Polska „Misja Medyczna” – czyli jak uzyskać pomoc

Polacy z Litwy mogą otrzymać dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji w ramach programu „Misja medyczna” Fot. Marian Paluszkiewicz

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przygotowało kompleksowy program pomocy medycznej skierowanej również do Polaków z Litwy. Pisaliśmy już o tym programie a w ostatnich tygodniach odbyły się na Wileńszczyźnie spotkania na jego temat z przedstawicielami „Wspólnoty Polskiej”. Ponieważ otrzymaliśmy sygnały od naszych Czytelników, że program jest ważny, wracamy do niego na łamach „Kuriera Wileńskiego”.

Propozycja przygotowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przewiduje bardzo szeroki wachlarz pomocy. W ramach programu „Misja Medyczna” Polacy mieszkający na Litwie mogą otrzymać różnorodne wsparcie.
– Może to być dofinansowanie zakupu materiałów medycznych i lekarstw, dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji w kraju zamieszkania i w Polsce, w szczególnie ciężkich przypadkach postaramy się zapewnić chorym konsultacje wysokiej klasy specjalistów – mówi Tatjana Czepukoit, dyrektorka Biura Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Co powinni zrobić chorzy i ich bliscy, aby z tej pomocy skorzystać? Najpierw należy pobrać wniosek ze strony projektu, wydrukować, wypełnić i podpisać.
– Mimo iż procedura składania wniosków jest maksymalnie uproszczona, doskonale zdajemy sobie sprawę, że może być to duży problem dla starszych, zwłaszcza samotnych osób. Bardzo się cieszę, że w rejonie trockim udało się nam nawiązać współpracę z rejonowym oddziałem ZPL, który ma swoją siedzibę w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie. Swoją pomoc w wypełnianiu dokumentów zaoferowała przedstawicielka samorządu, Teresa Sołowjowa. Mamy nadzieję, że w przyszłości tego rodzaju wsparcie uda się uzyskać również w Wilnie – wyjaśnia przedstawicielka „Wspólnoty Polskiej”.

Wypełnienie wniosku nie powinno sprawić problemu. Jedyną rubryką, która może budzić pewne wątpliwości, jest pytanie o dochód.
– Na etapie składania wniosków nie są konieczne żadne dodatkowe dokumenty poświadczające dochód. W przypadku osób starszych, które otrzymują emeryturę a mieszkają ze swoimi dziećmi, chodzi oczywiście wyłącznie o wysokość emerytury, przeliczoną na złotówki – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Tatiana Czepukoit Fot. „Wspólnota Polska”

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczających problemy zdrowotne. Może to być karta choroby, wskazania lekarskie, recepty, faktury, paragony etc. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane wraz z tłumaczeniem na język polski – nie musi być ono wykonywane przez tłumacza – wystarczy samodzielne przetłumaczenie tekstu.

– Nie jest konieczne przesyłanie całej historii choroby. Wystarczy zaświadczenie wystawione przez lekarza, że chory leczy się na konkretną chorobę czy też potrzebuje, np. rehabilitacji. W przypadku osób przewlekle chorych mogą być to także recepty czy też paragony za leki z poprzednich miesięcy. Chodzi o to, żeby w jak najbardziej przejrzysty sposób przedstawić stan zdrowia i uzasadnić konieczność wsparcia – wyjaśnia Tatiana Czepukoit.

Wypełniony wniosek można wysłać tradycyjną pocztą lub też zeskanowane dokumenty przesłać pocztą elektroniczną.

Nasza rozmówczyni podkreśla, że wnioski, które wpłynęły do tej pory, dotyczą bardzo różnych potrzeb.
– Zachęcamy do składania wniosków wszystkie osoby, które uważają, że potrzebują pomocy medycznej, jednak przy przyznawaniu dofinansowania będziemy brać pod uwagę najpierw osoby, których potrzeby mają największe znaczenie dla jakości ich życia. Być może nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, postaramy się zrealizować te, które rada programowa, w której skład wchodzą bardzo dobrzy specjaliści, uzna za najpilniejsze – mówi dyrektorka Biura Zarządu „Wspólnoty Polskiej”.

Jak przekazane zostanie dofinansowanie?
– Nie przekazujemy pieniędzy bezpośrednio chorym. Pomoc może być udzielana na dwa sposoby. Mogą zostać zwrócone koszty leczenia na podstawie przedstawionych rachunków albo leczenie, różnego rodzaju sprzęt czy rehabilitacja zostaną opłacone bezpośrednio przez stowarzyszenie – wyjaśnia Tatiana Czepukoit.

Program „Misji Medycznej” realizowany jest w zakresie dwóch projektów współfinansowanych ze środków Senatu RP. W ramach programu wspierane jest również hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie oraz są organizowane medyczne staże zawodowe.

Wniosek oraz regulamin są umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” http://www.wspolnotapolska.org.pl/misjamedyczna/.

PROCEDURA WNIOSKOWANIA
Osoby ubiegające się o wsparcie przesyłają pocztą elektroniczną oraz tradycyjną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełniony wniosek, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz załączniki należy wysłać do 15 listopada 2018r.: mailowo na adres e-mail: misjamedyczna@wspolnotapolska.org.pl, pocztą na adres:
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
„MISJA MEDYCZNA”

PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
– polskie pochodzenie udokumentowane Kartą Polaka i rekomendacją organizacji polskiej działającej w kraju zamieszkania osoby składającej wniosek lub sama rekomendacja (w przypadku braku Karty Polaka)
– stałe zamieszkanie na Litwie, Ukrainie, Białorusi lub Mołdawii
– zachodzą istotne przesłanki potwierdzające potrzebę udzielenia pomocy medycznej – wypełniony wniosek pomocowy