Minister Jacek Czaputowicz o priorytetach polskiej dyplomacji

W wystąpieniu ministra Czaputowicza poruszone zostały również sprawy Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju Fot. archiwum

„Na Polsce, jako największym państwie w regionie, leży główny ciężar promocji i obrony zbieżnych z polskimi interesów naszych regionalnych partnerów” – mówił w swoim pierwszym exposé w Sejmie RP, szef polskiej dyplomacji, Jacek Czaputowicz. Mówiąc o priorytetach polskiej dyplomacji w 2018 roku, minister poruszył także temat relacji z Litwą i prawach polskiej mniejszości na Litwie.

Exposé na temat priorytetów polskiej dyplomacji wygłoszone w roku, w którym Polska świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości, minister spraw zagranicznych rozpoczął od podkreślenia szczególnego znaczenia niezależności polskiej polityki zagranicznej od zewnętrznych nacisków.

„Naczelna zasada, którą kieruje się polska polityka zagraniczna, to zasada podmiotowości odzwierciedlona hasłem „nic o nas bez nas”. Wzbrania ona uznawania za wiążące jakichkolwiek decyzji podejmowanych na nasz temat bez naszego udziału – mówił w sejmie.

W swoim wystąpieniu minister mówił o Polsce jako rzeczniku interesów państw regionu i o kryzysie, jakiego doświadcza obecnie Unia Europejska. Poruszył także kwestię bezpieczeństwa, w którym szczególną rolę odgrywają według niego Stany Zjednoczone.

„W interesie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jest trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej części świata. Polska jest jak najżywotniej zainteresowana utrzymaniem silnych więzi transatlantyckich. Ich nieustanne wzmacnianie i rozwój są fundamentalnym zadaniem polskiej polityki bezpieczeństwa” – stwierdził Jacek Czaputowicz.

Szef polskiej dyplomacji wskazywał politykę Rosji jako szczególne zagrożenie dla zbudowania podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych. „Rosja dąży do rewizji porządku politycznego w Europie, który ukształtował się po 1989 r. i przyniósł Polsce przywrócenie niepodległości. Instrumentami osiągania tego celu są zaś destabilizacja licznych rejonów w bliższym i dalszym sąsiedztwie Polski, działanie na rzecz zaostrzenia podziałów politycznych wewnątrz poszczególnych państw, jak i między nimi, rozbijanie jedności transatlantyckiej, oraz pogłębianie podziałów wewnątrz Unii Europejskiej” – podkreślił polityk.

W wystąpieniu poruszone zostały również sprawy Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Mówiąc o mniejszości polskiej na Litwie, Jacek Czaputowicz podkreślił, że zagwarantowanie jej praw jest stałym przedmiotem troski ze strony rządu. „Odnotowujemy istotny postęp. W maju br. rozpocznie się retransmisja pięciu polskich kanałów telewizyjnych na Wileńszczyźnie, co pomoże w podtrzymaniu związków naszych rodaków z żywą kulturą polską. Inne kwestie będą przedmiotem wspólnych prac obu naszych rządów” – mówił minister.

Według szefa polskiej dyplomacji Polska i państwa bałtyckie mają obecnie wiele wspólnych punktów. „Łączy nas podobne postrzeganie natury zagrożeń, zbieżność interesów w odniesieniu do Unii Europejskiej, wspólne interesy energetyczne i infrastrukturalne. Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przywódcami państw bałtyckich w ostatnim czasie potwierdziło solidarność naszych państw” – zauważył Jacek Czaputowicz.