BETA przyjmuje wnioski na wdrażanie źródeł odnawialnej energii w blokach

Renowacja na Litwie Fot. archiwum BETA

Przy odnawianiu starych domów wielomieszkaniowych, chcąc jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii, coraz więcej mieszkańców inwestuje w alternatywne źródła energii. Dążąc do przyśpieszenia tego procesu, Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA) od 28 maja 2020 r. przyjmuje wnioski na instalację odnawialnych źródeł energii (technologii energii słonecznej, pomp cieplnych, kolektorów cieplnych) w blokach, które nie są podłączone do centralnych sieci grzewczych lub otrzymały zezwolenie od samorządu, potwierdzające, iż wdrożenie w takim bloku odnawialnych źródeł energii nie koliduje z samorządowym planem specjalnym gospodarki cieplnej.

„Według informacji wynikających z przeprowadzanych przez agencję badań opinii społecznej, zainteresowanie mieszkańców innowacyjnymi środkami oszczędzania energii rośnie z roku na rok: według najnowszych wyników, nawet 64 proc. mieszkańców kwalifikujących się do renowacji bloków chciałoby w swoim domu zainstalować takie środki. Zatem obecny nabór wniosków jest jeszcze jednym ważnym krokiem na rzecz zachęcania do używania alternatywnych źródeł energii w blokach” — mówi dyrektor BETA Valius Serbenta.
By mieszkańcom było lżej finansowo udźwignąć ten proces, w naborze przewiduje się wsparcie państwa wysokości 30 proc. kosztów na rzecz wdrożenia odnawialnych źródeł energii.
W oparciu o warunki naboru, opłata rekompensacyjna będzie udzielana tym beneficjentom, którzy już wdrożyli projekt odnowienia bloku i uzyskali policzalną oszczędność energii nie mniejszą niż 40 proc., a także uzyskali klasę wydajności energetycznej nie niższą niż C. Także o wsparcie państwa mogą się ubiegać i wdrażane obecnie projekty, planujące uzyskanie oszczędności energii nie mniejsze niż 40 proc. oraz nie niższą klasę wydajności energetycznej niż C. Wyjątkiem są tylko te budynki, wobec których Ustawa o Budowie RL nie określa minimalnych wymagań dotyczących wydajności energetycznej budynków.

Wdrażanie OZE — dla stabilnej przyszłości

Według danych Komisji Europejskiej, sektor budynków zużywa ok. 40 proc. energii cieplnej i odpowiada za ok. 36 proc. wszystkich emisji CO2 w Unii Europejskiej. Dlatego jednym z najefektywniejszych sposobów na zmniejsza tych emisji jest zwiększanie wydajności energetycznej budynków i wdrażanie odnawialnych źródeł energii.
Co roku coraz więcej mieszkańców wybiera lub chciałoby wybrać środki oszczędzania energii, które są innowacyjne i przyjazne dla środowiska. Możemy sądzić, że aktualne na całym świecie problemy zmian klimatycznych docierają i na Litwę, a mieszkańców naszego kraju obchodzi nie tylko wygodne życie dziś, ale także przyszłe pokolenia” — zauważa Valius Serbenta.

Szeroki zakres środków

W tym naborze wsparcie państwa ze środków w ramach programu zmian klimatycznych jest przewidziane także na wdrażanie otrzymywania ciepła i gorącej wody, urządzeń produkujących prąd ze źródeł odnawialnych (słońca, wiatru, wody, geotermii, aerotermii, wodoru i in.) oraz na inne, alternatywne środki uzyskiwania energii elektrycznej lub cieplnej, takich jak urządzanie kotłów na biopaliwo i podobnych.
Przyjmowane są także wnioski na małą renowację — modernizację wewnętrznych systemów ciepłowniczych i grzewczych w blokach.
Wnioski mogą składać zarządcy obiektów ogólnego użytkowania domów wielomieszkaniowych, osoby, świadczące usługi zarządzania projektem renowacji bloków, administratorzy programów zwiększania wydajności energetycznej samorządów, także inne osoby, upoważnione przez właścicieli mieszkań i innych pomieszczeń bloków mieszkalnych.
Wnioski są przyjmowane we wszystkich oddziałach regionalnych BETA do 31 grudnia 2020 r. albo do czasu, kiedy nie zostanie przekroczona suma środków, przeznaczonych na ten nabór. Wnioski o małą renowację można składać do 1 lipca 2020 r. we wszystkich regionalnych oddziałach BETA. Więcej informacji o warunkach naborów — www.betalt.lt                                                       Zam.2200