Kalendarz na Nowy Rok zapozna z domami modlitwy różnych wyznań

Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie RL wczoraj zaprosił na prezentację kalendarza, zapoznającego z domami modlitwy różnych wspólnot narodowych Litwy.

Spotkanie odbyło się w Muzeum Sztuki Sakralnej przy ul. św. Michała w Wilnie. Celem nowej publikacji jest promowanie spuścizny kulturowej wspólnot narodowych, która jest wymownym odzwierciedleniem wielonarodowościowej i wielowyznaniowej historii kraju. Autorem zdjęć jest dr Jonas Paršeliūnas.

Dr Vida Montvydaitė

Prezentując główną ideę kalendarza dr Vida Montvydaitė, dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych, zaznaczyła, że różne wspólnoty religijne działające w naszym kraju — katolickie, prawosławne, ewangelickie, żydowskie, staroobrzędowców, karaimów i muzułmanów sunnitów — funkcjonują na Litwie już niejedno stulecie, wzbogacając duchowe, historyczne i społeczno-kulturowe dziedzictwo Litwy.

„Możemy być dumni, że zachowały się domy modlitwy różnych wyznań — kościoły, cerkwie, synagogi, kienesy, meczety — których zdjęcia, niewielka część wspólnego dziedzictwa, trafiły na karty tego kalendarza wydanego z inicjatywy Departamentu Mniejszości Narodowych” — mówiła przedstawiając kalendarz dr Vida Montvydaitė. Zaznaczyła też, że w tym kalendarzu znalazły się mało znane domy modlitwy, znajdujące się w różnych zakątkach kraju.

Podczas imprezy zabrał głos proboszcz prawosławnej parafii pw. św. św. Konstantego i Michała ks. Vladimir Rinkevič, który mówił o współistnieniu różnych wspólnot wyznaniowych w wielokulturowej Litwie. Autor zdjęć, dr. Jonas Paršeliūnas opowiedział o swej pracy nad kalendarzem, dzieląc się przemyśleniami na temat potrzeby utrwalania dziedzictwa wspólnot narodowych i religijnych Litwy.

W wydaniu zostały przedstawione zdjęcia oraz krótkie opisy poszczególnych obiektów: cerkiew pw. Najświętszej Matki Bożej Wspomożycielki w Wilnie, kościół pw. św. Michała Archanioła w Taboryszkach, synagoga wileńska, kościół pw. św. Bartłomieja w Wilnie, kościół ewangelicko-luterański w Mariampolu, kościół unicki pw. Św. Trójcy w Wilnie, kościół ewangelicko-reformowany w Wilnie, ormiański kościół pw. św. Wardana w Wilnie, kienesa karaimska w Wilnie, meczet w Niemieżu i in.