Polsko-litewska współpraca w dziedzinie oświaty

W siedzibie litewskiego ministerstwa oświaty i nauki została uroczyście podpisana deklaracja w sprawie współpracy w dziedzinie oświaty między polskim Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Centrum Rozwoju Edukacji na Litwie Fot. facebook.com/ambasada.litwa/

Obserwowana od dawna poprawa polsko-litewskich relacji przynosi już pierwsze korzyści polskim szkołom na Litwie. „Dołożymy wszelkich starań, aby uczniowie klas początkowych mogli już od września 2019 r. uczyć się z nowych podręczników” – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W czwartek, w siedzibie litewskiego ministerstwa oświaty i nauki, została uroczyście podpisana deklaracja w sprawie współpracy w dziedzinie oświaty między polskim Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) a Centrum Rozwoju Edukacji na Litwie. Współpraca obu instytucji umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze doskonalenia systemów oświaty i podnoszenia jakości edukacji.
W rozmowie z mediami dyrektor Szczypiń podkreśliła, że polsko-litewska umowa jest owocem wizyty na Litwie minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej i jej spotkania z minister oświaty Jurgitą Petrauskienė.
Podpisanie deklaracji było połączone z posiedzeniem nowo powołanego 20-osobowego zespołu ds. oświaty polskiej mniejszości w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości w Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja określa zadania zespołu, który składa się z 10 ekspertów ze strony polskiej i 10 ze strony litewskiej.

– Podstawowym celem prac zespołu jest pogłębiona analiza kształcenia mniejszości litewskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Litwie – wyjaśniła Szczypiń.
Jak podkreśla dyrektor ORE, zespół to nie grono gadających głów, ale grupa osób, które mają wypracować konkretne rozwiązania i sposoby wprowadzenia ich w życie. Pierwsza analiza ma być gotowa już w grudniu br. Później, na jej podstawie, zostaną wypracowane konkretne rekomendacje dotyczące oświaty mniejszości narodowych w obu krajach.
Jedną z najważniejszych spraw, zarówno dla uczniów polskich na Litwie, jak i mieszkających w Polsce Litwinów, są nowe podręczniki. W tej chwili uczniowie polskich szkół uczą się z książek, które powstały na Litwie. W przyszłości mają korzystać z zaadaptowanych do ich potrzeb podręczników z Polski.

– Zdecydowaliśmy, że powstanie pięcioosobowy zespół ekspertów, który opracuje zakres adaptacji istniejących na rynku polskim podręczników. Zakładamy, że na początku grudnia będzie on gotowy. We współpracy z pewnym wydawnictwem w Polsce, do której grunt został przygotowany, potoczy się dalsza praca, której rezultatem będzie przystosowany do realiów litewskich podręcznik do kształcenia na pierwszym poziomie edukacyjnym – wyjaśniła dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Jako pierwsi nowe podręczniki mają otrzymać uczniowie klas początkowych. Będzie to kompletny zestaw do edukacji, obejmujący także zeszyt ćwiczeń i podręcznik dla nauczyciela.
– Strona litewska bardzo chciałaby, aby nowe podręczniki były dostępne już na 1 września 2019 r. To dla nas wielkie wyzwanie, ale postaramy się mu sprostać – powiedziała Szczypiń.
Pewną trudnością w realizacji tego planu mogą być różnice w obowiązujących na Litwie i Polsce przepisach, w tym konieczność organizowania na Litwie przetargu na realizację podobnych zadań, co może opóźnić realizację projektu. Zdecydowanie nie brakuje natomiast dobrej woli i zaangażowania zarówno ze strony polskich, jak i litewskich instytucji. W rozmowie z dziennikarzami dyrektor ORE podkreśliła, że w grupie eksperckiej panuje dobra atmosfera.

– Rysuje się perspektywa szerszej współpracy, niż to wynika z bezpośrednich zapisów deklaracji, między dwoma ośrodkami w zakresie wymiany doświadczeń, współpracy w doskonaleniu nauczycieli, w opracowywaniu pomocy metodycznej dla nauczycieli – zapewniła dyrektor Szczypiń.
W ramach deklaracji przewidziana jest również pomoc dla litewskich szkół w Polsce. Podobnie jak na Litwie, na plan pierwszy wysuwa się problem przestarzałych podręczników, które nie spełniają oczekiwań uczniów ani nauczycieli.

– Podczas naszych rozmów otrzymaliśmy sygnały, że podręczniki, które na potrzeby szkół mniejszości litewskiej w Polsce wydaje Wydawnictwo Aušra, nie są wystarczająco atrakcyjne, zastanowimy się, w jaki sposób będziemy mogli wpłynąć na wydawcę, by jakość podręczników uległa poprawie – powiedziała dyrektor ORE.