Artur Markiewicz – laureatem Nagrody im. Meilė Lukšienė

Artur Markiewicz wspólnie z kolegami opracował system zdalnego nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z którego po udostępnieniu skorzystało wielu nauczycieli na Litwie Fot. Renata Česnavičienė/smm.lt

Artur Adam Markiewicz został tegoroczny laureatem Nagrody im. Meilė Lukšienė. Prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane młodym pedagogom, którzy nie ukończyli 35 roku życia i wyróżnili się wdrażaniem i rozpowszechnianiem idei demokracji, budujący postawy obywatelskie, humanistyczne i twórcze. W tym roku do nagrody pretendowało 19 kandydatów.

Markiewicz jest nauczycielem zaledwie od dwóch lat. Wybór tego zawodu nie był dla niego wcale oczywisty. Ukończył licencjat na kierunku zdrowie publiczne na wydziale medycyny Uniwersytetu Wileńskiego, następnie – studia magisterskie z bioetyki na wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest osobą zaangażowaną w działalność społeczną, tak w ramach różnego rodzaju wolontariatów, jak i swoich pasji. Od dwóch lat jest również stałym współpracownikiem „Kuriera Wilenskiego”, gdzie prowadzi dział „Religia” w wydaniu magazynowym.  Co ostatecznie przesądziło o wyborze zawodu nauczyciela?

– Myślę, że zawsze mnie to w jakiś sposób interesowało, ale nie do końca wyobrażałem sobie siebie w systemie szkolnym, jaki znam. Można powiedzieć, że myślałem o tym zawodzie, ale nie w kategoriach – przekazywać wiedzę z konkretnego przedmiotu, ale otwierać świat przed innymi – wyjaśnia „Kurierowi Wileńskiemu”.

Na powrót do szkoły w charakterze nauczyciela zdecydował się dopiero dwa lata temu w ramach projektu „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai”, czyli „Wybieram nauczanie – dla zmian w szkole”.
– To międzynarodowy projekt, który na Litwie działa już od 11 lat i patrzy na edukację zupełnie inaczej, w bardziej kompleksowy sposób. Jego celem nie jest 10, wynik z egzaminu, ale to, by każdy uczeń doświadczył własnego sukcesu w edukacji, wykorzystał w pełni swoje możliwości. A nauczyciel ma w tym pomagać – wyjaśnia laureat nagrody.
Warto podkreślić, że doświadczenie pedagogiczne Markiewicz zdobywa w szkole specjalnej – Szkole „Šilo” w Wilnie. – Decydując się na wybór tej szkoły wybierałem trochę niewiadomą, bo nie znałem wcześniej zupełnie tego rodzaju pracy. Bardzo mnie zaskoczyło, jak wiele muszę się nauczyć w kontakcie ze swoimi uczniami. Kiedyś, w jednym z wywiadów powiedziałem, że muszę dorosnąć do ich poziomu, co zostało bardzo negatywnie odebrane przez niektóre osoby, ale rzeczywiście tak jest. Kontakt z dziećmi, które rozwijają się inaczej, wymusza mój rozwój, po prostu muszę bardzo wiele się nauczyć, by móc wejść z nimi w kontakt – mówi Markiewicz.
Nauczyciel podkreśla, że odbiera przyznanie mu nagrody jako wyraz uznania dla całego zespołu szkoły, w której pracuje.

– Wszystkie projekty, jakie udało mi się zrealizować, były nastawione na współpracę. Nie mogłyby zostać zrealizowane, gdyby nie zaangażowanie zespołu, więc jest to wyróżnienie, na które pracowaliśmy razem – mówi Markiewicz.

Na bazie doświadczenia, jakie zdobył w czasie pracy w szkole specjalnej, młody nauczyciel zrealizował projekt, mający na celu integrację z uczniów jego szkoły z uczniami szkół ogólnokształcących. Bardzo szybko udało mu się również sprostać wyzwaniom, jakie przed nauczycielami postawiło zdalne nauczanie. Przy współpracy kolegów opracował system zdalnego nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z którego po udostępnieniu skorzystało wielu nauczycieli na Litwie.
Oficjalne wręczenie nagrody nastąpi 5 października, w Międzynarodowy Dzień Nauczyciela. Corocznie przyznawane wyróżnienie ma zachęcać młodych nauczycieli do aktywnego udziału w pracy edukacyjnej, a nominacje do niej mogą zgłaszać szkoły, samorządy, rodzice uczniów, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia edukacyjne. Ma ona nie tylko wymiar symboliczny, ale również materialny – laureat otrzymuje 4680 euro.