Więcej

  Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski

  Czytaj również...

  Kolejną polską organizację pozarządową, którą przedstawiamy w ramach projektu „Promocja polskich organizacji pozarządowych na Litwie” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Iłowskiej, jest Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski. Zachęcamy do przesyłania komentarzy i uwag na adres promocjalitwa@gmail.com. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat działalności organizacji pozarządowych z Polski na terenie Wileńszczyzny i Litwy.
  Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski to organizacja pozarządową założona w Gdańsku w roku 1989, początkowo jako Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z Zarządem Głównym w Toruniu. Od roku 2008 posiada odrębną osobowość prawną jako Oddział Pomorski. Oddajemy głos p. Bożenie Kisiel, prezes tej organizacji.
  Inicjatorami powołania Towarzystwa były osoby korzeniami wywodzące się z dawnych kresów wschodnich II Rzeczypospolitej i przesiedlone na Pomorze po II wojnie światowej. Szacuje się, że około 30% mieszkańców Gdańska i 17% mieszkańców województwa pomorskiego swoje rodowody wiedzie z dawnych Kresów Wschodnich Polski. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią przesiedleńcy z Wileńszczyzny. Wysiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich było przez lata PRL-u politycznym tematem tabu. Dopiero transformacja ustrojowa w Polsce otworzyła nam możliwość zrzeszania się i pozwoliła na działania przywracające pamięci zbiorowej naszego społeczeństwa historię naszych losów. Nasze Towarzystwo ma na celu, miedzy innymi, utrwalanie i rozwijanie wiedzy o przeszłości i współczesności Wilna i Ziemi Wileńskiej, podtrzymywanie więzi pomiędzy miłośnikami tego regionu, inicjowanie i popieranie działań i badań poświęconych problematyce Ziemi Wileńskiej, organizowanie imprez umacniających nasze więzi z obecnymi mieszkańcami Wilna i Ziemi Wileńskiej, organizowanie imprez integracyjnych, współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele. Ważnym celem naszych działań jest również współpraca z różnymi organizacjami instytucjami na Litwie zmierzająca do budowania dobrych relacji polsko-litewskich. W pierwszych latach istnienia towarzystwa skupiało ono ponad 1000 osób.
  Początkowo działania naszego towarzystwo skupione były na:

  • udzielaniu wszelkiej form wsparcia możliwej pomocy materialnej i wsparcia rodakom, którzy pozostali na terenie dzisiejszej Litwy,
  • organizacji na terenie całego województwa pomorskiego imprez rozpowszechniających wiedzę na temat historii i współczesności Wileńszczyzny
  • działaniach zmierzających do stworzenia Uniwersytetu Polskiego w Wilnie
  • organizacji działań edukacyjnych zmierzających do pomocy w odbudowaniu polskich elit intelektualnych na Litwie – wileńskie korzenie wielu gdańszczan zaowocowały podpisaniem w 1998 r. porozumienia o współpracy miast Gdańska i Wilna

  Obecnie, główny trzon Towarzystwa stanowi 80 osób, ale na nasze spotkania przychodzą również osoby nie zrzeszone. Naszym bardzo ważnym osiągnięciem jest pozyskiwanie młodzieży – uczniów gdańskich szkół i studentów gdańskich uczelni do współpracy w realizacji naszych projektów.

  Stałe punkty naszej obecnej działalności to comiesięczne, naprzemienne dwa cykle spotkań

  • „Spotkania Wileńskie”, na które zapraszamy różne osoby mające ciekawe propozycje różnorodnych prezentacji, spotkań autorskich, prelekcji, wystaw itp.
  • „Kino Wileńskie”, na których prezentowane są filmy o Wilnie i Ziemi Wileńskiej
  • Coroczny udział w Festynie Organizacji Pozarządowych w Sopocie

  Do tradycji naszego Towarzystwa należą, prowadzone od początku istnienia naszej organizacji uroczyste obchody dnia św. Kazimierza, Wileńskie Spotkanie Opłatkowe, a także stała współpraca z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w zakresie organizacji szkoleń dla nauczycieli – coroczne kursy doskonalące kompetencje metodyczne i językowe nauczycieli, Do chwili obecnej w kursach tych uczestniczyła ponad dwutysięczna rzesza nauczycieli z polskich szkół na Litwie.

