Zaszły zmiany w zasadach organizacji żywienia w szkołach ogólnokształcących rejonu wileńskiego

Na pierwszym posiedzeniu Rady w roku 2018, które odbyło się 26 stycznia, w celu ukierunkowanego doskonalenia systemu oświaty w rejonie wileńskim zatwierdzono nowy opis organizacji żywienia w szkołach ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego. Odtąd administracja szkoły sama będzie organizować żywienie dzieci w swoich szkołach, co znacznie obniży koszty i ceny żywności.

Zatwierdzony opis procedury zapewni porządek w organizacji wyżywienia uczniów szkół ogólnokształcących, prawa i obowiązki dostawców usług żywienia zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Opis organizacji żywienia w szkołach ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego reglamentuje, że odpowiedzialność za organizację żywienia, porządkowanie dokumentacji, wybór dostawców żywności, system kontroli i bezpieczeństwo żywności ponosi kierownik szkoły (dyrektor).

Żywienie dzieci powinno być organizowane tylko w stołówkach lub innych pomieszczeniach, dostosowanych do żywienia, zgodnie z ustalonymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa żywności i porządkowania żywności, stworzenia warunków każdemu dziecku do zjedzenia posiłku przy stole i otrzymania ciepłej żywności. Podczas obiadu jedno z gorących dań musi być przyjazne dla układu pokarmowego – gotowane w wodzie lub duszone.

Nie więcej niż 50% wszystkich dochodów można przeznaczyć na towary szkolne, usługi związane z organizacją żywienia, remont pomieszczeń żywienia i nabycie urządzeń kuchennych. Zgodnie z preliminarzem wydatków koszty dań w szkołach nie mogą przekroczyć 50% kosztów żywności.