Ruszyły krajowe eliminacje XXIX olimpiady polonistycznej

W pierwszym dniu eliminacji krajowych XXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dr Henryka Sokołowska zapoznała uczniów z tematami prac pisemnych

15 marca, na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie rozpoczęły się krajowe zawody III stopnia XXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Wystartowało w nich 24 uczniów 11 i 12 klas z polskich szkół na Wileńszczyźnie, zwycięzców poprzednich etapów konkursu.

Zmagania olimpijskie trwają dwa dni: w pierwszym dniu uczestnicy piszą prace pisemne. Następnego dnia, w piątek, uczniowie muszą zaprezentować wcześniej przygotowane odpowiedzi ustne.

Współorganizatorami olimpiady polonistycznej są Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, Ministerstwo Oświaty i Nauki oraz Litewskie Centrum Kształcenia Nieformalnego, zaś Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie będzie tegorocznym gospodarzem uroczystego podsumowania olimpiady polonistycznej, w sobotę, 17 marca. Udział w uroczystości uhonorowania laureatów weźmie Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

W olimpiadzie polonistycznej biorą udział zwycięzcy szkolnych i rejonowych eliminacji

Na otwarcie krajowych eliminacji XXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie przybyli przedstawiciele Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie. Uczniów przywitała prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz, wiceprzewodnicząca Prezydium Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie.

„Z olimpiadą litewską jestem związana od początku. To już XXIX olimpiada – ogromnie się cieszymy, że tak wspaniale się rozwinęła. W tym roku przypada ona w roku bardzo szczególnym – dwu wielkich rocznic. To budzi refleksje: mija 100 lat od ważnych wydarzeń w dwu naszych krajach, 100 lat wypełnionych pielęgnowaniem języka, kultury, takim codziennym, mało efektownym, ale ogromnie ważnym trudem. Proszę, pomyślcie o tym, że uczestnicząc w tej olimpiadzie, bierzecie udział w tej sztafecie pokoleń, w tym codziennym dziele, do którego każdy się może przyłożyć. Bardzo proszę, traktujcie ten udział nie jak współzawodnictwo. Każdy, kto w tym uczestniczy, bierze pałeczkę w sztafecie i niesie dalej. To jest najważniejsze. Z tej olimpiady na pewno wyniesiecie wiele inspiracji, wiele rzeczy do przemyślenia – to zostawia ślad w życiu” – mówiła prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz.

Ostatnia narada przed przystąpieniem do pracy pisemnej

Powodzenia uczestnikom olimpiady życzył Gintautas Kundrotas, dziekan kształcenia humanistycznego na LUE oraz Ona Čepulėnienė, starszy specjalista Działu kształcenia podstawowego i średniego w Ministerstwie Oświaty i Nauki. Na otwarcie przybyła również kuratorka olimpiady, Dina Voronina, z Litewskiego Centrum Kształcenia Nieformalnego.

Prace pisemne oraz wypowiedzi ustne uczniów oceni komisja z przewodniczącą dr Henryką Sokołowską na czele. W składzie komisji znaleźli się wykładowcy z obu polonistyk wileńskich. Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego reprezentuje jego kierownik, doc. dr Mirosław Dawlewicz, także prof. dr Krystyna Rutkowska, dr Irena Fedorowicz oraz dr Teresa Dalecka. Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym reprezentują doc. dr Irena Masojć, doc. dr Halina Turkiewicz, doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Romuald Naruniec oraz dr Henryka Sokołowska.

Myśl przewodnia tegorocznej olimpiady to „Literackie wizje drogi do Niepodległości”. Poświęcona jest ona 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Za motto tegorocznej olimpiady obrano słowa Zbigniewa Herberta „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.

Zwycięzcy krajowych eliminacji będą reprezentowali Litwę podczas olimpiady ogólnopolskiej w Warszawie.

 

TEMATY PRAC PISEMNYCH

Tematy rozprawek:

1. „Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje” (Jan Paweł II). Omów na wybranych przykładach literackich, jak pojmowano patriotyzm i służbę ojczyźnie w różnych okresach historii narodu polskiego

2. „Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą” (Konstanty Ildefons Gałczyński). Czy postawa jednostki może wpływać na zmiany w świecie? W swoich rozważaniach odwołaj się do utworów literackich i innych tekstów kultury

3. „Stawiam kobiety wyżej niż mężczyzn. Są bliższe prawdy o życiu (Ryszard Kapuściński). Ton obywatelski i ton intymny w twórczości wybranych pisarek polskich XIX i XX wieku

Interpretacja tekstów literackich

4. Interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego „Do matki”

5. Interpretacja porównawcza wierszy Edwarda Słońskiego „Już Ją widzieli idącą…” i Alicji Rybałko „Idąca”

6. Interpretacja fragmentu powieści Tadeusza Konwickiego „Kompleks polski”

Fot. Marian Paluszkiewicz