Napięta sytuacja w sprawie dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz projektu wieloletniego budżetu UE

Nowa dyrektywa o pracownikach delegowanych mówi, że wszystkie zasady wynagradzania obowiązujące w kraju przyjmującym muszą mieć zastosowanie do pracowników delegowanych

4 czerwca 2018 r. Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła końcowe sprawozdania dla rynkowej i socjalnej część Pakietu Mobilności, podał Parlament Europejski.

Dla Litwy oznacza to korzystne rozstrzygnięcie, polegające na wyjęciu spod dyrektywy o delegowaniu pracowników tranzytu i transportu międzynarodowego. Tymczasem, Saulius Skvernelis, premier Litwy, jest zaniepokojony w sprawie przyznanego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Wczoraj w tej sprawie udał się do Brukseli, aby Jeanowi-Claude’owi Junckerowi, przewodniczącemu Komisji Europejskiej, przedstawić pozycję Litwy.

– To bardzo ważna wiadomość dla branży transportowej. Jest to pierwszy krok w długiej i trudnej walce. To sygnał, że może jeszcze nie wszystko zostało stracone. W kwestii delegowania przegłosowany został kompromis najlepszy z możliwych. Jednak droga do przyjęcia tej wersji przepisów jest jeszcze daleka. Dalsze prace nad przepisami odbywać się będą w ciągu najbliższych tygodni – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Tomas Garuolis, generalny sekretarz Stowarzyszenia Litewskich Krajowych Przewoźników Drogowych Linava.
Procedura legislacyjna Unii Europejskiej opiera się bowiem na uzgodnieniu tekstu aktu prawnego przez trzy instytucje: Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską. Zaakceptowane przez Komisję Transportu teksty muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i wówczas będą jego oficjalnym stanowiskiem, poprzedzającym rozmowy z Radą Europejską. To będzie najtrudniejszy etap negocjacji. W Radzie bowiem, jak powszechnie wiadomo, zasiadają przedstawiciele krajów „starej Unii”, którzy mają odmienne zdanie, jeżeli chodzi o zakres stosowania dyrektywy o delegowaniu w sektorze transportowym.

– Kierowcy TIR-ów to pracownicy wyjątkowo mobilni, na co dzień pracują w kilku różnych państwach członkowskich UE, więc te same warunki, co dla np. robotników budowlanych, nie mogą być dla nich stosowane. Jeżeli wymaganiom nowej dyrektywy o pracownikach delegowanych będą podlegać także pracownicy tranzytu i transportu międzynarodowego, to napotkamy się z wieloma wyzwaniami administracyjnymi – wiele różnych systemów płatniczych pracy, układów zbiorowych i innych krajowych przepisów dotyczących minimalnej płacy, minimalnych stawek rocznych płatnych urlopów oraz ich wyliczenia. W niektórych państwach członkowskich UE jest do 50 różnych minimalnych stawek płac, które mogą być obliczane z uwzględnieniem doświadczenia jazdy, typu ciągnika, ładunku i innych kryteriów – zaznaczył Tomas Garuolis.

W Parlamencie Europejskim podczas prac Komisji Transportu i Turystyki głosowano nad poszczególnymi częściami tak zwanego Pakietu Mobilności. Sprawozdanie budzące największe emocje – dotyczące delegowania pracowników, zostało przyjęte większością głosów. 27 europosłów było za przyjęciem poprawek, a 21 głosujących opowiedziało się przeciwko.

– Jeżeli dyrektywa zostanie przyjęta, to prawie wszystkie firmy branży transportowej i nie tylko w naszym kraju, po prostu, zbankrutują. Spotkamy się wtedy z wieloma problemami, które nie wszystkie da się rozwiązać – podkreślił generalny sekretarz.

Uwzględniając przegłosowane zmiany, nowy dokument określa, że przepisy o delegowaniu ujęte w nowelizacji dyrektywy o delegowaniu, mają być stosowane jedynie do przewozów kabotażowych i przewozów drogowych wykonywanych w ramach transportu kombinowanego. Transport międzynarodowy oraz tranzyt mają być wyłączone z obowiązywania przepisów.

21 czerwca przepisy o delegowaniu mają być ostatecznie przegłosowane przez ministrów do spraw zatrudnienia na posiedzeniu Rady UE w Luksemburgu. Po zatwierdzeniu, regulacje mają wejść w życie w połowie 2020 r.

Nowa dyrektywa o pracownikach delegowanych mówi, że wszystkie zasady wynagradzania obowiązujące w kraju przyjmującym muszą mieć zastosowanie do pracowników delegowanych.
Państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycję przepisów do prawa krajowego i wprowadzenie ich w życie.

Nowa dyrektywa zapewni delegowanym pracownikom ochronę, zgodną z warunkami zawartymi w dyrektywie o pracownikach delegowanych

Koszty związane z podróżą, wyżywieniem i zakwaterowaniem powinny być opłacane przez pracodawcę, a nie powinny być potrącane z wynagrodzenia pracownika. Pracodawcy będą również musieli zapewnić godne warunki zakwaterowania pracowników delegowanych, zgodne z przepisami krajowymi. Czas trwania delegowania ustalono na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy. Po upływie tego terminu pracownik nadal mógłby przebywać i pracować w państwie członkowskim, do którego został oddelegowany, ale zacząłby podlegać warunkom zgodnym z przepisami prawa pracy państwa przyjmującego. W przypadku delegowania służącego jedynie obejściu przepisów, państwa członkowskie powinny współpracować, zapewniając delegowanym pracownikom ochronę, zgodną z warunkami zawartymi w dyrektywie o pracownikach delegowanych.

Tymczasem premier Saulius Skvernelis, wyraża głębokie zaniepokojenie w sprawie przyszłego budżetu unijnego Litwy na lata 2021-2027. Premier przed wizytą do Brukseli zaznaczył, że obecny projekt budżetu to dopiero początek trudnych i długich negocjacji.

Podczas wizyty kwestię przyszłego budżetu Unii Europejskiej dla Litwy premier omówi również z komisarzami energii, rolnictwa i budżetu. Według nowego budżetu Litwa otrzymałaby o 13 proc. mniej niż w poprzednim budżecie. Projekt przewiduje, że bezpośrednie dotacje dla rolników nieco zwiększą się, ale wciąż nie osiągną średniej Unii Europejskiej. Na zamknięcie Ignalińskiej Elektrowni Atomowej przeznaczono 552 mln. euro.

Nowy budżet UE zmniejszył się z powodu wycofania się Wielkiej Brytanii z UE. Negocjacje państw członkowskich mogą potrwać aż do 2020 roku.

Fot. Marian Paluszkiewicz