Wsparcie zachęca małych rolników do współpracy

Od 5 października 2020 r. małe podmioty gospodarcze przez cały miesiąc mogą składać wnioski o „Wsparcie dla współpracy małych podmiotów gospodarczych” w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (lit.- Kaimo plėtros programa — KPP) Litwy na lata 2014-2020. Przedsiębiorczyni Inga Kilčiauskienė, która niejednokrotnie skorzystała ze wsparcia w ramach tego programu, twierdzi, że bez wsparcia przedsiębiorstwa jej i jej męża Audriusa na pewno nie byłyby takie, jakie są dzisiaj.

Przedsiębiorczyni mówiła, że wsparcie UE dało więcej możliwości biznesowi jej i męża                              | Fot. archiwum prywatne Ingi Kilčiauskienė

Rozwój podyktowany potrzebami

Inga Kilčiauskienė opowiada, że mniej więcej przed dwunastu lat z rodziną z Kowna przyjeżdżała odpoczywać do rodziców we wsi Šventupis w rejonie oniksztyńskim. „Przyjeżdżali także inni letnicy i ciągle pytali, czy nie mamy kajaków na wynajem — wspomina rozmówczyni — nas to dziwiło i ciekawiło, czemu ludzie ciągle pytają. Tak pojawił się pomysł, by zająć się wynajmem kajaków. Dwanaście lat temu popyt był na nie rzeczywiście duży, a podaż znacznie mniejsza niż dziś”.
Początkowo, jak wspomina przedsiębiorczyni, nabyli sześć kajaków, później — jeszcze cztery. „Widzieliśmy, że brakuje nie tylko kajaków, ale i obozowiska, łaźni, których domagali się klienci — opowiada kobieta. — Przede wszystkim rozwój biznesu był dyktowany wymogami rynku. Tak z czasem urządziliśmy obozowiska, uporządkowaliśmy brzeg rzeki, zbudowaliśmy domki dla gości, łaźnię, nabyliśmy kadź do kąpieli, urządziliśmy plac zabaw dla dzieci, gdzie są i huśtawki, i zjeżdżalnia, i trampolina“. Obecnie, według Ingi Kilčiauskienė, mają trzy osobne obozowiska, każde z nich ma własny teren, altankę, osobną łaźnię, place zabaw, place do gry w siatkówkę, piłkę nożną, koszykówki. W trzech domkach swojej zagrody agroturystycznej biznesmenka może zapewnić gościnę grupom do szesnastu osób.

Zaoferuje nowości

Ponieważ obszar działania KPP „Wsparcie dla współpracy małych podmiotów gospodarczych” wymaga składania wniosków z firmą partnerską, zajmującą się taką samą działalnością, Inga Kilčiauskienė postanowiła zrobić to razem z mężem Audriusem, który zgodnie z certyfikatem biznesowym (lit. – verslo liudijimas) zajmuje się wynajmem kajaków, posiada samochód z przyczepą do ich przewożenia. A Inga dba o zakwaterowanie gości, dogląda urządzonych nad rzeką Świętą obozowisk.
Przedsiębiorcy już niejednokrotnie korzystali ze wsparcia, teraz również oczekują na przedłużające się z powodu kwarantanny zatwierdzenie złożonego w ubiegłym roku wniosku.
„Wcześniej otrzymane wsparcie wykorzystaliśmy zarówno do założenia pierwszej strony internetowej, jak też kupienia komputera z drukarką, urządzenia łaźni, kadzi czy placy zabaw dla dzieci, do nabycia kajaków — opowiada biznesmenka. — A jeśli wszystko pójdzie dobrze i otrzymamy środki, o które wnioskowaliśmy, to wybudujemy kolejny domek, oczyszczalnię ścieków, zainstalujemy elektrownię słoneczną na dachu i jako nowość zaoferujemy klientom zawieszane namioty”. Takie namioty, jak mówi rozmówczyni, będą tu pierwsze na Litwie, zostaną zawieszone na linach z drzew i będą wyglądały jak hamaki, tylko z dachem.

Zachęcają do ośmielenia się

Przedsiębiorcy, działający w bajecznym zakątku rejonu oniksztyńskiego, nie żałują, że zwrócili się o wsparcie — dodatkowy zastrzyk gotówki zdał egzamin i zapewnił więcej możliwości. Jak mówi Inga Kalčiauskienė, o możliwości wnioskowania o wsparcie dowiedziała się podczas przeglądania internetu, a projekty zawsze pisze sama.
Według rozmówczyni, gdyby nie możliwość skorzystania z pomocy od Unii Europejskiej, przedsięwzięcia jej i męża wyglądałyby zupełnie inaczej, niż obecnie. „Byłyby inne moce, mielibyśmy mniej kajaków, zupełnie inna byłaby infrastruktura zagrody agroturystycznej, znacznie skromniejsza” — rozważa kobieta. Obecnie przedsiębiorcy mogą zaoferować miłośnikom aktywnego wypoczynku nie tylko podróże przepływającą obok zagrody najdłuższą rzeką płynącą w całości po terytorium Litwy — Świętą, która zaczyna się i kończy na terenie naszego kraju — ale także jej dopływami i innymi pobliskimi rzekami Auksztoty: Wiżaną, Jarą, Wiryntą i Szyrwintą. Poza tym, obecnie małżnonkowie mają możliwość zaoferowania rozrywek także firmom i większym grupom turystów.
„Na ile wiem, współpraca powoli przyjmuje się na Litwie — mówi Inga Kalčiauskienė — Może ludzie trochę się boją ryzykować, może jeszcze brakuje wzajemnego zaufania, ale w innych krajach współpraca jest bardzo popularna.”

Intensywność wsparcia — do 100 procent

Wnioski na podstawie środka KPP „Współpraca” w obszarze „Wsparcie dla współpracy małych podmiotów gospodarczych” będą przyjmowane przez cały październik, do 4 listopada 2020 r. Na ten etap naboru wniosków przeznaczono 2 314 570 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwowego Litwy. Wsparcie będzie przeznaczone na organizowanie wspólnych działań, dzielenia się urządzeniami i zasobami przez drobne podmioty gospodarcze (działające w miejscowościach wiejskich małe gospodarstwa rolne i rolnicy, mali właściciele leśni, bardzo małe firmy i osoby fizyczne) przy prowadzeniu wspólnej działalności gospodarczej, komercyjnej, ochrony środowiska. Na wdrożenie jednego projektu może zostać przeznaczone do 90 tys. euro. Najwięĸsza kwota wsparcia dla jednego beneficjenta w okresie 2014-2020 nie może przekroczyć 200 tys. euro. Zakres udzielanego wsparcia zależy od poniesionych wydatków: ogólne wydatki projektu będą finansowane w 100 procentach, wydatki wdrożenia biznesplanu — w 60 procentach, a w tych przypadkach, kiedy plan biznesowy jest wdrażany przy współpracy małych rolników w sektorach hodowli bydła, sadownictwa, ogrodnictwa i hodowli jagód, przewiduje się finansowanie do 70 procent wszystkich zakwalifikowanych wydatków biznesplanu.

 


Zam. 2263