100 tys. zł wsparcia dla młodego rolnika

Młody rolnik, który ma nie więcej niż 40 lat, może ubiegać się o wsparcie w wysokości 100 tys. zł.
Jakie warunki musi spełnić, aby otrzymać tę pomoc?

Wsparcie przyznawane jest w ramach działania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła proces oceny i przyznawania pomocy młodym rolnikom, którzy składali wnioski w ramach naboru przeprowadzanego wiosną tego roku. Nabór ten odbywał się na zmienionych zasadach w stosunku do pierwszego naboru z 2015 roku.
— Z ułatwień, które młodzi rolnicy mogli odczuć, w tym naborze, to było przede wszystkim wydłużenie okresu rozpoczęcia urządzania gospodarstwa z 12 miesięcy do 18 miesięcy. Obniżono również minimalną wymaganą liczbę punktów z 15 na 12 — wyjaśnia Tomasz Kułak, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów w Centrali AriMR.

Zmiany przyniosły pozytywne efekty.
— Złożono ok. 8 proc. wniosków więcej, poprawiła się ich jakość, bo mieliśmy ok. 17 proc. więcej pozytywnych decyzji niż w naborze z 2015 roku — wylicza.
Młody rolnik, aby trzymać wsparcie, musi oczywiście spełnić szereg warunków.
— Młody rolnik musi spełniać formalne wymogi bycia rolnikiem i faktycznie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przejawem tego jest przede wszystkim wejście w posiadanie gospodarstwa rolnego, które opisał w biznes planie i faktyczne rozpoczęcie kierowania tym gospodarstwem. Jeżeli rolnik nie jest ubezpieczony w KRUS, musi się tam ubezpieczyć w tym czasie, musi uzyskać wpis do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję. Po otrzymaniu decyzji rolnik musi również rozpocząć prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie. Ostatnia, ale najważniejsza sprawa: po otrzymaniu decyzji w ciągu 9 miesięcy rolnik powinien rozpocząć realizację biznes planu i złożyć wniosek o płatność pierwszej transzy — tłumaczy Tomasz Kułak.
Całość pomocy dla młodego rolnika wynosi 100 tys. zł.
Pierwsza transza to 80 tys. zł.
Wypłata drugiej transzy wsparcia, czyli 20 tys. zł, wymaga spełnienia kolejnych warunków.
— Druga transza wsparcia to już jest pełna realizacja biznes planu, czyli wykonanie inwestycji opisanych w nim i osiągnięcie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o 10 proc. — podkreśla Tomasz Kułak.
Rolnik musi to zrobić przed upływem trzech lat od wypłacenia pierwszej raty pomocy.