Trwa dodatkowa rekrutacja na uczelnie wyższe

W tym roku popularnością cieszą się studia informatyczne na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku Fot. Marian Paluszkiewicz

Podczas drugiego etapu rekrutacji na litewskie uczelnie wyższe zaproszenia na studia wysłano do prawie 3 tysięcy kandydatów.

Jak informuje Stowarzyszenie Uczelni Wyższych Litwy ds. Ogólnej Rekrutacji (LAMA BPO), podczas drugiego etapu rekrutacji na uczelnie wyższe i kolegia zaproszono dodatkowo 2 924 chętnych. Na miejsca finansowane przez państwo i studia stypendialne zaproszono 942 osoby, na studia płatne – 1 982 osoby. We wtorek i środę uczelnie wyższe zapraszają przyszłych studentów do podpisywania umów.
O możliwość podjęcia studiów wyższych w trakcie dodatkowego etapu rekrutacji ubiegało się prawie 5,9 tys. chętnych. W pierwszym etapie rekrutacji umowę o studiach podpisało prawie 19,8 tysięcy kandydatów, z nich ponad 13 tys. dostało się na studia finansowane przez państwo. Po wstępnych etapach przyjęcia studentów na uniwersytetach i kolegiach zostawało jeszcze ponad 1,5 tys. miejsc finansowanych przez państwo, co oznacza, że po dodatkowej rekrutacji część z nich zostanie niewykorzystana.
Dodatkową rekrutację prowadzą również bezpośrednio uczelnie, poza systemem LAMA BPO.
Trwa jeszcze nabór studentów na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.

Przyszli studenci mogą jeszcze ubiegać się o przyjęcie na studia bezpośrednio na uczelni, poza systemem LAMA BPO Fot. Marian Paluszkiewicz

– Jesteśmy w połowie rekrutacji, mamy już 70 kandydatów chętnych podjęcia nauki na pierwszym roku studiów. Rekrutacja potrwa jeszcze do końca sierpnia, dodatkowy nabór bezpośrednio na uczelni przewidziany jest we wrześniu – poinformował „Kurier Wileński” Daniel Stankiewicz, starszy referent na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczelnia może jeszcze przyjąć chętnych na studia na kierunkach ekonomii, informatyki i europeistyki. Studia I stopnia na pierwszym roku nauki kosztują tu 434 euro rocznie, studia II stopnia – 724 euro. Po pierwszym roku studiów studenci mogą ubiegać się o stypendia, które są bardzo atrakcyjne. Stypendium z Ministerstwa Edukacji Narodowej wynosi 1 000 euro rocznie, za dobre wyniki w nauce ze średnią powyżej 4,6 można otrzymać dodatkowo stypendium w wysokości od 220 do 315 euro miesięcznie.

– Największą popularnością w tym roku cieszy się u nas informatyka. Trochę nas to dziwi, bo zazwyczaj studenci obawiali się nauki na tym kierunku, gdyż jest dość trudny. W tym roku właśnie na informatyce mamy najwięcej studentów, ale wolne miejsca jeszcze są – zapewniał Daniel Stankiewicz.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku zapewnia możliwość 3-letnich studiów licencjackich oraz 2-letnich studiów magisterskich w języku polskim.

Przywrócono nabór na filologię polską na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie, który niespodziewanie został przerwany przed wygaśnięciem terminu rekrutacji z powodu rzekomego braku zainteresowanie tym kierunkiem. Po tym, gdy społeczność polska zażądała od władz przywrócenia możliwości kształcenia polonistów na tej uczelni, rekrutacja na polonistykę na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym została wznowiona.
W dniach 24-28 sierpnia organizowany jest nabór bezpośrednio na uczelni. Nadal będą tu realizowane 4-letnie studia bakalarskie filologia polska ze specjalizacją nauczycielską (nauczyciela polonisty oraz nauczania początkowego).
Obecnie jest już 7 podań osób chętnych podjęcia się studiów polonistycznych.
– Są już wyniki drugiej, uzupełniającej tury rekrutacji na polonistykę. Mamy obecnie na liście siedem osób. Chętnych było więcej, ale widocznie nie wszyscy przekroczyli wymagany próg minimalnych 3 punktów – poinformowała „Kurier Wileński” wykładowczyni uczelni doc. dr Irena Masojć.
Obecnie trwa trzeci etap rekrutacji na polonistykę. Wniosek o studia można złożyć bezpośrednio na uczelni. W dniach 24-28 sierpnia br. do godz. 12.00 należy zarejestrować się, pisząc na pocztę elektroniczną stojimas@leu.lt (podając imię, nazwisko, kierunek studiów „Filologia polska”/„Lenkų filologija” oraz inne wymagane dane). Koszty studiów płatnych w całości zostaną pokryte przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.
– Zachęcamy do studiowania, ponieważ mamy zapewnione stypendia na pokrycie kosztów studiów płatnych i możemy przyjąć jeszcze kilka osób – mówiła doc. dr Irena Masojć.
Stypendia rządu RP są przewidziane również dla zamierzających studiować polonistykę na innej uczelni litewskiej – Uniwersytecie Wileńskim. Od II roku studiów uczelnia proponuje możliwość uzyskania podwójnej kwalifikacji – ukończenia w ciągu czterech lat programu filologii polskiej z dodatkową specjalizacją w zakresie dowolnego, innego kierunku proponowanego przez Uniwersytet Wileński. Po ukończeniu podwójnego programu studiów studenci uzyskują stopień bakałarza zarówno w zakresie filologii polskiej, jak i drugiego wybranego kierunku.