Uczniowie polskich szkół na Wileńszczyźnie wzięli udział w konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II

Siostra Łucja Kratkowska oceniała prace konkursowe jako członek jury

6 czerwca uczniowie z polskich szkół Wileńszczyzny wzięli udział w konkursie historycznym poświęconym pontyfikatowi papieża św. Jana Pawła II. Wydarzenie tradycyjnie odbyło się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Konkurs organizowany jest wspólnie przez Fundację „Samostanowienie” i Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. W tym roku odbyła się już 15. jego edycja. Do udziału zgłosiło się 18 uczniów.

Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej”, podziękował uczestnikom i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu.
– Udział w konkursie to także pogłębienie wiary oraz głębsze poznanie zasad naszej religii. Zdobyta wiedza o Janie Pawle II zostanie na całe życie – powiedział Józef Kwiatkowski.

Uczestników przywitał także pomysłodawca konkursu i prezes Fundacji „Samostanowienie”, Stanisław Pieszko. Przypomniał, że główna nagroda – wycieczka do Rzymu, przyznana zostanie pięciu uczniom, którzy zdobędą najwięcej punktów konkursowych. Dodał też, że dla reszty uczestników zaplanowana jest 10-dniowa wycieczka do Polski. Zaznaczył, że niezmiernie smuci fakt, że w tym roku uczestników jest mniej niż w ostatnich latach, a niektóre szkoły nigdy nie zgłaszały się do udziału w konkursie.

Uczestników przywitał pomysłodawca konkursu i prezes Fundacji „Samostanowienie”, Stanisław Pieszko

– Zazdroszczę wam tego konkursu, bo kiedy uczyłem się w szkole, nie było takich konkursów poświęconych papieżowi. Poznajecie osobę Jana Pawła II, jego nauczanie, poprzez to zgłębiacie także historię Polski. Spuścizna, którą pozostawił ojciec święty jest zbyt mało przez przeciętnych mieszkańców Polski poznawana. Zdobyta przez was wiedza przyda wam się w całym waszym życiu, będziecie sobie przypominać te słowa, które teraz czytacie przygotowując się do konkursu. Jan Paweł II jest jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku, najwybitniejszym w historii – tymi słowami witał uczestników i gości konkursu konsul generalny ambasady RP na Litwie, Marcin Zieniewicz.

Katechetka, s. Ernesta Tichutina, nie po raz pierwszy przywiozła swych wychowanków na konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Tym razem towarzyszyła uczniom klasy 9 Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie (rej. wileński). Uczniowie, Waldemar Dudojt oraz Suzanna Mozarska, z wielkim zapałem szykowali się do udziału w konkursie.
– Bardzo chcieli uczestniczyć w konkursie, nie tylko ze względu na atrakcyjną nagrodę, ale po to, by pogłębić swą wiedzę religijną. Są niezwykle aktywni, udzielają się w szkole oraz uczestniczą w życiu kościoła. Gdy szykowali się do konkursu, przygotowywali lekcje dla swych kolegów z klasy – chcieli podzielić się z nimi swą wiedzą o Janie Pawle II. Razem oglądaliśmy filmy, rozwiązywaliśmy testy, czytaliśmy i pisaliśmy wypracowania – opowiedziała s. Ernesta.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 15 uczniów z polskich szkół na Wileńszczyźnie

Uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć na 97 pytań o życiu i działalności św. Jana Pawła II i napisać wypracowanie.

Komisja oceniła prace konkursowe 18 uczestników i wyróżniła 10 najlepszych prac uczestników, którzy zdobyli maksymalną liczbę punktów. W skład komisji weszli: proboszcz parafii w Grzegorzewie ks. Andrzej Andrzejewski, siostra Łucja Kratkowska, Stanisław Pieszko i nauczyciel historii Roman Lachowicz.

Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy za udział oraz książki ufundowane przez Polską Macierz Szkolną na Litwie i Fundację „Samostanowienie”.

Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli maksymalną liczbę punktów

Fot. Marian Paluszkiewicz