Więcej

  Osiągnięcia uczniów według PISA: Litwa wciąż poniżej średniej

  Czytaj również...

  Wbrew optymistycznym zapewnieniom, uczniowie z Litwy osiągają gorsze wyniki w różnych dziedzinach wiedzy Fot. Marian Paluszkiewicz
  Wbrew optymistycznym zapewnieniom, uczniowie z Litwy osiągają gorsze wyniki w różnych dziedzinach wiedzy Fot. Marian Paluszkiewicz

  Umiejętności czytelnicze litewskich 15-latków w ciągu ostatnich kilku lat uległy pogorszeniu, rozumowanie w dziedzinie nauk przyrodniczych również się pogorszyło, a umiejętności matematyczne utrzymały się na podobnym poziomie, czyli poniżej średniej.

  Wykazały to przeprowadzone w 2015 r. badania międzynarodowe PISA (Program Międzynarodowej Oceny Uczniów), mające na celu ukazanie umiejętności współczesnych 15-latków w różnych dziedzinach. Wyniki tych badań w Ministerstwie Oświaty i Nauki we wtorek 6 grudnia przedstawili dr Rita Dukynaitė, członek zarządu OECD PISA, oraz Mindaugas Stundža, koordynator międzynarodowego badania PISA na Litwie.

  W badaniu wzięło udział 6 525 uczniów z 311 szkół, w tym też 624 uczniów z 45 szkół z polskim językiem nauczania, 748 uczniów z 24 szkół z rosyjskim językiem nauczania. W 86 proc. byli to uczniowie 9 klas, w 11 proc. — 10 klas, w 3 proc. — 8 klas. W zestawie pytań znalazły się pytania zamknięte zawierające 1 poprawną odpowiedź, pytania zamknięte zawierające kilka poprawnych odpowiedzi, pytania otwarte oraz zadania interaktywne, polegające na przeprowadzeniu wirtualnych eksperymentów i otrzymaniu potrzebnych danych. Nowością najnowszego badania PISA było to, że uczniowie rozwiązywali zadania nie na papierze, lecz przy pomocy komputerów.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „W ubiegłym tygodniu cieszyliśmy się z wyników osiąganych przez uczniów klas 4 i 8, które otrzymaliśmy na podstawie badań międzynarodowych IEA TIMSS. Obecnie prezentujemy wyniki innego międzynarodowego badania, z którego widać, że piętnastolatkowie Litwy osiągają wyniki podobne do swych rówieśników z Izraela, Islandii, Włoch, Węgier, Malty, Słowacji, Chorwacji, Grecji czy Łotwy. Cieszymy się, że zwiększyła się liczba uczniów, którzy osiągnęli najwyższy poziom umiejętności czytelniczych, że nieco wzrosły wyniki umiejętności czytelniczych chłopców” — mówiła wiceminister oświaty i nauki Genoveita Krasauskienė.

  Dla porównania, z danych udostępnionych przez OECD PISA wynika, że osiągnięcia uczniów z Polski w badaniu PISA 2015 są znacznie wyższe od średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: rozumowania w naukach przyrodniczych (22. miejsce), czytania i interpretacji (13. miejsce), umiejętności matematycznych (17. miejsce).

  Jak wynika z badań PISA, w dziedzinie nauk przyrodniczych Litwa (z 475 pkt) plasuje się na 36-38. pozycji z 70, czyli statystycznie poniżej średniej wśród krajów OECD. Wyniki 15-latków z 33 krajów są znacznie lepsze niż rezultat osiągnięty przez nastolatków z Litwy. W kategorii umiejętności z nauk przyrodniczych przoduje Singapur — 1. pozycja z 556 punktami, 2. pozycja dla Japonii z 538 pkt, 3. pozycja dla Estonii z 534 pkt. Niewiele niższe od nich wyniki mają Tajwan, Finlandia, Makao (Chiny), Kanada. Na 70., ostatniej, pozycji plasuje się Republika Dominikana z 332 pkt.

