Więcej

  Klub Historyczny im. kpt. Franciszka Potyrały „Oracza” i Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej

  Czytaj również...

  Szóstą organizacją pozarządową przedstawianą w ramach projektu „Promocja polskich organizacji pozarządowych na Litwie” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Iłowskiej jest Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej.

  Zachęcamy do śledzenia strony http://kurierwilenski.lt oraz do przesyłania komentarzy i uwag na adres promocjalitwa@gmail.com. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat działalności organizacji pozarządowych z Polski na terenie Litwy.

  „Jeśli my zapomnimy o nich, ty Boże zapomnij o nas” Adam Mickiewicz

  Klub Historyczny im. kpt. Franciszka Potyrały „Oracza” i Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej działający od dnia od 2013.03.01 w Sokółce ma na celu zapoznawanie swoich członków oraz społeczeństwa, w tym szczególnie młodzieży, z opartą o najnowsze badania naukowe i dokumenty wiedzą historyczną dotyczącą dziejów Polski, w szczególności historią Sokółki, Sokółszczyzny i jej mieszkańców.

  Nasz Klub i Stowarzyszenie Historyczne realizują swoje cele poprzez:

  • Organizowanie spotkań, na których wygłaszane są przez historyków, znawców i badaczy poszczególnych tematów wykłady i prelekcje
  • Spotkania z osobami zasłużonymi dla Polski oraz świadkami wydarzeń, o których mowa powyżej
  • Organizowanie pokazów filmowych wiążących się z wydarzeniami, o których mowa powyżej
  • Upamiętnianie miejsc i osób zasłużonych dla Polski
  • Uczestnictwo i organizację uroczystości patriotycznych

  Do realizowanych przez nas przedsięwzięć należą min.::

  • spotkania z cyklu „Przystanek Historia”, organizowane od września 2015 roku, we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Sokólskim Ośrodkiem Kultury. Są to cykliczne spotkania dotyczące najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń na Sokólszczyźnie. Inicjatywa powstała w 2013 r. zainspirowana obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2013 r. W spotkaniach uczestniczą mieszkańcy Sokółki i okolic, szczególny nacisk kładziemy na zainteresowanie szkół i młodzieży szkolnej. Poruszane są takie tematy jak: powstanie i działalność Armii Krajowej oraz podziemia niepodległościowego, funkcjonowanie aparatu represji komunistycznej, w szczególności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sokółce, działalność ludzi zasłużonych dla Sokólszczyzny i Polski. Organizacja „Przystanku Historia” opiera się na pracy woluntarnej.
  • organizacja rajdów rowerowych na Sokólskich Szlakach Historii „Z historią w tle” w okresie sierpień – wrzesień 2015 r., zorganizowaliśmy 8 rajdów rowerowych. Trasa rajdów przebiegała przez gminy powiatu sokólskiego. W każdym z rajdów wzięło udział dwadzieścia do trzydziestu osób, w różnym wieku od kilkunastoletnich uczniów, aż do emerytów. Ideą zadania było propagowanie historii, walorów turystyczno-krajoznawczych Sokólszczyzny i zachęcenie do aktywności fizycznej mieszkańców.
  • cykliczne prelekcje połączone z pokazami filmowymi dotyczące wybranych tematów historycznych, współorganizowane z IPN o. Białystok
  • opieka nad grobami osób zasłużonych dla naszej historii, spoczywających na sokólskim cmentarzu (odnawianie grobów oraz regularne dbanie o ich stan)
  • wyjazdy młodzieży szkolnej do muzeów (min. Muzeum Powstania Warszawskiego, muzeum Wojska Polskiego)
  • wycieczki rowerowe szlakiem miejsc ważnych dla naszej historii
  • zbieranie relacji osób zasłużonych dla naszej lokalnej historii
  • uczestnictwo w konferencjach naukowych min.; wyjazdy do Sejmu RP na sesje Społecznego Komitetu uczczenia 100-lecia Czynu Niepodległościowego 1914-1921
   Do największych przedsięwzięć przez nas realizowanych należały:
  • zimowisko polskich harcerzy z Wileńskiego Hufca Maryi im. Św. Pani Ostrobramskiej. W dniach 02-05.01.2014
  • I Sztafeta Niepodległości zorganizowana w dniach 20-21.09.2014r. w celu uczczenia 94 rocznicy Bitwy Niemeńskiej, na trasie Sokółka-Kużnica—Klimówka-Szudziałowo-Kopna Góra-Sokółka, w której wzięło udział ponad 100 uczniów z gmin Sokółka, Szudziałowo, Kużnica oraz polscy harcerze z Wilna
  • II Sztafeta Niepodległości na trasie Sokółk- Kopna Góra -Szudziałowo- Klimówka – Kużnica – Sidra-Dąbrowa Białostocka – Lipsk – Augustów-Sejny-Berżniki, w której wzięło około 250 osób. Zorganizowana w dniach 18-20.09.2015
  • wyjazd młodzieży sokólskiej obchody Święta odzyskania niepodległości do Wilna w dniach 10-11.11.2014r.
  • współpracujemy z Polakami, a w szczególności z młodzieżą polską z Wilna z WHM oraz z Białorusi
  • rajdy rowerowe turystyczno – krajoznawcze z położeniem szczególnego nacisku na poznawanie lokalnej historii i integrację uczestników
  • poszukiwania szczątków ofiar reżimu komunistycznego na terenie powiatu sokólskiego
  • obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych co roku w dniu 1 Marca, kończące się Marzem Pamięci, w dniu 1 marca 2015 roku dokonaliśmy uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary reżimu komunistycznego umieszczonej na budynku, w którym mieściła się siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
  • III Sztafeta Niepodległości objęta Honorowym Patronatem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę na trasie Sokółka – Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sidra – Kuźnica – Kopna Góra – Sokółka w dniach 16-18 września 2016r., w której wzięło udział około 300 osób
  • coroczna kwesta na rzecz polskich kombatantów mieszkających na kresach w dniu 1 listopada na sokólskim cmentarzu wspólnie ze stowarzyszeniem Odra – Niemen
  • koncert Grzegorza Kucharzewskiego w dniu 28 lutego 2016 r. poświęcony żołnierzom wyklętym

