Więcej

  100 tys. zł wsparcia dla młodego rolnika

  Czytaj również...

  Młody rolnik, który ma nie więcej niż 40 lat, może ubiegać się o wsparcie w wysokości 100 tys. zł.
  Jakie warunki musi spełnić, aby otrzymać tę pomoc?

  Wsparcie przyznawane jest w ramach działania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła proces oceny i przyznawania pomocy młodym rolnikom, którzy składali wnioski w ramach naboru przeprowadzanego wiosną tego roku. Nabór ten odbywał się na zmienionych zasadach w stosunku do pierwszego naboru z 2015 roku.
  — Z ułatwień, które młodzi rolnicy mogli odczuć, w tym naborze, to było przede wszystkim wydłużenie okresu rozpoczęcia urządzania gospodarstwa z 12 miesięcy do 18 miesięcy. Obniżono również minimalną wymaganą liczbę punktów z 15 na 12 — wyjaśnia Tomasz Kułak, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów w Centrali AriMR.

  Zmiany przyniosły pozytywne efekty.
  — Złożono ok. 8 proc. wniosków więcej, poprawiła się ich jakość, bo mieliśmy ok. 17 proc. więcej pozytywnych decyzji niż w naborze z 2015 roku — wylicza.
  Młody rolnik, aby trzymać wsparcie, musi oczywiście spełnić szereg warunków.
  — Młody rolnik musi spełniać formalne wymogi bycia rolnikiem i faktycznie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przejawem tego jest przede wszystkim wejście w posiadanie gospodarstwa rolnego, które opisał w biznes planie i faktyczne rozpoczęcie kierowania tym gospodarstwem. Jeżeli rolnik nie jest ubezpieczony w KRUS, musi się tam ubezpieczyć w tym czasie, musi uzyskać wpis do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję. Po otrzymaniu decyzji rolnik musi również rozpocząć prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie. Ostatnia, ale najważniejsza sprawa: po otrzymaniu decyzji w ciągu 9 miesięcy rolnik powinien rozpocząć realizację biznes planu i złożyć wniosek o płatność pierwszej transzy — tłumaczy Tomasz Kułak.
  Całość pomocy dla młodego rolnika wynosi 100 tys. zł.
  Pierwsza transza to 80 tys. zł.
  Wypłata drugiej transzy wsparcia, czyli 20 tys. zł, wymaga spełnienia kolejnych warunków.
  — Druga transza wsparcia to już jest pełna realizacja biznes planu, czyli wykonanie inwestycji opisanych w nim i osiągnięcie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o 10 proc. — podkreśla Tomasz Kułak.
  Rolnik musi to zrobić przed upływem trzech lat od wypłacenia pierwszej raty pomocy.

  Afisze

  Więcej od autora

  „Przegląd” BM TV z Grzegorzem Saksonem. „Niegospodarności nie można tłumaczyć argumentami środowiskowymi”

  Mówiono też o ostatniej decyzji prokuratury, że niektóre wcześniej zwężone ulice mają być przywrócone do stanu przejezdności dla m.in. karetek. Grzegorz Sakson: W imieniu państwa może bronić interesu społecznego, jeśli ten interes jest naruszony. Nie mówimy o jakimś przestępstwie, że...

  Pokaz naukowy Centrum Nauki „Kopernik” w Kownie

  Planowane są dwa pokazy: o godz. 13:00 oraz o 14:30. Eksperymenty naukowe będą prezentowali edukatorzy z Polski – Piotr Michalczuk, Łukasz Kozłowski oraz Kacper Dykban. Pokaz naukowy jest zaaranżowany jako przyjęcie urodzinowe Edukatorzy z Polski wcielą się w rolę gospodarzy przyjęcia...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o labiryncie

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka zachęca nas do...

  Prace twórców, związanych z Wilnem na wystawie w pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu

  Muzeum Okręgowe w Suwałkach, we współpracy z Dyrekcją Trockiego Historycznego Parku Narodowego na Litwie, przygotowało wystawę prezentującą twórczość malarzy miasta i regionu związanych z Wilnem. Pokazywani są przede wszystkim twórcy z okresu międzywojennego (1918-1939), kiedy to Wilno przeżywało swój...