Więcej

  Kalendarz na Nowy Rok zapozna z domami modlitwy różnych wyznań

  Czytaj również...

  Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie RL wczoraj zaprosił na prezentację kalendarza, zapoznającego z domami modlitwy różnych wspólnot narodowych Litwy.

  Spotkanie odbyło się w Muzeum Sztuki Sakralnej przy ul. św. Michała w Wilnie. Celem nowej publikacji jest promowanie spuścizny kulturowej wspólnot narodowych, która jest wymownym odzwierciedleniem wielonarodowościowej i wielowyznaniowej historii kraju. Autorem zdjęć jest dr Jonas Paršeliūnas.

  Dr Vida Montvydaitė

  Prezentując główną ideę kalendarza dr Vida Montvydaitė, dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych, zaznaczyła, że różne wspólnoty religijne działające w naszym kraju — katolickie, prawosławne, ewangelickie, żydowskie, staroobrzędowców, karaimów i muzułmanów sunnitów — funkcjonują na Litwie już niejedno stulecie, wzbogacając duchowe, historyczne i społeczno-kulturowe dziedzictwo Litwy.

  „Możemy być dumni, że zachowały się domy modlitwy różnych wyznań — kościoły, cerkwie, synagogi, kienesy, meczety — których zdjęcia, niewielka część wspólnego dziedzictwa, trafiły na karty tego kalendarza wydanego z inicjatywy Departamentu Mniejszości Narodowych” — mówiła przedstawiając kalendarz dr Vida Montvydaitė. Zaznaczyła też, że w tym kalendarzu znalazły się mało znane domy modlitwy, znajdujące się w różnych zakątkach kraju.

  Podczas imprezy zabrał głos proboszcz prawosławnej parafii pw. św. św. Konstantego i Michała ks. Vladimir Rinkevič, który mówił o współistnieniu różnych wspólnot wyznaniowych w wielokulturowej Litwie. Autor zdjęć, dr. Jonas Paršeliūnas opowiedział o swej pracy nad kalendarzem, dzieląc się przemyśleniami na temat potrzeby utrwalania dziedzictwa wspólnot narodowych i religijnych Litwy.

  W wydaniu zostały przedstawione zdjęcia oraz krótkie opisy poszczególnych obiektów: cerkiew pw. Najświętszej Matki Bożej Wspomożycielki w Wilnie, kościół pw. św. Michała Archanioła w Taboryszkach, synagoga wileńska, kościół pw. św. Bartłomieja w Wilnie, kościół ewangelicko-luterański w Mariampolu, kościół unicki pw. Św. Trójcy w Wilnie, kościół ewangelicko-reformowany w Wilnie, ormiański kościół pw. św. Wardana w Wilnie, kienesa karaimska w Wilnie, meczet w Niemieżu i in.

  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...