#KTOTYJESTEŚ: ta kampania poruszyła Polaków

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” (FPPnW) podsumowała 2. edycję kampanii społecznej #KTOTYJESTEŚ, która w tym roku odbyła się pod hasłem “Zadbaj o język polski”. Kampania zachęcała do nauki języka polskiego i poszukiwania swoich korzeni przez osoby polskiego pochodzenia żyjące na Wschodzie i w Czechach.

Od początku września FPPnW promowała za pośrednictwem Internetu spoty kampanijne. Ich odbiorcami były osoby polskiego pochodzenia żyjące na terenie byłego ZSRR i Czech. Kampania była do nich kierowana za pośrednictwem serwisów YouTube i Facebook. Łącznie spoty zostały wyświetlone ponad 3 mln razy przez ponad 700 tys. unikalnych użytkowników.
Pierwszy z filmów opowiada historię dziewczynki, która dzięki odnalezieniu przedmiotów związanych z historią i polskością jej rodziny, odkrywa swoją tożsamość, która w konsekwencji wpłynie na jej życiową drogę. Drugi ze spotów to humorystyczna opowieść o trudach i radościach poznawania języka polskiego wskazująca, że znajomość języka niesie za sobą szereg walorów kulturowych. Fabuła spotów spotkała się z pozytywnym przyjęciem i żywym zainteresowaniem – zostały udostępnione blisko 2,5 tys. razy. Użytkownicy poruszeni historią bohaterki pierwszego spotu, chętnie dzielili się swoimi historiami, dotyczącymi odkrywania języka polskiego. Jedną z osób, którą spot zainspirował do opowiedzenia o roli języka polskiego w jej życiu, była pochodząca z Wilna polska aktora Joanna Moro.

Mamy ogromną satysfakcję, widząc jak tematyka poszukiwania swojej tożsamości przez poznawanie języka polskiego, dociera do najodleglejszych zakątków, w których żyją osoby z polskimi korzeniami – komentuje Mikołaj Falkowski, Prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Obserwujemy reakcje na kampanię – zarówno te wyrażone w komentarzach jak i goszcząc w terenie – i widzimy, że nasza aktywność trafia na podatny grunt, że ta kampania poruszyła Polaków, którzy chcą być dumni ze znajomości polskiego. Cieszymy się, że język jest spoiwem, które łączy tych którzy się nim posługują, a mamy nadzieję, że też kolejnych, którzy języka polskiego teraz dobrze nie znają, ale właśnie się na niego otwierają – dodał Falkowski.
Emisję spotów wsparły relacje z liderami opinii, polskie organizacje i organy rządowe działające za granicą, aktywacje na grupach internetowych zrzeszających Polaków i działania PR. Dzięki ponad 500 publikacjom w Polsce i mediach polonijnych zyskano dotarcie na poziomie blisko 3 mln odbiorców, a ekwiwalent reklamowy materiałów redakcyjnych przekroczył 500 tys. zł. W wyniku tegorocznych działań liczba fanów fanpage’a #KTOTYJESTEŚ na Facebooku wzrosła o 60%.

Dzięki kampanii blisko 9000 osób zdecydowało się skorzystać ze strony ktotyjestes.pl, by poszukać jednej z ok. 800 placówek uczących języka polskiego czy poznać ciekawostki dotyczące polskich słów, które mogą sprawić najwięcej kłopotu osobom posługującym się na co dzień językiem rosyjskim. Witryna będzie dostępna również po zakończeniu tegorocznej edycji.
Kampania została współfinansowana w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Projekt wsparły Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”.

Więcej informacji udziela:
Dział obsługi mediów Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
e-mail: ktotyjestes@pol.org.pl
tel.: +48 (22) 628 55 57
+48 514 777 342
+48 502 054 797
www.ktotyjesteś.pl
Facebook: facebook.com/KtoTyJestesKampaniaSpoleczna/
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GSHtiXNplac

O Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór merytoryczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Od 26 lat realizuje programy skierowane do Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny. Podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego jest podstawowym celem statutowym Fundacji.
Poprzednia edycja #KtoTyJesteś
W trakcie pierwszej edycji kampanii #KTOTYJESTEŚ, która odbyła się w II połowie 2018 roku, organizatorzy zachęcali do poznania zalet dwujęzyczności. Łącznie związane z kampanią materiały zostały wyświetlone w mediach społecznościowych ponad 3 mln razy. Trzy spoty obejrzało ponad 600 tys. unikalnych użytkowników internetu. Temat dwujęzyczności trafił na podatny grunt, wzbudzając wśród Polonii żywą dyskusję. Użytkownicy Facebooka komentowali filmy prawie 3 tys. razy, dzielili się nimi ze znajomymi przeszło 5 tys. razy i łącznie spotkały się one z ponad 15 tys. reakcji.