Pomoc charytatywna i socjalna na Wschodzie

Od 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje działania w zakresie pomocy charytatywnej i socjalnej na Wschodzie poprzez Wschodni Fundusz Dobroczynności (WFD).

WFD stanowi instrument uzupełniający projekty Fundacji realizowane w zakresie działań charytatywnych we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej.
W pierwszym półroczu 2017 roku na działalność Wschodniego Funduszu Dobroczynności Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” otrzymała od sponsorów i darczyńców kwotę w wysokości 286 600,00 złotych.
Na WFD jako pierwsza środki przekazała Fundacja PZU. Kwota ponad 70 300,00 złotych została przeznaczona na zakup sprzętu dla Hospicjum im. bł. ks. Sopoćki w Wilnie, na wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży z Litwy i Łotwy, a także na intensywną rehabilitację wieloletniej dziennikarki „Kuriera Wileńskiego” Alwidy Bajor.
Fundacja PZU wsparła Wschodni Fundusz Dobroczynności po raz drugi, przekazując 37 300,00 zł na realizację projektu pn. „Dobra książka na Wschód”, który będzie szansą dla Polaków ze Wschodu na wzmocnienie kontaktu z językiem polskim i historią Polski. Za wschodnią granicę trafi ponad 1 200 wartościowych książek z Wydawnictwa „MOST”.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”