Piątek trzynastego: grzech się bać

Niektóre przesądy wskazują, że czarny kot przynosi pecha Fot. Klinkow/55/CC0

Taki dzień, jak dziś, uważa się za jeden z najbardziej pechowych w roku. Czy jednak warto wierzyć w przesądy i trzynastkę traktować jak najbardziej pechową liczbę świata?

Zła sława tej daty może mieć swój początek w Biblii. W piątek ukrzyżowano Jezusa, zaś 13. gość Ostatniej Wieczerzy był tym, który go zdradził.
Tymczasem ksiądz Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii Ducha Świętego w Wilnie, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczył, że wiara w piątek 13-go jest po prostu grzechem.

– Księga Rodzaju jasno o tym uczy – wszystko, co jest zostało stworzone przez Boga i tylko On kieruje historią. Wszelkie tego rodzaju przesądy są grzechem, bo to uznawanie, że władzę nad człowiekiem ma coś innego (gwiazdy, planety, układ liczb itp.), a nie Bóg. Każdy dzień jest darem Pana Boga. W historii kościoła 13. dzień jest szczególnie dobrym dniem, co dotyczy objawień Matki Bożej w Fatimie, które były w 1917 r. Ogółem było sześć objawień Matki Bożej i pięć z nich było 13 dnia miesiąca – pierwsze 13 maja, potem 13 czerwca, 13 lipca, 19 sierpnia, 13 września i 13 października. Według zasad religii chrześcijańskiej, wiara w przesądy jest grzechem przeciw pierwszemu przykazaniu: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną” – podkreśla ksiądz Tadeusz Jasiński.

Tymczasem psychiatra Jovita Gabriela Poševeckienė mówi, że wierzenia w przesądy nie mają sensu, ale mogą poważnie wpłynąć na stan naszego zdrowia.
– Są ludzie, którzy popadają w obsesje i zadręczają się psychicznie. Niektórzy wierzą, że jeśli przeszedł im drogę czarny kot, to czeka ich nieszczęście. Wiara w zabobony i różnego rodzaju przepowiednie jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia psychicznego. Ludzie stają się przywiązani do tego, nawet opętani. Wszędzie szukają jakichś przepowiedni. Dość niebezpieczne są tutaj przepowiednie wróżbitów. Osoby, które były u wróżki, nawet te, które deklarują obojętność na tego typu praktyki, w pewnym momencie zaczynają odnosić poszczególne zdarzenia ze swojego życia do słów przepowiedni. Negatywne myślenie sprzyja nieszczęściom. Trudno wówczas opanować stres. Wpływ stresu na zdrowie jest negatywny – podkreśla specjalistka w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Wiele osób uważa, że liczba 13 jest pechowa, a także odczuwa przed nią strach. Każdego 13. dnia miesiąca unika załatwiania ważnych spraw, nie lubi się umawiać na 13.00, nie zamieszka pod numerem 13., ani na 13. piętrze. Ten strach przed liczbą 13 (nazywany też triskaidekafobią) odczuwał np. Napoleon Bonaparte, Richard Wagner czy Franklin Roosevelt. Wiele hoteli na świecie, z uwagi na osoby z fobią liczby 13, nie oznacza 13. piętra, ani nie ma pokoju o numerze 13.
W tym roku piątek 13-go przypadł dwa razy – we wrześniu oraz dziś. W 2020 r. piątek 13-go też przypada dwa razy – 13 marca oraz 13 listopada.

DLACZEGO PECHOWY PIĄTEK 13-GO?

Istnieje pogląd, że piątek trzynastego został uznany za pechowy, ponieważ w piątek, 13 października 1313 r., tuż przed śmiercią na stosie, mistrz zakonu templariuszy, Jacques de Molay, miał przekląć króla Francji Filipa IV Pięknego i papieża Klemensa V. „Papieżu Klemensie, królu Filipie! Nim rok minie, spotkamy się na Sądzie Bożym” – miał powiedzieć de Molay pożerany przez płomienie. Mistrz zakonu zrobił to, ponieważ templariusze zostali oskarżeni przez francuskiego władcę o herezję, sodomię i bałwochwalstwo, a następnie skazani na śmierć. Oskarżenia te były jednak bezpodstawne, a król zarzucił zakonnikom, że grzeszą, bo był u nich zadłużony i chciał się ich pozbyć. Klątwa zakonnika okazała się „skuteczna” – papież Klemens V zmarł miesiąc później z powodu dyzenterii, a król Filip IV stracił życie kilka miesięcy w niewyjaśnionych okolicznościach. Mówi się, że de Molay przeklął także rycerza Wilhelma de Nogaret, jednak ten zmarł wcześniej niż sam mistrz zakonu Templariuszy.

NAJPOPULARNIEJSZE PRZESĄDY

Pechowy piątek trzynastego
Czarny kot przebiegający drogę przynosi pecha
Witanie się w progu przynosi nieszczęście
Odpukiwanie w niemalowane drewno, aby nie zdarzyło się coś złego
Siadanie przed ponownym wyjściem z domu, kiedy trzeba było po coś wrócić
Spluwanie przez lewe ramię, by odpędzić nieszczęście
Czerwona wstążka chroni dzieci przed złym urokiem
Miesiąc ślubu z literą „r” w nazwie przynosi parze szczęście
Rozbite lustro to siedem lat nieszczęścia
Kopnięcie kogoś kolanem w pupę gwarantuje mu powodzenie na egzaminie