W Krynicy rozpoczęło się “polskie Davos”

W Krynicy-Zdroju rozpoczęło się XXIX Forum Ekonomicznego. Największe tego rodzaju wydarzenie w regionie, nazywane polskim Davos, odbywa się w tym roku pod hasłem „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”. Bierze w nim udział ok. 5 tys. tysięcy gości z Europy, Azji Centralnej i USA.

Do Krynicy-Zdroju przyjechali przedstawiciele władz różnego szczebla z 60 krajów świata. Krynica gości też prezesów największych spółek, ekspertów, przedstawicieli świata nauki, kultury, organizacji samorządowych i pozarządowych, jak również przedstawicieli mediów, w tym „Kuriera Wileńskiego”.
Od 3 do 5 września uczestnicy forum będą dzielić się wiedzą na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce i na świecie. Konferencji towarzyszą m.in. Forum Regionów, w którym uczestniczą samorządowcy z kilkunastu państw europejskich, Konferencja Europa Karpat, Forum Bezpieczeństwa, Forum Energetyczne, Forum Innowacji, Forum Ochrony Zdrowia, w ramach którego odbędą się dyskusje z udziałem menedżerów opieki zdrowotnej i przedstawicieli administracji.
W Forum biorą udział również przedstawiciele Litwy, wśród nich minister komunikacji Jarosław Narkiewicz. Szef resortu weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Projekty infrastrukturalne inicjatywy Trójmorza”, spotka się również ze swymi odpowiednikami z Polski, Łotwy i Węgier.

W tym roku po raz pierwszy w Krynicy odbędzie się również Forum Cyberbezpieczeństwa, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji RP oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową– Państwowy Instytut Badawczy (NASK-BIP). W pierwszej z dyskusji weźmie udział Edvinas Kerza, wiceminister Ochrony Kraju RL. W Forum weźmie udział również minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.
Jednym z ważnych wydarzeń w ramach forum jest IV Polonijne Forum Ekonomiczne, które marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski otworzył 3 września. Odbędzie się pięć paneli dyskusyjnych. W dyskusji „Rola mediów i instytucji kultury w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polonii i Polaków za granicą” jako prelegent weźmie udział również Robert Mickiewicz, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”.
Podczas uroczystej gali kończącej drugi dzień Forum nagrodzone zostaną osoby oraz instytucje, które – w ocenie członków Rady Programowej Forum Ekonomicznego – miały znaczący wkład w budowanie życia publicznego, społecznego i gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Nagrody Forum Ekonomicznego przyznawane są w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. Nazwisko laureata najbardziej prestiżowej statuetki – Człowieka Roku – do ostatniej chwili trzymane jest w tajemnicy.

Ilona Lewandowska
korespondencja z Krynicy-Zdrój
.