Bezpłatne tabletki jodku potasu dla mieszkańców Wilna

Tabletki jodku potasu od wtorku są do odebrania w wileńskich aptekach
| Fot. Marian Paluszkiewicz

W Wilnie we wtorek rozpoczęła się dystrybucja tabletek jodku potasu. Mieszkańcy stolicy mogą je odebrać bezpłatnie w aptekach.

Od wtorku, 20 października, mieszkańcy Wilna w aptekach sieci „Eurovaistinė”, „Camelia”, „Gintarinė vaistinė”, „Norfos vaistinė” oraz „Benu” mogą bezpłatnie otrzymać tabletki jodku potasu, które są przeznaczone do ochrony organizmu przed szkodliwym wpływem radioaktywnego jodu w przypadku ewentualnej awarii jądrowej. Tabletki będą wydawane wszystkim zameldowanym w Wilnie mieszkańcom, którzy okażą dokument tożsamości. Tabletki jodku potasu są rozdawane mieszkańcom jako środek prewencyjny w związku z uruchomieniem w najbliższym czasie Elektrowni Atomowej w Ostrowcu na Białorusi. Mają one chronić tarczycę przed szkodliwym wpływem radioaktywnego jodu.

Instytucja pożytku publicznego, Centro poliklinika, kończy już wystawianie ostatnich e-recept dla wszystkich zameldowanych w Wilnie mieszkańców. Razem z tabletkami jodku potasu mieszkańcy otrzymają instrukcje użytkowania w języku litewskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.
Elektroniczne recepty na bezpłatne otrzymanie tabletek jodku potasu zostały wystawione automatycznie, dlatego nie trzeba udawać się do placówek opieki zdrowotnej. Wystarczy udać się do apteki oraz okazać dokument tożsamości. E-recepta jest ważna przez 30 dni, to znaczy do 17 listopada 2020 r.

Osoby mieszkające w Wilnie, jednak tu niezameldowane, nie będą mogły otrzymać bezpłatnych tabletek. Osoby te będą mogły po prostu nabyć tabletki jodku potasu w aptekach za własne pieniądze. Jeżeli pacjent z powodu obiektywnych przyczyn (np. niepełnosprawność) nie może sam udać się do apteki, należne mu tabletki jodku potasu może odebrać przedstawiciel pacjenta, który w aptece okaże dokument potwierdzający tożsamość reprezentowanej osoby.    

Należy pamiętać, iż mieszkańcy Wilna powinni zażywać tabletki jodku potasu tylko w przypadku awarii jądrowej na Białorusi i tylko wtedy, jeżeli takie rekomendacje przedstawią odpowiednie instytucje państwowe.

Samorząd przypomina, iż elektrownia jądrowa, która zostanie uruchomiona na Białorusi, znajduje się w odległości 45 km od Wilna. Stolica Litwy znajduje się w strefie o promieniu 100 km od reaktora, dlatego jej mieszkańcom w przypadku awarii w elektrowni może być zalecane zażywanie tabletek jodku potasu. Gdyby doszło do awarii, w trakcie której do atmosfery dostałyby się materiały radioaktywne, litewskie instytucje niezwłocznie poinformowałyby o tym mieszkańców.

W przypadku awarii jądrowej mieszkańcy Wilna zostaną o tym poinformowani na trzy sposoby: za pomocą syren dźwiękowych, krótkich komunikatów ostrzegawczych wysyłanych na telefony komórkowe oraz za pośrednictwem radia, telewizji i innych mediów. W przypadku takich awarii zalecane jest zamknięcie się wewnątrz lokalu i oczekiwanie na komunikaty instytucji państwowych o działaniach i środkach, które należy podjąć w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa. Na tym etapie mieszkańcy także zostaliby poinformowani, czy należy zażywać tabletki jodku potasu.

W przypadku awarii jądrowej ewakuacja mieszkańców odbywa się w promieniu 30 km od reaktora. Ponieważ Wilno znajduje się w większej odległości od białoruskiej elektrowni, to w przypadku awarii mieszkańcy Wilna przede wszystkim powinni pozostać w domach, nie wychodzić na zewnątrz, śledzić informacje w radiu i telewizji oraz czekać na dalsze wskazówki – czy zażywać tabletki, nosić środki ochrony dróg oddechowych, ewakuować się itp.
Więcej informacji o trybie odbioru, spożyciu tabletek jodku potasu oraz rekomendacjach, jak należy się zachować w przypadku awarii jądrowej, można znaleźć na stronie jodas.vilnius.lt w rubryce najczęściej zadawanych pytań, także na stronie  www.lt72.lt.  


Informacja Samorządu miasta Wilna