Więcej

  Statystyczny kandydat do sejmu

  Czytaj również...

  Wybory parlamentarne na Litwie odbędą się w dniach 11 i 25 października 2020 r.; zostanie wybranych 141 posłów Fot. Marian Paluszkiewicz

  W wyborach parlamentarnych na Litwie, które odbędą się w dniach 11 i 25 października 2020 r., zarejestrowano łącznie 1 755 kandydatów, czyli o 339 osób więcej niż w 2016 r. Podobnie jak w poprzednich wyborach do sejmu, także w tym roku większość kandydatów to mężczyźni – stanowią 66,7 proc. kandydatów, 33,3 proc. to kobiety.

  Średni wiek kandydatów w dniu wyborów wyniesie 50 lat, 2 miesiące i 3 dni. W 2016 r. ta średnia wynosiła 48,9 lat. W 2012 r. – 47 lat. Ponad połowa kandydatów to osoby w wieku od 41 do 60 lat (51 proc.), powyżej 61 lat – 22 proc. 21 proc. stanowią kandydaci w wieku 31–40 lat, osoby w wieku 25–30 lat to 6 proc. ogółu.

  Litewska Partia Ludowa ma najstarszego kandydata w swoich szeregach. Na jej liście figuruje osoba, która w tym roku skończy 86 lat. Najmłodszą partią pod względem wieku jest Partia Wolności. Tworzą go kandydaci w średnim wieku 38,6 lat.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W porównaniu z 2016 r. w tym roku o 11 proc. więcej aplikujących do Sejmu RL zgłosiło posiadanie wyższego wykształcenia – 83 proc. Cztery lata wcześniej takich kandydatów było 72 proc.

  Najwięcej kandydatów z wyższym wykształceniem znajduje się na liście Związku Ojczyzny – Chrześcijańskich Demokratów Litwy. Spośród 141 kandydatów aż 134 (czyli 95 proc.) wskazało na posiadanie wyższego wykształcenia. Związek Chłopów i Zielonych Litwy pozostaje w tyle za niespełna procentem z nich – 133 kandydatów (94,3 proc.) ukończyło 141 uniwersytetów.
  Najmniej kandydatów z wyższym wykształceniem jest w Partii Centrum-Narodowców. Spośród 94 kandydatów na liście partyjnej 56 kandydatów ma wyższe wykształcenie (59,5 proc.).

  Dzieląc łączną kwotę aktywów 1 755 kandydatów (obowiązkowa rejestracja majątku, papierów wartościowych, dzieł sztuki, biżuterii i środków pieniężnych), okazałoby się, że średnio jeden kandydat do sejmu dysponuje majątkiem prawie 147 tys. euro.

  Najwięcej majątku posiadają kandydaci partii Litewski Związek Chłopów i Zielonych (45 214 196 euro). Na drugim miejscu jest Partia Pracy, której majątek kandydatów wynosi 32 593 478 euro. Na trzecim miejscu pod względem sumy majątku kandydatów znajduje się Związek Ojczyzny – Chrześcijańscy Demokraci Litwy, posiadający 20 867 219 euro. Najmniej majątku zadeklarowali kandydaci Litewskiej Partii Ludowej, którzy mają do dyspozycji łącznie 23 24 103 euro.

  Według danych Głównej Komisji Wyborczej, w tym roku o mandat posła powalczy 22 milionerów.
  Trzej najbogatsi kandydaci znajdują się na liście Związku Ojczyzny – Chrześcijańskich Demokratów Litwy. Po dwóch milionerów mają: Partia Pracy, Ruch Liberałów, Litewska Socjaldemokratyczna Partia Pracy, Litewska Partia Socjaldemokratyczna, Litewski Związek Chłopów i Zielonych, Litewska Partia Zielonych i Partia Litwa. Po jednym milionerze ma Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, partia Wolność i Sprawiedliwość, Związek Solidarności Pokoleń – Zjednoczenie na Rzecz Litwy.

  Wybory parlamentarne na Litwie odbędą się dwuetapowo, w dniach 11 i 25 października 2020 r. Zostanie wybranych 141 posłów do sejmu, spośród których 71 będzie wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych w dwu turach, a pozostałych 70 w jednym ogólnokrajowym okręgu wyborczym z wykorzystaniem proporcjonalnej reprezentacji. Pierwsza tura odbędzie się 11 października, a druga 25 października.


  Opr. H. A. na podst. vrk

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pod patronatem Šimonytė i Morawieckiego. „Chwała Rzeczypospolitej — Wojewódzki Mundur Szlachecki” z koncertem

  Fascynujący świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim, wprowadzi widzów w oszałamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało i twórczo przetwarzało w sobie ich wielką...

  Konkurs „Kocham Polskę — BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

  Celem konkursu jest pogłębianie m.in.: poczucia dumy z Polski, historii kraju, bycia Polakiem, dbania o dobre imię Polski, niezależnie od kraju zamieszkania, dbałość i pielęgnacja tradycji rodzinnych Polaków i osób pochodzenia polskiego, troska o pielęgnację kultury i tradycji polskiej....

  Uniwersytet Wileński podpisał umowę o współpracy ze Szczecinem

  Konsultacje dotyczące relacji i współpracy prowadzili: ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego — prorektor ds. organizacyjnych prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, a ze strony Uniwersytetu Wileńskiego — prodziekan ds. Studiów Wydziału Prawa prof....

  Widowisko „Narodzony na Sianie” w Wilnie i Nowej Wilejce

  19 grudnia o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 21 grudnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Widowisko wprowadzające w zadumę Widowisko muzyczne „Narodzony na sianie” — widowisko wprowadzające w zadumę i refleksję w...