„Dług” do spłacenia…

Przed Państwem pierwszy z artykułów opisujących działalność polskich organizacji pozarządowych wspierających Polaków na Litwie, który powstał w ramach projektu „Promocja polskich organizacji pozarządowych na Litwie” Stowarzyszenia na Rzecz Ziemi Iłowskiej. Poniżej swoją misję i działalność przedstawia Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”, założona w 2012 roku w Warszawie. Organizacja ta wspiera środowiska Polaków na Kresach Wschodnich, obejmując pomocą rodaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Łotwy. Jej działalność ma charakter przekrojowy i obejmuje całą gamę środków – od wsparcia finansowego i materialnego polskich środowisk, przez organizację wydarzeń kulturalnych i wspieranie polskich artystów na Kresach, po pomoc dla polskich parafii na Wschodzie. Oddajmy głos przedstawicielowi Fundacji.

„Dług” do spłacenia…

Pamiętam od dziecka obraz Matki Bożej Częstochowskiej wiszący w mieszkaniu moich dziadków w Płońsku, pod którym zawsze świeciło się światło. Ten obraz był świadkiem ucieczki w 1939 z Płońska na Kresy, a potem był jedynym skarbem rodzinnym uratowanym po cudownym powrocie przez zieloną granicę pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem 1939 roku. Ten znak był przypomnieniem dobra, którego doświadczyli moi przodkowie od ludzi mieszkających na Kresach….

Cezary Andrzej Jurkiewicz

pierwszy prezes Fundacji „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”

Nie przez przypadek też myślą przewodnią naszej Fundacji jest fragment encykliki „Caritas In Veritate”, której autorem jest papież Benedykt XVI:

Zdarza się niekiedy, że adresat pomocy staje się użytecznym dla tego, który mu pomaga i że ubodzy służą do utrzymania przy życiu kosztownych organizacji biurokratycznych, zatrzymujących na własne utrzymanie zbyt wysoki procent tych zasobów, które powinny być w istocie przeznaczone na rozwój. W tej perspektywie należałoby wyrazić życzenie, aby wszystkie organizmy międzynarodowe oraz organizacje pozarządowe zatroszczyły się o całkowitą przejrzystość, informując donatorów i opinię publiczną o procencie otrzymanych funduszy przeznaczonym na programy współpracy, o prawdziwej zawartości tych programów i wreszcie o strukturze kosztów samej instytucji.”

Dzięki naszym Darczyńcom udało się zebrać tysiące złotych przeznaczonych na wiele akcji wspierających. Do najważniejszych z nich należą:

  • wyposażenie nowopowstałej polskiej parafii w Mińsku na Białorusi w meble, ornaty kielichy, pateny, lichtarze, świece;

  • organizacja pobytu grup dzieci i młodzieży ze szkół polskich z Grodna i Wołkowyska w Warszawie oraz na obozach harcerskich;

  • akcja „ZNICZ”, w ramach której co roku w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki, udało się umieścić na grobach naszych rodaków i polskich żołnierzy w Grodnie i w okolicy 2 tysiące zniczy Caritas;

  • nieprzerwanie od 2013 roku trwa akcja ‘”Podziel się książką z Polakami”, w ramach której setki podręczników, lektur, literatury popularnej dla dzieci i dorosłych trafiły do bibliotek i szkół na terenie Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy.

  • w 2013 roku do Warszawy zawitał z koncertami zespół dziecięco- młodzieżowy „Liberamente” z Grodna, któremu w listopadzie, dzięki Panu Januszowi Fidziukiewiczowi, udało się nagrać swoją pierwszą profesjonalną płytę. Zespół wykonuje utwory religijne i patriotyczne.

  • co roku uczestniczymy w polskich dożynkach w Pikieliszkach. Przy okazji tych pobytów przekazaliśmy jednej ze szkół dużą ilość książek i podręczników, materiałów papierniczych, chemię gospodarczą oraz telewizor. Obecnie szykujemy kolejne transporty z książkami i komputerami.

  • zorganizowaliśmy akcję „Polacy Polakom z Mariupola”, w którą włączyła się pani Premier Beata Szydło. Zebraliśmy dary spożywcze i higieniczne, z których przygotowaliśmy ponad 100 paczek przekazanych naszym Rodakom – polskim rodzinom z Mariupola.

  • wspieramy polską szkółkę parafialną w Grodnie na Dziewiatówce. W 2015 zostaliśmy zaproszeni jako jury do uczestnictwa w II Parafialnym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej „Miejcie Nadzieję…” Był to konkurs, a zarazem wieczór pięknej polskiej poezji. W konkursie udział wzięło 20 osób w kategoriach wiekowych od 16 do 65 lat.

  • co roku przed Bożym Narodzeniem harcerze ZHR wraz z naszym wsparciem organizują Akcję Paczka, w ramach której udają się do naszych rodaków na Kresach. Zbierane są produkty spożywcze, środki czystości i inne potrzebne rzeczy, które możemy dodać do przygotowanych paczek. W ciągu ostatnich 3 lat wraz z harcerzami przygotowaliśmy i przekazaliśmy na wschód blisko 2200 paczek.

Wszystkie te działania mają na celu jedno – wspomóc naszych rodaków za granicą, nie tylko finansowo, ale i duchowo, bo pojedyncze akty dobroci wspólnie tworzą wielkie dobro.

Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”
ul. Rzeźbiarska 87
04-620 Warszawa
Nr konta: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

www.kresywpotrzebie.pl

E-mail: kontakt@kresywpotrzebie.pl

Tel.: (+48) 602 699 259

Artykuł finansowany z projektu Stowarzyszenia na Rzecz Ziemi Iłowskiej „Promocja polskich organizacji pozarządowych na Litwie” wspieranego przez Stowarzyszenie Odra-Niemen ze środków Senatu RP.

baner_dol