tułacze: część zajęć na Kalwaryjskiej i Nowogródzkiej, inauguracje i wręczenia dyplomów w DKP. Nie mamy ani szatni, ani bufetu, nie mamy wielu rzeczy niezbędnych dla współczesnej wyższej uczelni – wymieniał Jarosław Wołkonowski.

  Obecny na uroczystości wicekanclerz rządu RL Rimantas Vaitkus w swym przemówieniu gratulował władzom uczelni osiągnięcia wysokiego standardu wyższego wykształcenia i zapewnił, że ze strony rządu będą poczynione wszelkie kroki i „w tym roku ten problem będzie rozwiązany”.

  List gratulacyjny od ambasadora RP w Wilnie Jarosława Czubińskiego przeczytał i złożył życzenia absolwentom radca-minister, konsul generalny wydziału konsularnego ambasady RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski.

  Kończący kadencję dziekan Jarosław Wołkonowski podziękował za wspólne 9 lat. Zastąpi go dziekan-elekt dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku.

  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...