Rozdano nagrody w konkursie „Polska – mą ojczyzną”

Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie plastycznym „Polska – mą ojczyzną”

Już po raz kolejny do uczniów szkół polskich na Wileńszczyźnie zawitał transport z darami zebranymi w ramach akcji „Rodacy – Rodakom”. Tym razem trafiły one do uczestników konkursu plastycznego „Polska – mą ojczyzną”, w którym wzięli uczniowie ze szkół w rejonie solecznickim.

– Przyjechałem po raz kolejny na Wileńszczyznę, teren znany mi jest tak dobrze, jak każdy inny w Polsce. Przywieźliśmy ze sobą około 100 plecaków oraz kilkadziesiąt tysięcy przyborów szkolnych. Skompletowaliśmy je z rzeczami dostarczonymi wcześniej, a posłużą one również jako nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Polska – mą ojczyzną” – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” założyciel akcji, Patryk Palach z Trójmiasta.

To już dwudziesty któryś przyjazd „plus”, jak żartuje Patryk. Do rejonu solecznickiego przyjeżdża z darami od pięciu lat, z każdym rokiem zwiększając skalę pomocy. Zwłaszcza, że nie brakuje osób w Macierzy, które chętnie pomagają w przeprowadzeniu akcji.

– Zbiórki organizujemy w całej Polsce. Nasza akcja została zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod nr 2017/3796/OR, zezwala ona na przeprowadzenie zbiórek w całym kraju. Akcja została zorganizowana z zaskakującym efektem, zebraliśmy kilkadziesiąt tysięcy przyborów szkolnych, które w całości przywieźliśmy na Wileńszczyznę, a także na niektóre tereny Ukrainy – mówił Patryk Palach.

Patryk Palach przekazał również materiały edukacyjne do nauczania języka polskiego i historii

Konkurs „Polska – mą ojczyzną” został w ubiegłym roku ogłoszony na Facebooku. Skierowano go do uczniów szkół polskich rejonu solecznickiego. Jego uczestnicy mieli za zadanie przedstawienie własnej wizji polskości. Chęć udziału w konkursie zgłosili uczniowie różnych klas z polskich szkół: Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace oraz Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach. Po rozstrzygnięciu konkursu Patryk Palach osobiście dotarł do każdej szkoły i podczas spotkań z uczniami wręczył im nagrody: plecaki z przyborami szkolnymi, materiały edukacyjne do nauczania języka polskiego i historii, również książki dla biblioteki, a także gry edukacyjne dla uczniów klas początkowych.

– Sądzę, że największą nagrodą w tym konkursie jest sam fakt bycia Polakiem. Nie wszyscy przecież mają ten zaszczyt, zaś miejscowi mieszkańcy od pokoleń są Polakami, mimo że mieszkają poza granicami Polski. Tak naprawdę, podziwiam ich za to, że mimo przeciwności losu pozostają wierni swej przynależności narodowej. Ze swej strony mogę ich tylko w tym wspierać – mówił organizator akcji.

Prace plastyczne wykonane przez uczniów szkół polskich rejonu solecznickiego trafią do głównych organizatorów akcji „Rodacy – Rodakom”, uniwersytetów, kół Młodzieży Wszechpolskiej, a także organizacji przykościelnych.

W Polsce akcja „Rodacy – Rodakom” jest dobrze znana i rozpoznawalna przez większość organizacji non profit, które rokrocznie w niej uczestniczą. Akcja opiera się też głównie na wieloletniej już zacieśniającej się pomocy ze strony Młodzieży Wszechpolskiej. Organizacja ta już od wielu lat pomaga w przeprowadzeniu akcji, udzielając wsparcia logistycznego, a także bezinteresownie angażując się w zbiórkę rzeczy. W akcję zaangażowane są również parafie.

Fot. Tomasz Pieszko