  Wyniki badań przedstawili dr Rita Dukynaitė, członek zarządu OECD PISA, oraz Mindaugas Stundža, koordynator międzynarodowego badania PISA na Litwie Fot. Marian Paluszkiewicz
  Wyniki badań przedstawili dr Rita Dukynaitė, członek zarządu OECD PISA, oraz Mindaugas Stundža, koordynator międzynarodowego badania PISA na Litwie Fot. Marian Paluszkiewicz

  Jeżeli chodzi o umiejętności czytelnicze, to również w tej kategorii Litwa (472 pkt) znajduje się poniżej średniej. Zajmuje 39. pozycję spośród 70 krajów. W czołówce na tej liście znalazły się Singapur (535 pkt), Hongkong (527 pkt), Kanada (527 pkt), Finlandia (526 pkt), Irlandia (521 pkt) oraz sąsiednia Estonia (519) pkt).

  Rezultaty umiejętności matematycznych również wypadają poniżej średniej. Litwa plasuje się tu na 36. pozycji z 478 pkt. W czołówce — Singapur (564 pkt), Hongkong (548 pkt), Makao (Chiny) (544 pkt), Tajwan (542 pkt), Japonia (532 pkt). Na 9. pozycji — ponownie Estonia (520 pkt).

  W porównaniu z wynikami z poprzedniego badania z 2012 r. zauważalny jest spadek umiejętności uczniów we wszystkich obszarach. W dziedzinie nauk przyrodniczych — o 21 pkt, umiejętności czytelniczych — o 5 pkt, matematycznych — spadek o 1 pkt.

  W badaniu PISA gorzej wypadają też uczniowie szkół polskich na Litwie. W dziedzinie umiejętności przyrodniczych uczniowie szkół litewskich zebrali 477 pkt, szkół polskich — 422 pkt, rosyjskich — 468 pkt. Umiejętności czytelnicze wypadły następująco: w szkołach litewskich — 474 pkt, polskich — 412 pkt, rosyjskich — 469. Umiejętności matematyczne oceniono w szkołach litewskich na 479 pkt, w szkołach polskich — na 441 pkt, w rosyjskich — na 485 pkt.

  Zdaniem wiceminister oświaty i nauki Genoveity Krasauskienė, konieczne jest ukierunkowane doskonalenie systemu oświaty, doskonalenie kwalifikacji nauczycieli, zaopatrzenie szkół w nowoczesne środki nauczania.

  BADANIE PISA

  Badanie Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA — Programme for International Student Assessment) to najważniejsze i największe badanie edukacyjne na świecie. Sprawdza ono stopień przygotowania 15-latków do dalszej edukacji, wymagań rynku pracy i powodzenia w dorosłym życiu. Przeprowadzane jest cyklicznie co trzy lata począwszy od 2000 r.
  W każdej edycji badania sprawdzane są trzy umiejętności uczniów: czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych. Za każdym razem jedna z tych dziedzin jest wiodącą. W tej edycji były to umiejętności przyrodnicze.
  Od 2006 roku co 3 lata w tych badaniach uczestniczy również Litwa.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  W Wilnie zmienią się przepisy dotyczące opłat parkingowych

  Termin płatności wydłuży się, a żółte kartki znikną Wraz z wejściem w życie decyzji, od 1 października br. rozszerzona zostanie możliwość uiszczania opłaty za parking — zamiast obecnych 72 godz., opłatę będzie można uiścić w ciągu 168 godz. Nie będzie już...

  Wiosenna aura: w marcu jak w garncu, a kwiecień–plecień

  Wraz z 20 marca nadeszła również astronomiczna wiosna. Jakiej aury możemy się spodziewać w najbliższym czasie, a także — jaka będzie Wielkanoc, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi etnolog prof. Libertas Klimka oraz meteorolog Gytis Valaika z Litewskiej Służby...

  Wilno szykuje się do lipcowego szczytu NATO

  Do Wilna przybędzie ok. 40 delegacji państw członkowskich i partnerów sojuszu; w wydarzeniu ma wziąć udział ok. 5 tys. osób. Rozmowy mają dotyczyć wzmocnienia wspólnej obrony i odstraszania, priorytetów i potrzeb w zakresie inwestycji obronnych, a także zwiększania poparcia...

  Wspaniała przygoda z językiem polskim. Olimpijczycy nagrodzeni

  Olimpiada polonistyczna na Litwie została zainicjowana na fali odrodzenia narodowego w 1990 r. i od tego czasu ma rangę szczególnie ważnego wydarzenia ogniskującego uwagę polskiej społeczności w kraju. Na uroczystość podsumowania zmagań olimpijskich co roku stawiają się uczestnicy konkursu...