Stanisław Karczewski z wizytą w Wilnie

Nagrody laureatom olimpiady polonistycznej wręczył Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski Fot. Marian Paluszkiewicz

W dniach 16-17 marca na Litwie przebywał Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP. To już czwarta wizyta przedstawiciela polskich władz na Litwie w ciągu ostatniego miesiąca.

W czasie dwudniowego pobytu w Wilnie marszałek spotkał się przedstawicielami władz Litwy, a także Polakami z Wileńszczyzny. Stanisław Karczewski wziął udział w premierze spektaklu Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie „Marszałek: żołnierz z ducha” poświęconego Józefowi Piłsudskiemu, a także w finale XXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W czasie dwudniowej wizyty nie mogło zabraknąć również elementów związanych z polską pamięcią historyczną. Marszałek odwiedził cmentarz na Rossie i miejsce masowych mordów w Ponarach.

Wizyta Stanisława Karczewskiego na Litwie rozpoczęła się od spotkania z przewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej, Viktorasem Pranckietisem. „W ciągu ostatniego miesiąca to już czwarta wizyta na Litwie przedstawiciela władz Polski. To znaczy, że z najbliższym sąsiadem rozwijamy ciepłe relacje, a biorąc pod uwagę informacyjną i cybernetyczną agresję Rosji oraz wojenną agresję na Ukrainie, to szczególnie ważne i korzystne dla Litwy”– mówił o wizycie Pranckietis.

Na spotkaniu omówiono kwestie bezpieczeństwa w regionie i projekty infrastrukturalne. Stanisław Karczewski zwrócił również uwagę na związek pomiędzy polsko-litewskimi relacjami a sytuacją polskiej mniejszości na Litwie. „Wiem, że dzięki temu, iż ocieplają się nasze stosunki, to również będą rozwiązywane sprawy Polaków na Litwie” – stwierdził po rozmowie z przedstawicielem Sejmu RL.

Marszałek spotkał się również z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem.
„Polska jest jednym z najważniejszych partnerów. Poświęcamy wiele uwagi stosunkom z sąsiadami i cieszymy się z intensywnych kontaktów na najwyższym szczeblu politycznym” – zapewniał premier Litwy. Podkreślano znaczenie dialogu w uregulowaniu sytuacji mniejszości narodowych. Marszałek Karczewski wyraził gotowość do rozmów z litewskimi politykami na temat rozwiązań dotyczących pisowni polskich nazwisk.

Wieczorem marszałek uczestniczył w premierze spektaklu pt. „Marszałek: żołnierz z ducha” poświęconego Józefowi Piłsudskiemu, po której spotkał się z przedstawicielami polskiej mniejszości.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spotkania marszałka Karczewskiego z wykładowcami polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego oraz Litewskiego Uniwersytetu Nauk Edukacyjnych. Poruszono kwestie kształcenia polonistów, a także przygotowania nauczycieli nauczania początkowego w języku polskim. Stanisław Karczewski poinformował, że zgodnie z zapewnieniami premiera Litwy, Sauliusa Skvernelisa, na Litwie nadal będą działać studia polonistyczne oraz studia przygotowujące nauczycieli szkół z polskim językiem nauczania. Te ostatnie zostaną przeniesione z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego na Uniwersytet Wileński.

Marszałek odwiedził następnie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, gdzie odbywał się finał XXIX Olimpiady Języka Polskiego na Litwie.
Ostatnim elementem wizyty marszałka było odwiedzenie miejsc pamięci. Stanisław Karczewski, w imieniu Senatu RP, złożył wieniec przy pomnikach ofiar polskich i żydowskich w Ponarach – miejscu masowych mordów z lat 1941-1944, gdzie oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej litewskiej jednostki dokonały masowego mordu ok. 100 tys. ludzi – zginęło wówczas ok. 60-70 tys. Żydów i kilka tysięcy Polaków; wśród ofiar byli też Litwini, Romowie i Rosjanie. Wizyta Stanisława Karczewskiego na Litwie zakończyła się na cmentarzu na Rossie, gdzie marszałek złożył kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.