  Nasze główne osiągnięcia to:

  • stworzenie i stałe prowadzenie Cyfrowego Archiwum Pomorskich Kresowiaków (www.capk.pl) – materiały do Archiwum – wspomnienia pomorskich ekspatriantów zbierane są przez uczniów i studentów.
  • realizowanie międzynarodowych konferencji naukowych we współpracy z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (w 2015 r. „Polacy z Wileńszczyzny – dawna i dzisiejsza ojczyzna”, w 2016 r. „Przenikanie się kultur Polska-Litwa”)
  • współorganizacja Festiwalu Wilna w Gdańsku, w tym realizacja własnych projektów m.in. projekty realizowane we współpracy z partnerami z Litwy takie jak: „Nowe Legendy Gdańskie”, „Wileńskie Posiaduszki w Jelitkowie”
  • organizacja wielu imprez (np. „Wilno w Oliwie”), wystaw (np. „Z Wilna do Gdańska” „Gdańsk-nowa Ojczyzna-historia mojej rodziny”),
  • organizacja uroczystych obchodów 70-tej rocznicy przybycia pierwszych transportów przesiedleńców do Gdańska – projekt pt. „Z ziemi rodzinnej do Ojczyzny 1945”
  • odsłonięcie w Gdańsku kamienia upamiętniającego 70-tą rocznicę przybycia Kresowian do Gdańska
  • w wyniku inicjatywny naszego Towarzystwa Rada Miasta podjęła Uchwałę o ogłoszeniu roku 2015 Rokiem Pamięci o tych, którzy przybyli do Gdańska z dawnych Kresów Wschodnich Polski,
  • organizacja przyjazdu na Konferencję Młodych Naukowców dzieci z Białorusi i Litwy,
  • rozwijanie sieci kontaktów i współpracy zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz Białorusi

  Nasze plany i zamierzenia na przyszłość to kontynuacja prowadzonych stałych elementów dotychczasowych działań. Zamierzamy w dalszym ciągu opierać nasze działania o opracowywane projekty. Jesteśmy bardzo zainteresowani szeroką współpracą zarówno z rodakami z Wileńszczyzny, jak i organizacjami litewskimi i białoruskimi. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i współpracy.

  Dane kontaktowe:
  Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski
  Prezes Bożena Kisiel
  Tel.+48 604 57 83 51
  e-mail.: bo.kisiel@wp.pl ; mwizw.pomorze@gmail.com
  www.tmwizw.tk

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  spol-projekt-baner_15

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o Dniu Dziecka

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka ten numer Pocopotka...

  Konkurs stypendialny im. Kazimierasa Bugi dla studentów poza Litwą

  Studenci zostaną wybrani przez centra studiów litewskich (studia bałtyckie) i zarekomendowani Ministerstwu Edukacji, Nauki i Sportu. Stypendium im. Kazimierasa Bugi jest przyznawane corocznie w celu promowania zainteresowania językiem litewskim i literaturą litewską za granicą oraz wspierania studentów studiujących język litewski...

  Spektakl dla dzieci i młodzieży #HEN w DKP w Wilnie [Z GALERIĄ]

  Wspomnimy żeglarza Henryka Jaskułę Spektakl, prezentowany w formule monodramu, wspomina postać Henryka Jaskuły — wybitnego żeglarza, który jako pierwszy Polak i trzeci żeglarz w historii, samotnie, bez zawijania do portów, okrążył Ziemię, stając się inspiracją dla kolejnych pokoleń wilków morskich....

  XXX Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią” [GALERIA]

  Na inaugurację festiwalu przybył osobiście ambasador RP w Wilnie Konstanty Radziwiłł. „Myślę, że Adam Mickiewicz, jak mało kto, jest patronem wielu piszących poezję. Może też być patronem tego miejsca” — zaznaczył ambasador RP. Więcej na temat wyjątkowego wydarzenia i wypowiedzi ambasadora...