Więcej

  Nowe prawa opiekuna niepełnosprawnego

  Czytaj również...

  Sejm przyjął ustawę dotyczącą opiekunów osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nią, po śmierci podopiecznego opiekun, który stracił prawo do, na przykład, świadczenia pielęgnacyjnego, będzie mógł otrzymać prawo do zasiłku lub świadczenie przedemerytalne.

  Jak wyjaśniała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, zmiany dotyczą osób, które często rezygnując z pracy, poświęciły się opiece nad najbliższymi. Dodała, że wiadomo, iż sytuacja opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych jest trudna. W sytuacji śmierci swoich najbliższych stykają się nie tylko z dramatem ich utraty, ale też często zostają bez środków do życia. Zostawiając pracę, tracą prawo do świadczenia, a czasami tego prawa nie mieli. Stąd potrzeba by te osoby nabierały prawa do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych tak jak osoby, które utraciły pracę po wykonywaniu wymaganego okresu zatrudnienia.
  Druga możliwość to nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego. Warunkiem otrzymania takiego świadczenia jest ukończenie 60 lat w przypadku mężczyzn i 55 w przypadku kobiet oraz legitymowanie się okresem uprawniającym do emerytury wynoszącym 25 lat dla mężczyzn i 20 dla kobiet.
  Z szacunków resortu rodziny i pracy wynika, że w latach 2017-2027 ze wsparcia skorzystają ponad 122 tysiące osób.
  Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 435 posłów, nikt nie głosował przeciwko, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

  Afisze

  Więcej od autora

  Recenzja „Robczika”. Przerażające wołanie o pomoc. A kto pomoże?

  Powrót do lat 90. Widowisko przedstawia problemy Wileńszczyzny ponad 20 lat wstecz. Utratę pracy i problemy z tego się wyłaniające, pracę w szkołach z Polakami, którzy utracili piękno języka poprzez uleganie wschodnim wpływom. Agresja. Zagonionych rodziców, którzy skupiają się wyłącznie...

  Uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży [Z GALERIĄ]

  Celem projektu jest budowanie więzi i relacji młodzieży szkolnej z Litwy i Polski. Uczniowie zgłębili wiadomości o kulturze i tradycjach obu krajów. Jednak podstawowym zadaniem tego projektu było kształtowanie otwartości, pewności siebie oraz zdolności adaptacyjnych. Pierwszy dzień wymiany upłynął na...

  Impreza świętojańska w Rudominie

  Już od początku imprezy na małych i dużych gości święta będą czekały konkursy i zabawy. Dobry nastrój podczas imprezy gwarantuje dźwięk żywej muzyki i występy artystyczne. Dobre emocje zabezpieczą goście koncertu. Dla was na scenie się okażą: zespół z Ukrainy...

  X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa SNPL w Wilnie [GALERIA]

  Program-konferencji_SNPL_2023-1Pobierz Więcej w kolejnym numerze „Kuriera Wileńskiego”. Dyskusje podczas konferencji uwiecznił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.