Maturzyści przystąpili do egzaminów

Maturzyści w środę składali ustny egzamin z języka angielskiegoFot. ilustracyjne Marian Paluszkiewicz

24 kwietnia, na Litwie rozpoczęła się egzaminacyjna sesja maturalna. Od środy do piątku maturzyści będą składali pierwszą, ustną część egzaminu z języków obcych (angielskiego, francuskiego, rosyjskiego i niemieckiego). Podczas tego sprawdzianu maturzyści muszą się wykazać umiejętnością konstruowania wypowiedzi ustnych i prowadzenia dialogów na zadany temat. II część egzaminu z języka obcego (rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie) odbędzie się 6 czerwca.

Najwięcej maturzystów, ponad 20 tys., wybrało egzamin z języka angielskiego. Egzamin z języka rosyjskiego jako obcego będzie zdawało powyżej 1 900 abiturientów, a egzamin z języka niemieckiego – 164 uczniów. Najmniej maturzystów, 46, wybrało egzamin z języka francuskiego.

W szkołach mniejszości narodowych sesja egzaminacyjna rozpoczęła się wcześniej, w terminie wyznaczonym przez dyrekcję szkół. Pomiędzy 2 kwietnia a 18 maja maturzyści składali ustny egzamin z języka ojczystego (polskiego, rosyjskiego, białoruskiego, niemieckiego). Decyzją rady szkół do egzaminu z języka polskiego podchodzą wszyscy maturzyści ze szkół z polskim językiem nauczania, choć stopień z tego egzaminu nie jest uwzględniany podczas rekrutacji na litewskie studia.

W tym roku do matury podchodzi 756 gimnazjalistów z polskich szkół na Wileńszczyźnie. Ogółem do matury przystąpi około 30 tys. abiturientów.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzysta powinien zdać dwa egzaminy: z języka litewskiego i literatury oraz z dowolnie wybranego przedmiotu. Maturzyści zamierzający ubiegać się o przyjęcie na studia finansowane z budżetu państwa, mają obowiązek zdawania egzaminu z języka litewskiego i obcego oraz matematyki. Egzamin z matematyki nie jest obowiązkowy jedynie dla tych, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia o kierunkach artystycznych.

Egzamin z języka litewskiego został wyznaczony na 1 czerwca. Maturzyści mogą sami zadecydować, na jakim poziomie – szkolnym lub państwowym – chcą go składać.

Matematykę maturzyści będą składali 14 czerwca.

Sesja maturalna potrwa do 20 czerwca. Tego dnia maturzyści będą zdawali egzamin z geografii.

Wyniki wszystkich egzaminów maturalnych mają zostać ogłoszone przed 12 lipca. Sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 21 czerwca – 11 lipca.
Egzaminy z biologii, chemii, fizyki, technologii informacyjnych, języka angielskiego (część ustna i pisemna), języka francuskiego (część ustna), języka rosyjskiego (część ustna), języka niemieckiego (część ustna), część prac z państwowego egzaminu z języka litewskiego i literatury będą oceniane elektronicznie. Ma to pozwolić na bardziej elastyczne planowanie terminów wykonania procedur oceniania. Prace z innych państwowych egzaminów będą sprawdzane tradycyjnie, w centrach oceniania.

Tymczasem wraz z rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej Związki Zawodowe Pracowników Oświaty Litwy wystąpiły z żądaniem zwiększenia wynagrodzeń i opłat godzinowych dla nauczycieli oceniających prace maturalne. „Jest to odpowiedzialna praca, która musi być odpowiednio opłacona” – burzył się przewodniczący związków Andrius Navickas.
Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu przed kilkoma tygodniami obiecało zwiększyć wynagrodzenie dla sprawdzających o jedną czwartą, ale nie zadowala to nauczycieli.
„Sądzimy, że te taryfy muszą co najmniej się podwoić” – uważa Navickas.

Wynagrodzenie osób oceniających prace maturalne zależy od egzaminu. Niektórzy zarabiają 5,31 euro „na papierze” za godzinę pracy.

Opr. Anna Pieszko, na podstawie: BNS, nec.lt, smm.lt