Oświadczenie Pani Ambasador Urszuli Doroszewskiej

|Fot. Marian Paluszkiewicz

Oświadczenie Pani Ambasador Urszuli Doroszewskiej w związku z
wypowiedzią byłego przewodniczącego Sejmu RL Arūnasa Valinskasa:

„Wyrażam swoje oburzenie z powodu słów Arūnasa Valinskasa, o tym, że
„takich należy rozstrzeliwać po jednym na rok” – publicznie
wypowiedzianych w odniesieniu do pana europosła Waldemara
Tomaszewskiego, przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie –
Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin oraz pod adresem wyborców tej
partii. Pragnę stanowczo podkreślić, że nikomu nie wolno grozić
śmiercią, a publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa jest
karalne. W przestrzeni publicznej nie ma miejsca na mowę pełną
nienawiści. Mam nadzieję na odpowiednią reakcję ze strony opinii
publicznej na Litwie. Wolność słowa ma swoje granice w momencie, gdy
narusza prawa i wolności innych osób”.