Minister Jan Dziedziczak żegna śp. redaktora Mirosława Rowickiego

Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Mirosława Rowickiego — założyciela, wydawcę i redaktora naczelnego „Kuriera Galicyjskiego”, największej polskiej gazety na Ukrainie, wieloletniego członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, założyciela koła SDP we Lwowie, inicjatora wielu wydarzeń medialnych, naukowych i międzynarodowych, wieloletniego działacza Solidarności, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W osobie Zmarłego żegnam człowieka niezwykle zasłużonego dla polskiej dyplomacji, zaangażowanego w budowanie mostów między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą, niestrudzonego działacza na rzecz zbliżenia obu krajów.

Chylę czoła przed śp. Panem Mirosławem.

Rodzinie, współpracownikom oraz wszystkim Rodakom
składam najgłębsze wyrazy współczucia.

Jan Dziedziczak
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą