Zgłoś swego kandydata do „Polaka Roku 2016”

43

10_polakTradycyjnie w pierwszym miesiącu jesieni ogłosiliśmy kolejny plebiscyt „Polak Roku”. Jest to już 19. edycja tego popularnego i organizowanego przez nasz dziennik konkursu.

Jak i wszystkie poprzednie ma na celu uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej polskiej kronice na Litwie.
Jak dowiodły poprzednie lata, mamy bardzo dużo Polaków godnych tego zaszczytnego tytułu.
Dlatego zapraszamy do udziału, składając listownie lub pocztą elektroniczną nazwiska osób (obowiązkowo z uzasadnieniem zgloszenia), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków, zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2016”.

Wybierzmy osoby, które w mijającym roku wniosły największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczyniły się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.
Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej ilości mogą składać osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne oraz prywatne firmy.
Cieszy, że nasi Czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów – zarówno polityków, nauczycieli, duszpasterzy oraz zwykłych osób.

Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą osoby, które już były wybierane „Polakami Roku”, omówi każdą zgłoszoną przez Was, drodzy Czytelnicy, kandydaturę i zaproponuje listę składająca się z 10 osób do głosowania.
Zgodnie z regulaminem plebiscytu, zwycięzcy z lat poprzednich nie mogą być powtórnie zgłaszane.
Głosowanie odbywa się poprzez kupony wycięte z gazety (nie powinny być kserowane!) i nadesłane do redakcji.

Wyboru w ubiegłorocznej edycji „Polaka Roku” po raz pierwszy dokonywali wspólnie Czytelnicy i Kapituła. 50 procent wyniku zależało od Czytelników i 50 procent od Kapituły. Decydujący głos należał do Czytelników.
Po podliczeniu nadesłanych kuponów przez Czytelników każdy z kandydatów otrzymał stosowne miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów. 1. miejsce było premiowane 10 punktami, 2. — 9 punktami itd.

Z kolei każdy z członków Kapituły wybierał swoją „dziesiątkę”. Później wyniki Kapituły zostały zsumowane i powstała ostateczna lista kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również otrzymał punkty: 1. miejsce — 10 pkt, 2. — 9 pkt itd.

Punkty kandydatów zdobyte od Czytelników i punkty od Kapituły zostały zsumowane i ustalono ostateczną kolejność w „dziesiątce” laureatów. W ubiegłym roku do redakcji wpłynęło 5 872 kuponów.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak Roku 2016” do 30 października br.
Zgłoszenia można też nadsyłać pocztą elektroniczną: reklama@kurierwilenski.lt
Redakcja

 

17 KOMENTARZE

 1. Waldemar Tomaszewski—-CZLOWIEK ROKU! Hhwala! WILNO I WILENSZCZYZNA JEST DUMNA ztak <<WIELKIEJ I MADREJ POSTACI!

 2. Waldemar T. – tak ! Człowiek putina wilnie. Zasłużony do Rosji !
  Czerwony Sztandar – tak ! Zmienić nazwę Kuriera ! przy okazji…

 3. Myślę, że dobrze byłoby przypomnieć pośmiertnie postać śp. Włodka Kulińskiego, założyciela ogólnoświatowego portalu internetowego ‚Wirtualna Polonia’. Jednoczyciela Polaków w Macierzy i poza obecnymi granicami. Fundatora Literackiej Nagrody im. Józefa Mackiewicza. Był to wyjątkowy Nasz Rodak, był to człowiek-instytucja. Chociaż mieszkał w Królestwie Szwecji, duchem zawsze był w Polsce, w Polsce jego marzeń i oczekiwań. W Polsce nie izolującej się od Wschodnich Rubieży.

 4. Do schlange. Kandydatura Księdza Stańczyka najbardziej pasuje do tutyłu Polak Roku, tylko że w regulaminie konkursu jest zasczeżenie że tytuł może być nadany tylko jeden raz, a Ksiądz Dariusz już ma tytuł „Pola roku”.

 5. Warto było w artykule podać dotychczasowych zwycięzców, żeby było wiadomo kto – zgodnie z regulaminem – już nie może kandydować.
  To już 19 edycja i nie wszystkich się pamięta. Owszem, wiadomo że W.Tomaszewski, mer Rekść, ks. Stańczyk czy ks. Aszkiełowicz już wygrywali, ale im dalej w lata tym trudniej przypomnieć.

 6. Może by lepiej było jakby Schlange z Lubomirem mądrzyli się na łamach gazety wołomińskiej a nie tu jątrzyli.

 7. Zgadzam się, że Pan Ryszard Jankowski może być kandydatem, ponieważ jest to najbardziej aktywny Polak na Laudzie. On zawsze ma nowe pomysły!

 8. Pan Ryszard Jankowski kilka razy wchodził w dziesiątkę kandydatów na”Polak roku”.
  Moim zdaniem w tym roku taki zaszczytny tytuł jak najbardziej zasłużenie należy się Pani Alicji Klimaszewskiej za jej ogromny trud na ratowanie naszej Rossy.

Comments are closed.