EFHR rozpoczyna IV edycję projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

flyerEuropejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału w IV edycji edukacyjnego projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, który ma na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w języku polskim.

Głównym celem fundacji jest pogłębienie wśród młodzieży polskiej na Litwie świadomości obywatelskiej i praw przysługujących mniejszościom narodowym.

Czeka na Was czterotygodniowy cykl audycji radiowych emitowanych na falach Radia Znad Wilii w środy o godz. 16.15 oraz artykułów prezentowanych w piątkowym wydaniu gazety „Kurier Wileński”.
Będziecie więc mieli możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu czterech zagadnień poruszanych na przedmiocie wiedza o społeczeństwie.

Wspólnie opracujemy następujące tematy:
1. Aktywność obywatelska (16.11 – audycja, 18.11 – artykuł)
2. Globalizacja (23.11 – audycja, 25.11 – artykuł)
3. Transformacja ustrojowa (30.11 – audycja, 02.12 – artykuł)
4. Media (07.12 – audycja, 09.12 – artykuł)

Pierwsza audycja radiowa do tematu „Aktywność obywatelska” zostanie wyemitowana w środę 16 listopada o godz. 16.15 na falach Radia Znad Wilii, a artykuł opublikowany w gazecie „Kurier Wileński” — w piątek 18 listopada.
Uczniów zapraszamy do rejestrowania się na platformie projektu wos.efhr.eu, wskazując szkołę i nauczyciela. Na platformie projektu zamieszczone zostaną również m. in. podręcznik z wiedzy o społeczeństwie, artykuły oraz nagrania audycji, a także pytania konkursowe, w których co tydzień do wygrania — dwa bilety do kina na dowolnie wybrany film. Pytanie będzie także zamieszczone pod tekstem artykułu w gazecie, w każdy piątek. Natomiast odpowiedzi należy nadsyłać do środy, następnego tygodnia.
Po wyemitowaniu wszystkich audycji i publikacji artykułów, w dniach 12 i 13 grudnia, odbędzie się egzamin online, sprawdzający zdobytą wiedzę z zakresu tematów, jakie były omawiane. Będzie zawierał zarówno pytania testowe, jak również kilka pytań otwartych. Odpowiedź na większość z nich znajdziecie w naszych artykułach oraz audycjach radiowych.
Uczniów i nauczycieli zachęcamy również do sięgania po przygotowany przez EFHR razem z Fundacją Nowoczesna Polska, a w 2013 r. samodzielnie zaktualizowany przez EFHR, podręcznik „Polacy, Europejczycy, Obywatele”, który jest świetnym źródłem wiedzy, nie tylko przygotowującym do egzaminu w ramach projektu, ale też w codziennej nauce.
Wszystkim uczniom, którzy wezmą udział w projekcie i przystąpią do egzaminu oraz ich nauczycielom wręczone zostaną dyplomy potwierdzające uczestnictwo.
Dla trzech osób, które wykażą się najlepszą wiedzą, zaplanowane są atrakcyjne nagrody: I miejsce — Camera GoPro, II miejsce — tablet, III miejsce — ebook reader, dla wyróżnionej osoby — smartwatch.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem +370 691 50 822 lub droga mailową: wos@efhr.eu.

EFHR