Więcej

  Maturzyści przystąpili do egzaminów

  Czytaj również...

  Maturzyści w środę składali ustny egzamin z języka angielskiegoFot. ilustracyjne Marian Paluszkiewicz

  24 kwietnia, na Litwie rozpoczęła się egzaminacyjna sesja maturalna. Od środy do piątku maturzyści będą składali pierwszą, ustną część egzaminu z języków obcych (angielskiego, francuskiego, rosyjskiego i niemieckiego). Podczas tego sprawdzianu maturzyści muszą się wykazać umiejętnością konstruowania wypowiedzi ustnych i prowadzenia dialogów na zadany temat. II część egzaminu z języka obcego (rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie) odbędzie się 6 czerwca.

  Najwięcej maturzystów, ponad 20 tys., wybrało egzamin z języka angielskiego. Egzamin z języka rosyjskiego jako obcego będzie zdawało powyżej 1 900 abiturientów, a egzamin z języka niemieckiego – 164 uczniów. Najmniej maturzystów, 46, wybrało egzamin z języka francuskiego.

  W szkołach mniejszości narodowych sesja egzaminacyjna rozpoczęła się wcześniej, w terminie wyznaczonym przez dyrekcję szkół. Pomiędzy 2 kwietnia a 18 maja maturzyści składali ustny egzamin z języka ojczystego (polskiego, rosyjskiego, białoruskiego, niemieckiego). Decyzją rady szkół do egzaminu z języka polskiego podchodzą wszyscy maturzyści ze szkół z polskim językiem nauczania, choć stopień z tego egzaminu nie jest uwzględniany podczas rekrutacji na litewskie studia.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W tym roku do matury podchodzi 756 gimnazjalistów z polskich szkół na Wileńszczyźnie. Ogółem do matury przystąpi około 30 tys. abiturientów.

  Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzysta powinien zdać dwa egzaminy: z języka litewskiego i literatury oraz z dowolnie wybranego przedmiotu. Maturzyści zamierzający ubiegać się o przyjęcie na studia finansowane z budżetu państwa, mają obowiązek zdawania egzaminu z języka litewskiego i obcego oraz matematyki. Egzamin z matematyki nie jest obowiązkowy jedynie dla tych, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia o kierunkach artystycznych.

  Egzamin z języka litewskiego został wyznaczony na 1 czerwca. Maturzyści mogą sami zadecydować, na jakim poziomie – szkolnym lub państwowym – chcą go składać.

  Matematykę maturzyści będą składali 14 czerwca.

  Sesja maturalna potrwa do 20 czerwca. Tego dnia maturzyści będą zdawali egzamin z geografii.

  Wyniki wszystkich egzaminów maturalnych mają zostać ogłoszone przed 12 lipca. Sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 21 czerwca – 11 lipca.
  Egzaminy z biologii, chemii, fizyki, technologii informacyjnych, języka angielskiego (część ustna i pisemna), języka francuskiego (część ustna), języka rosyjskiego (część ustna), języka niemieckiego (część ustna), część prac z państwowego egzaminu z języka litewskiego i literatury będą oceniane elektronicznie. Ma to pozwolić na bardziej elastyczne planowanie terminów wykonania procedur oceniania. Prace z innych państwowych egzaminów będą sprawdzane tradycyjnie, w centrach oceniania.

  Tymczasem wraz z rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej Związki Zawodowe Pracowników Oświaty Litwy wystąpiły z żądaniem zwiększenia wynagrodzeń i opłat godzinowych dla nauczycieli oceniających prace maturalne. „Jest to odpowiedzialna praca, która musi być odpowiednio opłacona” – burzył się przewodniczący związków Andrius Navickas.
  Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu przed kilkoma tygodniami obiecało zwiększyć wynagrodzenie dla sprawdzających o jedną czwartą, ale nie zadowala to nauczycieli.
  „Sądzimy, że te taryfy muszą co najmniej się podwoić” – uważa Navickas.

  Wynagrodzenie osób oceniających prace maturalne zależy od egzaminu. Niektórzy zarabiają 5,31 euro „na papierze” za godzinę pracy.

  Opr. Anna Pieszko, na podstawie: BNS, nec.lt, smm.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Wilno szykuje się do lipcowego szczytu NATO

  Do Wilna przybędzie ok. 40 delegacji państw członkowskich i partnerów sojuszu; w wydarzeniu ma wziąć udział ok. 5 tys. osób. Rozmowy mają dotyczyć wzmocnienia wspólnej obrony i odstraszania, priorytetów i potrzeb w zakresie inwestycji obronnych, a także zwiększania poparcia...

  Wspaniała przygoda z językiem polskim. Olimpijczycy nagrodzeni

  Olimpiada polonistyczna na Litwie została zainicjowana na fali odrodzenia narodowego w 1990 r. i od tego czasu ma rangę szczególnie ważnego wydarzenia ogniskującego uwagę polskiej społeczności w kraju. Na uroczystość podsumowania zmagań olimpijskich co roku stawiają się uczestnicy konkursu...

  Rak jelita grubego atakuje coraz młodszych. Można go w porę rozpoznać

  — Jedyne, co trzeba zrobić, to wcześnie wykryć chorobę, co daje szansę na wyleczenie. Służy temu bezpłatny program badań skierowany do osób 50+, czasami pozornie zdrowych. Teoretycznie mieszkańcy Litwy mają świadomość, że istnieje bezpłatny program profilaktyki raka jelita grubego, skierowany...

  Ewa Rawłuszewicz: „Marzę o wielkich scenach”

  W tym roku wśród laureatów znalazła się uczennica Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, Ewa Rawłuszewicz, która, jak czytamy w uzasadnieniu nagrody, „swoim talentem i wyjątkowym głosem zaskarbiła już sobie sympatię wileńskiej społeczności, jest dobrze znana mniejszości polskiej mieszkającej...