Więcej

  Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”

  Czytaj również...

  Spotkanie z uczniami szkoły w Starel Soli na Ukrainie. Stary Sambor, październik 2016 r.
  Spotkanie z uczniami szkoły w Starej Soli na Ukrainie. Stary Sambor, październik 2016 r.

  Jako trzecią organizację w ramach projektu „Promocja polskich organizacji pozarządowych na Litwie” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Iłowskiej, przedstawiamy krakowskie Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”, które rozpoczęło działalność w roku 1996 jako organizacja charytatywna niosąca pomoc Rodakom zamieszkałym na Wschodzie. Przez dwadzieścia lat jego członkowie zorganizowali ponad 150 wyjazdów charytatywnych, w czasie których przewieziono oraz przekazano osobom potrzebującym wiele ton darów zgromadzonych dzięki darczyńcom oraz ludziom dobrej woli. Począwszy od roku 2003 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Oddajmy głos przedstawicielowi tej organizacji:


  Z biegiem lat rozwijała się skala oraz zakres naszej działalności. Oprócz wyjazdów charytatywnych organizowaliśmy kolonie i obozy edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, wizyty studyjne dla działaczy polonijnych oraz pomagaliśmy Rodakom, którzy czasowo lub na stałe decydowali się przyjechać do Polski. W tym roku świętowaliśmy 20 lat naszej nieprzerwanej działalności.

  Statutowymi celami naszego Stowarzyszenia są: organizowanie wsparcia i pomocy materialnej na rzecz osób polskiego pochodzenia za wschodnią granicą RP, działalność na rzecz tych środowisk, podtrzymywanie tradycji narodowych, podtrzymywanie kontaktów informacyjnych i kulturalnych z ośrodkami w Polsce i za granicą, rozwijanie bliższych kontaktów między Polakami a przedstawicielami różnych narodowości.

  W chwili obecnej nasze Stowarzyszenie liczy ponad 80 członków. W pełnym zakresie działalność Stowarzyszenia jest oparta na pracy wolontariuszy, doświadczonych w codziennej pracy zawodowej i społecznej.

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu staramy się stale rozszerzać zakres naszej działalności oraz nieść pomoc dostosowaną do zmieniających się realiów i adekwatną do aktualnych potrzeb. Nasza działalność jest oparta na dwóch równorzędnych filarach: (1) organizowanie pomocy materialnej dla osób polskiego pochodzenia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz (2) wsparcie w podtrzymywaniu tożsamości narodowej oraz znajomości języka polskiego wśród osób polskiego pochodzenia. Szczególną troską otaczamy osoby pochodzące z terenów gdzie mniejszość polska jest mniej liczna i rozproszona, zaś zachowywanie polskiej tożsamości narodowej – utrudnione (Ukraina, wschodnia Białoruś, Łotwa, Estonia).

  W chwili obecnej nasze priorytetowe działania to:

  1. Organizowanie kolonii oraz pobytów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, połączonych z nauką języka polskiego;

  2. Zbiórki oraz przekazywanie darów dla osób potrzebujących zamieszkałych na Kresach (w tym w ramach organizowanych wyjazdów charytatywnych);

  3. Pomoc w organizacji przyjazdów do Polski pojedynczych osób oraz całych grup (w tym wizyt studyjnych dla osób dorosłych);

  4. Bieżąca pomoc dla osób potrzebujących zamieszkałych na Kresach oraz przebywających w Polsce (pomoc finansowa, pomoc w załatwieniu formalności);

  5. Działalność kulturalna (spotkania, koncerty, sympozja).

  Przykładowe działania zrealizowane przez nasze Stowarzyszenie w ostatnim czasie:

  1. Wakacje z Krakowem” – cykl organizowanych corocznie letnich kolonii edukacyjnych z nauką języka polskiego, warsztatami i spotkaniami z polskimi rówieśnikami, w których w latach 2013-2016 wzięło udział prawie 300 osób – dzieci i młodzieży z Ukrainy, Białorusi, Łotwy i Mołdawii;

   WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo
  2. Wyjazdy charytatywne – w latach 2013-2016 zorganizowaliśmy 17 wyjazdów, w trakcie których przekazaliśmy pomoc materialną (w tym ubrania, żywność, leki, książki, podręczniki, artykuły szkolne) dla Polaków zamieszkałych na Litwie, Białorusi i Ukrainie;

  3. Sympozjum „Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie” zorganizowane w lipcu 2015 r. z okazji 20-lecia naszej działalności, w ramach którego odbyły się prelekcje, dyskusje i koncerty poświęcone aktualnej sytuacji oraz perspektywom mniejszości polskiej na Wschodzie;

  4. Program wizyt studyjnych dla nauczycieli i działaczy polonijnych ze Wschodu, w którym w roku 2015 uczestniczyło ponad 150 osób, biorących udział w licznych zajęciach, warsztatach i spotkaniach.

  5. Przekazanie strojów sportowych szkołom polskim na Litwie we współpracy z KKS Lech Poznań (marzec 2016);

  6. Przekazanie okularów korekcyjnych dla osób polskiego pochodzenia na podstawie otrzymanych recept (aktualna akcja).

   WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Skontaktuj się z nami!

  Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”
  Adres: ul. św. Marka 6/2c, 31-012 Kraków
  NIP: 6761788022
  KRS: 0000114542
  Telefon: +48 12 432 33 00
  E-mail: kresykrakow@gmail.com
  Strona internetowa: www.kresy-krakow.com.pl
  Nasz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pomocy-Polakom-na-Wschodzie-Kresy-170897789603178/

  baner_dol

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polonez polskich maturzystów na placu Katedralnym 2024 [GALERIA]

  Polski taniec narodowy wspólnie wykonali abiturienci Liceum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela i Gimnazjum w Grzegorzewie. Więcej w...

  Małgorzata Mazurek: „Kongres Rodzin Polonijnych to inwestycja w siebie i rodzinę”

  Na najbliższym Kongresie w dniach 23-25 sierpnia, którego temat brzmi „Rodzina Polonijna miejscem spotkania i rozwoju” — Małgorzata Mazurek wraz z mężem jako prelegenci poruszą często pomijane zagadnienie reemigracji. Sami po wielu latach spędzonych w Niemczech i Luksemburgu zdecydowali...

  Przegląd BM TV z profesorami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Tomaszem Nowickim i Jackiem Gołąbiowskim

  Jacek Gołąbiowski: Uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, konferencji poświęconej właśnie organizacjom polskim z granicą. Już od 3 lat realizujemy projekt Ministerstwa Nauki, obecnie Szkolnictwa Wyższego polegający na badaniu aktywności organizacji polskich za granicą. To...

  Gitanas Nausėda zaprzysiężony na prezydenta Litwy. Kadencja potrwa do 2029 roku

  Podczas uroczystego posiedzenia parlamentu głowa państwa położyła rękę na konstytucji i przysięgła wierność Republice Litewskiej i Konstytucji, uczciwe wypełnianie obowiązków i sprawiedliwość wobec wszystkich. Nausėda wypowiedział również słowa „niech mi Bóg dopomoże”, choć ze względu na prawa osób niewierzących, składający...