Minister Jacek Czaputowicz o priorytetach polskiej dyplomacji

W wystąpieniu ministra Czaputowicza poruszone zostały również sprawy Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju Fot. archiwum

„Na Polsce, jako największym państwie w regionie, leży główny ciężar promocji i obrony zbieżnych z polskimi interesów naszych regionalnych partnerów” – mówił w swoim pierwszym exposé w Sejmie RP, szef polskiej dyplomacji, Jacek Czaputowicz. Mówiąc o priorytetach polskiej dyplomacji w 2018 roku, minister poruszył także temat relacji z Litwą i prawach polskiej mniejszości na Litwie.

Exposé na temat priorytetów polskiej dyplomacji wygłoszone w roku, w którym Polska świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości, minister spraw zagranicznych rozpoczął od podkreślenia szczególnego znaczenia niezależności polskiej polityki zagranicznej od zewnętrznych nacisków.

Girl in a jacket

„Naczelna zasada, którą kieruje się polska polityka zagraniczna, to zasada podmiotowości odzwierciedlona hasłem „nic o nas bez nas”. Wzbrania ona uznawania za wiążące jakichkolwiek decyzji podejmowanych na nasz temat bez naszego udziału – mówił w sejmie.

W swoim wystąpieniu minister mówił o Polsce jako rzeczniku interesów państw regionu i o kryzysie, jakiego doświadcza obecnie Unia Europejska. Poruszył także kwestię bezpieczeństwa, w którym szczególną rolę odgrywają według niego Stany Zjednoczone.

„W interesie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jest trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej części świata. Polska jest jak najżywotniej zainteresowana utrzymaniem silnych więzi transatlantyckich. Ich nieustanne wzmacnianie i rozwój są fundamentalnym zadaniem polskiej polityki bezpieczeństwa” – stwierdził Jacek Czaputowicz.

Szef polskiej dyplomacji wskazywał politykę Rosji jako szczególne zagrożenie dla zbudowania podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych. „Rosja dąży do rewizji porządku politycznego w Europie, który ukształtował się po 1989 r. i przyniósł Polsce przywrócenie niepodległości. Instrumentami osiągania tego celu są zaś destabilizacja licznych rejonów w bliższym i dalszym sąsiedztwie Polski, działanie na rzecz zaostrzenia podziałów politycznych wewnątrz poszczególnych państw, jak i między nimi, rozbijanie jedności transatlantyckiej, oraz pogłębianie podziałów wewnątrz Unii Europejskiej” – podkreślił polityk.

W wystąpieniu poruszone zostały również sprawy Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Mówiąc o mniejszości polskiej na Litwie, Jacek Czaputowicz podkreślił, że zagwarantowanie jej praw jest stałym przedmiotem troski ze strony rządu. „Odnotowujemy istotny postęp. W maju br. rozpocznie się retransmisja pięciu polskich kanałów telewizyjnych na Wileńszczyźnie, co pomoże w podtrzymaniu związków naszych rodaków z żywą kulturą polską. Inne kwestie będą przedmiotem wspólnych prac obu naszych rządów” – mówił minister.

Według szefa polskiej dyplomacji Polska i państwa bałtyckie mają obecnie wiele wspólnych punktów. „Łączy nas podobne postrzeganie natury zagrożeń, zbieżność interesów w odniesieniu do Unii Europejskiej, wspólne interesy energetyczne i infrastrukturalne. Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przywódcami państw bałtyckich w ostatnim czasie potwierdziło solidarność naszych państw” – zauważył Jacek Czaputowicz.