Szkolne wyprawki z Macierzy odciążą budżety polskich rodzin

Fot. Marian Paluszkiewicz
Pierwszy września to poważne wyzwanie finansowe dla budżetu rodzin Fot. Marian Paluszkiewicz

Początek nowego roku szkolnego wiąże się z pewnym wyzwaniem finansowym dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Tego roku znaczną pomocą rodzicom pierwszoklasistów będą wyprawki ufundowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach projektu wspierania edukacji polskiej na Litwie.

Transport z wyprawkami dla pierwszaków z polskich szkół już dotarł na Litwę. Są to plecaki z pełnym wyposażeniem, które uczniowie otrzymają z okazji inauguracji nowego roku szkolnego.

— W tym roku naukę w pierwszej klasie podejmie 1 101 polskich uczniów. Tyle też otrzymaliśmy wyprawek dla pierwszaków. Są to bogato wyposażone plecaki z wszystkimi artykułami niezbędnymi w pierwszej klasie, takimi jak przybory do pisania, kredki, ołówki, nożyce, zeszyty. Pięknym dodatkiem do wyposażenia jest gra edukacyjna „Polak mały”. Znalazł się tu też zestaw śniadaniowy: pudełko na kanapki, butelka do picia — poinformował „Kurier” Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Jeszcze w grudniu 2015 r. władze RP zapowiedziały wsparcie dla szkół polskich na Litwie — 500 złotych dla każdego ucznia klasy pierwszej i maturalnej. Jak będzie realizowany bon dla pierwszaka w wysokości 500 złotych, jest jeszcze kwestią do omówienia.
3 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się spotkanie wiceministra spraw zagranicznych RP Jana Dziedziczaka, prezesa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaja Falkowskiego i wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Ewy Ziółkowskiej, ambasadora RP w Wilnie Jarosława Czubińskiego oraz konsula generalnego Stanisława Cygnarowskiego z przedstawicielami szkół polskich na Litwie. Podczas spotkania odbędzie się uroczyste przekazanie delegacjom szkolnym wyprawek dla pierwszoklasistów.

Rosnące ceny, w tym też na artykuły szkolne, czynią przed pierwszym września spustoszenie w budżecie rodzinnym, zwłaszcza jeżeli dziecko nie jest jedynakiem.

— Początek roku szkolnego wiąże się zawsze z większymi wydatkami. I choć mam w wieku szkolnym tylko jedno dziecko, to mimo wszystko wiele wydaję na przybory szkolne. Wiele wydatków idzie na zakup artykułów na zajęcia z plastyki, gdyż córka kształci się dodatkowo w tym kierunku. Dlatego musimy kupić w specjalistycznych sklepach niezbędne artykuły: jakościowe farby, płótno, gips, ołówki, pędzle, plastelinę. Kosztuje to bardzo drogo, ale wiem, że warto zainwestować, gdyż dziecko robi znaczne postępy — mówi mama piątoklasistki z Wilna.

Prezydent Dalia Grybauskaitė we wtorek, 30 września, wzięła udział w akcji „W małym sercu — wielkie idee”, podczas której wszyscy chętni mogą ofiarować artykuły szkolne dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. Do akcji zachęca Zakon Maltański, by przez cały wrzesień ofiarowywać artykuły szkolne i środki pieniężne najbiedniejszym dzieciom oraz na utrzymanie centrów maltańskich dziennego pobytu.

Jak twierdzi prezydent, początek roku szkolnego jest ważnym wydarzeniem zarówno dla dzieci, jak też ich rodziców. Jednak nie wszyscy spotykają dzień 1 września z radością. Na Litwie jest wiele rodzin, dla których wyprawienie dziecka do szkoły i zaopatrzenie go w najniezbędniejsze artykuły jest wielkim wyzwaniem.

Podczas akcji Dalia Grybauskaitė sprezentowała pierwszakom dwa w pełni wyposażone plecaki. Do akcji dołączyli pracownicy Urzędu Prezydenta, działacze społeczni.

Akcja charytatywna „W małym sercu — wielkie idee” przebiega już czwarty rok. W ubiegłym roku dzięki wsparciu maltańczyków artykuły szkolne rozdano 1 500 uczniom w 35 miejscowościach Litwy. Ofiarowane pieniądze są przeznaczane na żywienie dzieci, dowożenie do centrów maltańskich, ich utrzymanie.

Datki w postaci artykułów szkolnych można ofiarować w przedstawicielstwach maltańczyków, dzwoniąc na krótki numer 1419 (koszt — 2 euro) lub dokonując przelewu na konto służby pomocy Zakonu Maltańskiego LT29 4010 0424 0397 4431 (paskirtis: vaikams).

ŚREDNIA CENA WYPRAWKI PIERWSZOKLASISTY
w euro

Plecak usztywniony…….37
Żelopis……0,4
20 zeszytów………2,2
Piórnik……..6
Farbki……..2
Flamastry…….3
Ołówki kolorowe……..6
Kredki świecowe….1,4
Pędzelki…….1
Album do akwareli…….2
Karton….1
Plastelina…..2
Linijka…..0,5
Klej ołówkowy….0,7
Pudełko śniadaniowe……4
Temperówka…..3,6
Nożyce…….0,6

Ogółem………..73,4 euro