  Prowadząc nasze działania nawiązaliśmy liczne kontakty. Współpracujemy z licznymi instytucjami, organizacjami i osobami z całej polski oraz ze świata, min.: IPN, szkoły i nauczyciele z terenu Powiatu Sokólskiego, ośrodki kultury, samorządy, Harcerstwo, Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, Wileński Hufiec Maryi im. Św. Pani Ostrobramskiej.

  Zapraszamy na naszego facebooka: https://www.facebook.com/klubhistoryczny.oracza

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Kontakt:
  Krzysztof Promiński
  tel.: 604 738 388
  kluboracza@gmail.com

  Krzysztof Matczak
  tel.: 509 450 459

  Krzysztof Oszer
  tel. : 602 463 763
  krzysztofoszer@wp.pl

  spol-projekt-baner_15

  This slideshow requires JavaScript.

  Afisze

  Więcej od autora

  XXIII Festyn „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie [GALERIA]

  Wydarzenie przyciągnęło do Niemenczyna gości ze wszystkich zakątków Wileńszczyzny. Więcej na temat tego wyjątkowego festynu w najbliższym wydaniu dziennika i magazynu „Kuriera Wileńskiego”. Wielobarwne występy i promieniejące uśmiechy na zdjęciach uwiecznił nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Zamknięcie cyklu „Muzyki w starym klasztorze” w kościele franciszkańskim

  W programie koncertu zabrzmią utwory Adama z Wągrowca, Padre Narciso da Milano, Dietricha Buxtehude, Johanna Gottfrieda Walthera, Johanna Ludwiga Krebsa, Johanna Sebastiana Bacha oraz Jana Křtitela Kuchařa. Wstęp wolny. Organizatorzy zachęcają do składania ofiar na restaurację kościelnych fresków. Czytaj więcej: Kościół...

  Apelacyjna rozprawa Poczobuta odbywa się bez jego obecności

  Sąd nad Poczobutem bez Poczobuta Sam Poczobut, jak wynika z informacji PAP, nie został przywieziony na rozprawę apelacyjną do Sądu Najwyższego, co umożliwiają białoruskie przepisy i co jest często praktykowane. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a na salę...

  „Przegląd” BM TV z Arturem Ludkowskim. „Jesteśmy obiektem niemałym”

  „Jesteśmy obiektem całkiem niemałym. Sama telewizja ma z 50 pracowników, plus 30 organizacji, każda po minimum jednym miejscu parkingowym. Planujemy też dużo gości hotelowych” — mówił w programie Artur Ludkowski. Więcej w nagraniu wideo. https://www.youtube.com/watch?v=2sCPUfJHGiE