Klub Historyczny im. kpt. Franciszka Potyrały „Oracza” i Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej

Szóstą organizacją pozarządową przedstawianą w ramach projektu „Promocja polskich organizacji pozarządowych na Litwie” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Iłowskiej jest Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej.

Zachęcamy do śledzenia strony http://kurierwilenski.lt oraz do przesyłania komentarzy i uwag na adres promocjalitwa@gmail.com. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat działalności organizacji pozarządowych z Polski na terenie Litwy.

„Jeśli my zapomnimy o nich, ty Boże zapomnij o nas” Adam Mickiewicz

Klub Historyczny im. kpt. Franciszka Potyrały „Oracza” i Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej działający od dnia od 2013.03.01 w Sokółce ma na celu zapoznawanie swoich członków oraz społeczeństwa, w tym szczególnie młodzieży, z opartą o najnowsze badania naukowe i dokumenty wiedzą historyczną dotyczącą dziejów Polski, w szczególności historią Sokółki, Sokółszczyzny i jej mieszkańców.

Nasz Klub i Stowarzyszenie Historyczne realizują swoje cele poprzez:

 • Organizowanie spotkań, na których wygłaszane są przez historyków, znawców i badaczy poszczególnych tematów wykłady i prelekcje
 • Spotkania z osobami zasłużonymi dla Polski oraz świadkami wydarzeń, o których mowa powyżej
 • Organizowanie pokazów filmowych wiążących się z wydarzeniami, o których mowa powyżej
 • Upamiętnianie miejsc i osób zasłużonych dla Polski
 • Uczestnictwo i organizację uroczystości patriotycznych

Do realizowanych przez nas przedsięwzięć należą min.::

 • spotkania z cyklu „Przystanek Historia”, organizowane od września 2015 roku, we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Sokólskim Ośrodkiem Kultury. Są to cykliczne spotkania dotyczące najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń na Sokólszczyźnie. Inicjatywa powstała w 2013 r. zainspirowana obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2013 r. W spotkaniach uczestniczą mieszkańcy Sokółki i okolic, szczególny nacisk kładziemy na zainteresowanie szkół i młodzieży szkolnej. Poruszane są takie tematy jak: powstanie i działalność Armii Krajowej oraz podziemia niepodległościowego, funkcjonowanie aparatu represji komunistycznej, w szczególności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sokółce, działalność ludzi zasłużonych dla Sokólszczyzny i Polski. Organizacja „Przystanku Historia” opiera się na pracy woluntarnej.
 • organizacja rajdów rowerowych na Sokólskich Szlakach Historii „Z historią w tle” w okresie sierpień – wrzesień 2015 r., zorganizowaliśmy 8 rajdów rowerowych. Trasa rajdów przebiegała przez gminy powiatu sokólskiego. W każdym z rajdów wzięło udział dwadzieścia do trzydziestu osób, w różnym wieku od kilkunastoletnich uczniów, aż do emerytów. Ideą zadania było propagowanie historii, walorów turystyczno-krajoznawczych Sokólszczyzny i zachęcenie do aktywności fizycznej mieszkańców.
 • cykliczne prelekcje połączone z pokazami filmowymi dotyczące wybranych tematów historycznych, współorganizowane z IPN o. Białystok
 • opieka nad grobami osób zasłużonych dla naszej historii, spoczywających na sokólskim cmentarzu (odnawianie grobów oraz regularne dbanie o ich stan)
 • wyjazdy młodzieży szkolnej do muzeów (min. Muzeum Powstania Warszawskiego, muzeum Wojska Polskiego)
 • wycieczki rowerowe szlakiem miejsc ważnych dla naszej historii
 • zbieranie relacji osób zasłużonych dla naszej lokalnej historii
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych min.; wyjazdy do Sejmu RP na sesje Społecznego Komitetu uczczenia 100-lecia Czynu Niepodległościowego 1914-1921
  Do największych przedsięwzięć przez nas realizowanych należały:
 • zimowisko polskich harcerzy z Wileńskiego Hufca Maryi im. Św. Pani Ostrobramskiej. W dniach 02-05.01.2014
 • I Sztafeta Niepodległości zorganizowana w dniach 20-21.09.2014r. w celu uczczenia 94 rocznicy Bitwy Niemeńskiej, na trasie Sokółka-Kużnica—Klimówka-Szudziałowo-Kopna Góra-Sokółka, w której wzięło udział ponad 100 uczniów z gmin Sokółka, Szudziałowo, Kużnica oraz polscy harcerze z Wilna
 • II Sztafeta Niepodległości na trasie Sokółk- Kopna Góra -Szudziałowo- Klimówka – Kużnica – Sidra-Dąbrowa Białostocka – Lipsk – Augustów-Sejny-Berżniki, w której wzięło około 250 osób. Zorganizowana w dniach 18-20.09.2015
 • wyjazd młodzieży sokólskiej obchody Święta odzyskania niepodległości do Wilna w dniach 10-11.11.2014r.
 • współpracujemy z Polakami, a w szczególności z młodzieżą polską z Wilna z WHM oraz z Białorusi
 • rajdy rowerowe turystyczno – krajoznawcze z położeniem szczególnego nacisku na poznawanie lokalnej historii i integrację uczestników
 • poszukiwania szczątków ofiar reżimu komunistycznego na terenie powiatu sokólskiego
 • obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych co roku w dniu 1 Marca, kończące się Marzem Pamięci, w dniu 1 marca 2015 roku dokonaliśmy uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary reżimu komunistycznego umieszczonej na budynku, w którym mieściła się siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
 • III Sztafeta Niepodległości objęta Honorowym Patronatem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę na trasie Sokółka – Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sidra – Kuźnica – Kopna Góra – Sokółka w dniach 16-18 września 2016r., w której wzięło udział około 300 osób
 • coroczna kwesta na rzecz polskich kombatantów mieszkających na kresach w dniu 1 listopada na sokólskim cmentarzu wspólnie ze stowarzyszeniem Odra – Niemen
 • koncert Grzegorza Kucharzewskiego w dniu 28 lutego 2016 r. poświęcony żołnierzom wyklętym

Prowadząc nasze działania nawiązaliśmy liczne kontakty. Współpracujemy z licznymi instytucjami, organizacjami i osobami z całej polski oraz ze świata, min.: IPN, szkoły i nauczyciele z terenu Powiatu Sokólskiego, ośrodki kultury, samorządy, Harcerstwo, Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, Wileński Hufiec Maryi im. Św. Pani Ostrobramskiej.

Zapraszamy na naszego facebooka: https://www.facebook.com/klubhistoryczny.oracza

Kontakt:
Krzysztof Promiński
tel.: 604 738 388
kluboracza@gmail.com

Krzysztof Matczak
tel.: 509 450 459

Krzysztof Oszer
tel. : 602 463 763
krzysztofoszer@wp.pl

spol-projekt-baner_15

This slideshow requires JavaScript.