Więcej

  Abp. Gintaras Grušas: Bóg poprzez Kościół błogosławi szczególny związek Litwy i Polski

  Czytaj również...

  We Mszy świętej, której przewodniczył arcybiskup Gintaras Grušas, wspólnie modlili się biskupi z Litwy, Polski, Łotwy i Białorusi

  „Nasze narody łączy wiara w Chrystusa, radosne i bolesne doświadczenia, ucisk związany z utratą wolności, prześladowania z powodu wiary” – mówił podczas Mszy świętej dziękczynnej za ogłoszenie Michała Giedroycia błogosławionym przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy i arcybiskup wileński, Gintaras Grušas.

  22 czerwca w kościele św. Wawrzyńca w Widzieniszkach odbyły się uroczystości dziękczynne za beatyfikację bł. Michała Giedroycia – kolejnego błogosławionego, który łączy Litwę, ojczyznę błogosławionego, oraz  Polskę, gdzie prowadził życie zakonne i gdzie spoczywają jego doczesne szczątki.

  We Mszy świętej, której przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy, arcybiskup Gintaras Grušas, wspólnie modlili się biskupi z Litwy, Polski, Łotwy i Białorusi, m.in. metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita białostocki Tadeusz Wojda, biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, biskup diecezjalny ełcki Jerzy Mazur, przewodniczący Konferencji Episkopatu na Łotwie biskup diecezjalny lipawski Viktors Stulpins, biskup grodzieński Aleksandr Kaszkiewicz.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Do oddalonego ok. 80 km od Wilna miejsca urodzin błogosławionego przybyły tłumy pielgrzymów. W czasie homilii arcybiskup Gintaras Grušas przypominał postać błogosławionego, podkreślił szczególne więzi łączące Polskę i Litwę.

  „Nasze narody łączy wiara w Chrystusa, radosne i bolesne doświadczenia, ucisk związany z utratą wolności, prześladowania z powodu wiary. Łączą tak ważni dla naszych wiernych święci; łączą wzajemne czysto ludzkie, przyjacielskie relacje. Bóg poprzez Kościół błogosławi szczególny związek Litwy i Polski, darowując jeszcze jednego błogosławionego, wyciskając tym samym pieczęć duchową. Módlmy się, aby za wstawiennictwem błogosławionego Michała Giedroycia nasze kraje kontynuowały wspólną drogę pielgrzymstwa, a każdy z nas odnalazł w sobie pokorę serca, której nauczał błogosławiony brat Michał” – mówił arcybiskup.

  Do oddalonego o ok. 80 km. od Wilna miejsca urodzin błogosławionego przybyły  tłumy pielgrzymów Fot. vilnensis.lt

  Pod koniec uroczystości głos zabrał metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Przedstawiciel kościoła polskiego podkreślił, że Polskę i Litwę łączą święci i chrystusowy krzyż, a wspólna droga obu państw rozpoczęła się od św. Jadwigi i krzyża, z lipowego drewna, który królowa przywiozła ze sobą na Wawel. To właśnie głos ukrzyżowanego Chrystusa „wezwał ją do przyjęcia za małżonka Wielkiego Księcia Litewskiego Władysława Jagiełłę. Dzięki małżeństwu z nim Litwa mogła przyjąć chrzest święty. W ten sposób zaczęła się chrystianizacja tego państwa, a chrystusowy krzyż na stałe wpisał się w jego krajobraz. Jadwiga stała się w ten sposób, jak mówił Jan Paweł II 10 czerwca 1987 r., klęcząc przy relikwiach błogosławionej Jadwigi i pod jej Krzyżem, „naszą wielką królową i matką ludów” – mówił arcybiskup krakowski. Jako pamiątkę uroczystości abp Marek Jędraszewski przekazał kościołowi na Litwie miniaturę krzyża Wawelskiego, „przed którym modliła się św. Jadwiga Królowa i którego historia zapoczątkowała historię Chrystusowego Krzyża na Litwie”.
  Błogosławiony Michał Giedroyć urodził się w pierwszej połowie XV w. w rodzinie książąt litewskich. Jako dojrzały mężczyzna podjął decyzję o wstąpieniu do Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty w Bystrzycy, obecnie na Białorusi. Kilka miesięcy po wstąpieniu do klasztoru w Krakowie złożył śluby zakonne, następnie rozpoczął studia. Mimo zdobytego wykształcenia, pozostał bratem zakonnym i nigdy nie przyjął święceń kapłańskich. Prosił kapitułę zakonu o możliwość pozostania w Krakowie i pełnienie funkcji zakrystiana w kościele św. Marka. Zmarł w Krakowie 4 maja 1485 roku. 7 listopada 2018 r. Ojciec święty Franciszek zatwierdził trwający od wieków kult Michała Giedroycia i ogłosił go błogosławionym Kościoła Katolickiego.

  Fot. vilnensis.lt

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przyszłość Białorusi rozstrzygnie się na ukraińskich polach, a nie na ulicach Mińska

  Sąd w Mińsku w poniedziałek 6 marca skazał na 15 lat więzienia liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską. Po co reżimowi w Mińsku taki zaoczny proces i wyrok? W mojej ocenie jest to pokazanie przez białoruski reżim swojej siły. To sygnał...

  Litwa po raz pierwszy obchodzi Dzień Ratujących Litewskich Żydów

  Nieprzypadkowa data Data Dnia Ratujących Litewskich Żydów została wybrana dla upamiętnienia bibliotekarki Uniwersytetu Wileńskiego, Ony Šimaitė. 15 marca 1966 r. została pierwszą osobą narodowości litewskiej, której przyznano tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Aby uczcić jej pamięć, w części rekreacyjnej Wydziału...

  Piotr Kornobis: „Nikt nie myślał, że Mickiewicz stanie się znów tak aktualny”

  Ilona Lewandowska: Jak poprzez film mówić o romantyzmie, żeby nie znudzić odbiorcy? Chyba nie jest łatwo opowiadać o zjawiskach, które każdy poznaje najpierw przez pryzmat szkolnego programu? Piotr Kornobis: Film powstał z okazji obchodów Roku Romantyzmu Polskiego i rzeczywiście —...

  Otwarcie wystawy „Pakt zbrodniarzy”

  Hitler i Stalin wspólnie przygotowali wojnę Otwierając wystawę, Dorota Mamaj, kierująca Instytutem Polskim w Wilnie, podziękowała za współpracę partnerom projektu — Instytutowi Pamięci Narodowej i Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy. „»Pakt zbrodniarzy« to wyjątkowa wystawa. Została przygotowana przez...