Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych doczekało uwagi również spółdzielni

Dzięki wspólnemu nabyciu maszyny członkowie spółdzielni mogą szybko i jakościowo zmłócić nasiona rośliny uprawnej Fot. z archiw. spółdzielni rolniczej „Žemaitijos aruodai”

W sierpniu upłynął termin składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie dla inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). W jego ramach wnioskodawcy uznani za spółdzielnie rolnicze otrzymali 10 punktów kwalifikacyjnych.

Spółdzielnia rolnicza „Žemaitijos aruodai” również złożyła wniosek o uzyskanie wsparcia w ramach tego poddziałania. Dyrektor spółdzielni Vygandas Kumpys powiedział, że spółdzielnia niejednokrotnie korzystała ze wsparcia, natomiast teraz planuje zorganizować łańcuchy dostaw produktów przetworzonych.

Na początku biznes rodzinny

Jak powiedział V. Kumpys, „Žemaitijos aruodai” są ekspertami w produkcji przypraw z kminku. Spółdzielnia, według rozmówcy, rozpoczęła działalność rodzinną, którą założył dziadek obecnego dyrektora Antanas Gaučys, który w latach 50-tych zaczął prowadzić zakład oczyszczania i magazynowania traw i nasion w Rubuliai w gospodarstwie ogrodniczym w Kretyndze.
W latach 90-tych rodzinie udało się nabyć zabytkowe pomieszczenia gospodarstwa ogrodniczego w Kretyndze, gdzie kontynuowano prace związane z przygotowaniem i czyszczeniem nasion.

Ostatecznie w 2014 r. powstała spółdzielnia, która otrzymała nazwę „Žemaitijos aruodai“. Jak twierdzi V. Kumpys, jego dziadek przekazał swoją wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu, które kontynuując tradycje i korzystając z przekazanego doświadczenia, tworzy i doskonali rozwiązania technologiczne spółdzielni oraz organizuje jej działalność. „Nasza spółdzielnia, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przetwórstwie, przetwarza i sprzedaje najwyższej jakości produkty z kminu litewskiego klientom na całym świecie” – opowiada obecny kierownik spółdzielni rolniczej.

Razem – raźniej

Jak przekonuje rozmówca, obecnie spółdzielnia składa się z gospodarstw, które w swym płodozmianie uprawiają dwuroczny kmin. „Do czasu zbiorowych inwestycji członkowie spółdzielni sprzedawali surowiec po jego wstępnym oczyszczeniu w celu dalszej przeróbki, teraz spółdzielnia sprzedaje produkt gotowy” – zalety spółdzielni podkreśla V. Kumpys. – Usługi świadczone przez naszą spółdzielnię byłyby w zasadzie niedostępne i nie byłyby rentowne dla żadnego z naszych członków, gdyby działał we własnym zakresie. Jakość oczyszczania, kontrola jakości, specjalistyczny sprzęt wymaga stosunkowo dużych możliwości przerobowych, więc pracuje cały zespół – zarówno administracja, laboratorium, jak i dział produkcyjny.”
Zdaniem dyrektora, niektóre inwestycje z pewnością byłyby zbyt duże, a nawet zupełnie niemożliwe dla drobnych gospodarstw. „Na przykład, w 2019 r. spółdzielnia nabyła nowoczesną maszynę do cięcia kminu (zgrabiarkę) i świadczyła tę usługę członkom spółdzielni – wyjaśnia rozmówca. – Dzięki temu członkowie spółdzielni mogą młócić wysuszony w litewskim słońcu kmin, którego jakość jest doskonała, najlepsza na świecie. Ponadto nasz zakład posiada jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych i oczyszczających w krajach bałtyckich”.

Wsparcie pomaga doskonalić

Jak twierdzi V. Kumpys, dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w 2015 r. przeprowadzono całkowitą modernizację etapu przygotowania i oczyszczania nasion, zainstalowano nowoczesne, nowatorskie i w znacznej mierze zwiększające wydajność urządzenia, jednak spora część inwestycji pochodziła również ze środków zgromadzonych przez członków spółdzielni – w 2016 r. doszło do rozbudowy linii oczyszczania, która poprawiła wydajność linii czyszcząco-pakującej, w 2018 r. zakończono projekty modernizacji pomieszczeń produkcyjnych i wdrożono standardy zarządzania bezpieczeństwem żywności, zainstalowano nowoczesne laboratorium jakości, w 2019 r. zakupiono wydajną zgrabiarkę kminu itp.
W tym roku, jak poinformował rozmówca, spółdzielnia złożyła wniosek w ramach działania PROW „Inwestycje w środki trwałe” w obszarze poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” i jeśli uzyska wsparcie w wysokości ok. 400 tys. euro zamierza organizować łańcuchy dostaw produktów przetworzonych.

O wsparcie ubiegały się cztery spółdzielnie

Jak informuje Krajowa Agencja Płatnicza (KAP) przy Ministerstwie Rolnictwa w okresie od 20 lipca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. na etap składania wniosków zostało przydzielonych 14 705 213 euro. W tym okresie przetwórcy rolni złożyli 26 wniosków na łączną kwotę 7 386 247 euro. Ponieważ kwota wsparcia jest równo podzielona między dziesięć litewskich okręgów, w każdym z nich wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 1,47 mln w euro. Dlatego też finansowanie projektów jest różne w każdym z okręgów i zależy od liczby złożonych wniosków oraz wysokości wnioskowanego w nich wsparcia.
Wnioski mogły składać podmioty prawne zajmujące się przetwarzaniem i/lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, a także działalnością rolniczą i przetwarzaniem części produkcji gospodarstwa i planujące zajmować się przetwarzaniem i/lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. Z danych KAP wynika, że z 26 wnioskodawców cztery zostały złożone przez spółdzielnie, które wnioskują o kwotę wsparcia w wysokości 1 595 526 euro.

 


Zam. 2261