Więcej

  Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”

  Czytaj również...

  Spotkanie z uczniami szkoły w Starel Soli na Ukrainie. Stary Sambor, październik 2016 r.
  Spotkanie z uczniami szkoły w Starej Soli na Ukrainie. Stary Sambor, październik 2016 r.

  Jako trzecią organizację w ramach projektu „Promocja polskich organizacji pozarządowych na Litwie” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Iłowskiej, przedstawiamy krakowskie Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”, które rozpoczęło działalność w roku 1996 jako organizacja charytatywna niosąca pomoc Rodakom zamieszkałym na Wschodzie. Przez dwadzieścia lat jego członkowie zorganizowali ponad 150 wyjazdów charytatywnych, w czasie których przewieziono oraz przekazano osobom potrzebującym wiele ton darów zgromadzonych dzięki darczyńcom oraz ludziom dobrej woli. Począwszy od roku 2003 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Oddajmy głos przedstawicielowi tej organizacji:


  Z biegiem lat rozwijała się skala oraz zakres naszej działalności. Oprócz wyjazdów charytatywnych organizowaliśmy kolonie i obozy edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, wizyty studyjne dla działaczy polonijnych oraz pomagaliśmy Rodakom, którzy czasowo lub na stałe decydowali się przyjechać do Polski. W tym roku świętowaliśmy 20 lat naszej nieprzerwanej działalności.

  Statutowymi celami naszego Stowarzyszenia są: organizowanie wsparcia i pomocy materialnej na rzecz osób polskiego pochodzenia za wschodnią granicą RP, działalność na rzecz tych środowisk, podtrzymywanie tradycji narodowych, podtrzymywanie kontaktów informacyjnych i kulturalnych z ośrodkami w Polsce i za granicą, rozwijanie bliższych kontaktów między Polakami a przedstawicielami różnych narodowości.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W chwili obecnej nasze Stowarzyszenie liczy ponad 80 członków. W pełnym zakresie działalność Stowarzyszenia jest oparta na pracy wolontariuszy, doświadczonych w codziennej pracy zawodowej i społecznej.

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu staramy się stale rozszerzać zakres naszej działalności oraz nieść pomoc dostosowaną do zmieniających się realiów i adekwatną do aktualnych potrzeb. Nasza działalność jest oparta na dwóch równorzędnych filarach: (1) organizowanie pomocy materialnej dla osób polskiego pochodzenia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz (2) wsparcie w podtrzymywaniu tożsamości narodowej oraz znajomości języka polskiego wśród osób polskiego pochodzenia. Szczególną troską otaczamy osoby pochodzące z terenów gdzie mniejszość polska jest mniej liczna i rozproszona, zaś zachowywanie polskiej tożsamości narodowej – utrudnione (Ukraina, wschodnia Białoruś, Łotwa, Estonia).

  W chwili obecnej nasze priorytetowe działania to:

  1. Organizowanie kolonii oraz pobytów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, połączonych z nauką języka polskiego;

  2. Zbiórki oraz przekazywanie darów dla osób potrzebujących zamieszkałych na Kresach (w tym w ramach organizowanych wyjazdów charytatywnych);

  3. Pomoc w organizacji przyjazdów do Polski pojedynczych osób oraz całych grup (w tym wizyt studyjnych dla osób dorosłych);

  4. Bieżąca pomoc dla osób potrzebujących zamieszkałych na Kresach oraz przebywających w Polsce (pomoc finansowa, pomoc w załatwieniu formalności);

  5. Działalność kulturalna (spotkania, koncerty, sympozja).

  Przykładowe działania zrealizowane przez nasze Stowarzyszenie w ostatnim czasie:

  1. Wakacje z Krakowem” – cykl organizowanych corocznie letnich kolonii edukacyjnych z nauką języka polskiego, warsztatami i spotkaniami z polskimi rówieśnikami, w których w latach 2013-2016 wzięło udział prawie 300 osób – dzieci i młodzieży z Ukrainy, Białorusi, Łotwy i Mołdawii;

  2. Wyjazdy charytatywne – w latach 2013-2016 zorganizowaliśmy 17 wyjazdów, w trakcie których przekazaliśmy pomoc materialną (w tym ubrania, żywność, leki, książki, podręczniki, artykuły szkolne) dla Polaków zamieszkałych na Litwie, Białorusi i Ukrainie;

  3. Sympozjum „Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie” zorganizowane w lipcu 2015 r. z okazji 20-lecia naszej działalności, w ramach którego odbyły się prelekcje, dyskusje i koncerty poświęcone aktualnej sytuacji oraz perspektywom mniejszości polskiej na Wschodzie;

  4. Program wizyt studyjnych dla nauczycieli i działaczy polonijnych ze Wschodu, w którym w roku 2015 uczestniczyło ponad 150 osób, biorących udział w licznych zajęciach, warsztatach i spotkaniach.

  5. Przekazanie strojów sportowych szkołom polskim na Litwie we współpracy z KKS Lech Poznań (marzec 2016);

  6. Przekazanie okularów korekcyjnych dla osób polskiego pochodzenia na podstawie otrzymanych recept (aktualna akcja).

  Skontaktuj się z nami!

  Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”
  Adres: ul. św. Marka 6/2c, 31-012 Kraków
  NIP: 6761788022
  KRS: 0000114542
  Telefon: +48 12 432 33 00
  E-mail: kresykrakow@gmail.com
  Strona internetowa: www.kresy-krakow.com.pl
  Nasz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pomocy-Polakom-na-Wschodzie-Kresy-170897789603178/

  baner_dol

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Widowisko „Narodzony na Sianie” w Wilnie i Nowej Wilejce

  19 grudnia o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 21 grudnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Widowisko wprowadzające w zadumę Widowisko muzyczne „Narodzony na sianie” — widowisko wprowadzające w zadumę i refleksję w...

  „Tworzę swoje życie sam” po raz piąty. Szkolenia nt. podatków, ryzyka i biznesu „Filantropii plus”

  Poprzez ćwiczenia i praktyki uczestnicy szkolenia dowiedzą się: Jak odnaleźć swoje powołanie;Odnosić sukcesy;Realizować marzenia;Zarabiać pieniądze;Nauczą się małych technik, które odmieniają życie ogromnie. Szkolenie prowadzą przedsiębiorcy, którzy udzielą też praktycznej wiedzy nt. zakładania biznesu, podatków, ryzyka, itp. Każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz atrakcyjny...

  Polska przejmuje dowodzenie Baltic Air Policing. Litewskie niebo przeszyją najlepsze francuskie myśliwce — Rafale

  Polskie Siły Powietrzne przejmą misję od Węgier Polskie Siły Powietrzne, które w ostatnim czasie wzmocniły misję Baltic Air Policing, pozostają na Litwie i przejmują dowództwo nad misją od Węgier. Z pomocą Polakom przybywają francuscy piloci, którzy wzmocnią misję najpotężniejszymi myśliwcami...

  Odszedł Jan Dowgiało — wieloletni dyrektor wileńskiego Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

  Uczył matematyki w szkołach rejonu wileńskiego w Korwiu, Jałówce, Ławaryszkach. Najdłużej był związany ze Szkołą Średnią nr 19 w Wilnie — obecnym Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Jako lubiany i ceniony nauczyciel i dyrektor pracował tam przez 22 lata. To...