110 lat lat razem – w Butrymańcach

W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu czy snucie refleksji nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należy jubileusz. Każdy kolejny jubileusz, który konsekwentnie i starannie zbiera informację o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób – grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi.

110 lat temu w Butrymańcach została utworzona szkoła. Jeszcze bez własnego budynku, z jednym nauczycielem i uczniami w różnym wieku, którzy uczyli się jedynie czytać, pisać i liczyć. Od tego czasu minął wiek. Jednak bez względu na upływ czasu, reformy programowe, zmiany systemu oświaty i infrastruktury jedno pozostanie niezmienne. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, kolorową i otwartą na nowe.

Nie sposób wymienić te osoby, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobiły dla naszej szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Długa jest lista tych, którzy trwale wpisali się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu, wydaje się, że już zapomnieliśmy. Jednak dźwięk szkolnego dzwonka przypomina je ponownie. Dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli. Pomimo iż już ich nie ma wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia. Hołd Pamięci!
Dzisiejsza szkoła jest niewątpliwie inna. Obiektywnie musimy przyznać, że wiele zmieniło się przez ten czas. Czy znajdziecie w niej swoje ławki, swój autograf wyryty na tablicy? – Nie. Ale na pewno przy jej zwiedzaniu towarzyszyć będą wielkie emocje. Zaglądniecie w stare kąty, by szukać w nich swoich wspomnień.
O naszej szkole można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę. W istocie jednak pozostała taka sama – jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia.

Jubileuszowa uroczystość przypomniała, że w naszej szkole najważniejszy zawsze był Uczeń, duszą szkoły – Nauczyciel, a dumą – jej Absolwenci. Dlatego dziękujemy Wam za okazany związek uczuciowy ze szkołą, bo wracacie po latach na kolejny Jubileusz, by jeszcze raz w tym miejscu, wśród bliskich sercu ludzi, odświeżyć wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość.

Jednak szczególne podziękowania kierujemy do wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię Szkoły i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem i jakże twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów Szkoły.

Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają finansowo i rzeczowo naszą szkołę. Dla nas radość i przywilej mieć takich sponsorów.

Jesteśmy przekonani, że to, co najlepsze i najpiękniejsze, jest jeszcze przed nami, ale jednak dziś skupmy się na przeszłości naszej szkoły, ponieważ wyznacza ona także naszą przyszłość.
Co więc jeszcze zobaczą i usłyszą te niepozorne mury przez kolejne lata?


Informacja Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach