Przy przyznawaniu emerytury nie należy dyskryminować funkcjonariuszy celnych

Proponuje się przyznanie emerytury państwowej wszystkim celnikom bez wyjątku, w tym również tym, którzy odbyli służbę przed 1 grudnia 2018 r. i nie byli awansowani na zawodowe stanowiska urzędników państwowych.

Emerytura państwowa ma być przyznana wszystkim celnikom, również tym, którzy odbyli służbę przed 1 grudnia 2018 r. | Fot. Marian Paluszkiewicz

Taką propozycję dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o państwowych emeryturach oficerów i żołnierzy zgłosili w Sejmie Republiki Litewskiej posłowie „chłopów” Aušra Papirtienė i Tomas Tomilinas.

Celem tego projektu jest uchylenie przepisów ustawy o emeryturach państwowych urzędników i żołnierzy, które naruszają zasady równości i sprawiedliwości przy przyznawaniu urzędnikom państwowym emerytur.

Inf. własne