Więcej

  Wsparcie zachęca do rozwijania przedsiębiorczości na wsi

  Czytaj również...

  indaugas Norgėla, z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego, będzie rozwijał bazę produkcyjną swojej firmy zajmującej się drewnem w Kūlupėnai, korzystając z wsparcia z Programu Rozwoju Wsi Litwy na lata 2014-2020.                                            | Fot. Darius Šypalis

  W miejscowościach wiejskich otwierają się zakłady fryzjerskie, tartaki, piekarenki chleba, warsztaty samochodowe, zaczyna się rozwój także innych biznesów — jest to efekt działalności „Wsparcia dla inwestycji, skierowanych na tworzenie i rozwój działalności gospodarczej” w ramach Programu Rozwoju Wsi Litwy (KPP) na lata 2014-2020.

  „Pajūrio medis” wciąż rośnie

  W Kūlupėnai, na terenie nieistniejącej już fabryki lnu w Korcianach (Kartena, rejon kretyngski), działa spółka „Pajūrio medis” założona w 2005 r., której kierownikiem jest pochodzący z Kretyngi Mindaugas Norgėla. Początkowo eksportował do Chin skupywane na Litwie i za granicą bierwiona. „Ale zdarzało się, że około końca lutego, zanim bierwiona przebywały taką daleką drogę, zaczynały się psuć. Wówczas nabywca zapytał, czy nie lepiej by było, żebyśmy wysyłali deski. Pomyśleliśmy — dlaczego nie? Przeorientowaliśmy się i już od 12 lat świetnie współpracujemy dalej” — opowiada Mindaugas.
  Firma zatrudnia około 10 lokalnych mieszkańców wsi. Sami tną surowiec, sami sortują, pakują, dobierają. Obecnie ładowane do kontenerów morskich gotowce z brzeziny firma dostarcza nie tylko do chińskich, ale też wietnamskich i japońskich producentów mebli.
  Spółka „Pajūrio medis” mieści się na obszarze 1,5 hektara. Jeden magazyn jest już wybudowany, następny ma zostać wykończony latem przyszłego roku. Działają trzy suszarnie drewna, a także nowoczesna, w pełni zautomatyzowana kotłownia. W budynki i urządzenia zainwestowano prawie pół miliona euro, ale to jeszcze nie koniec. „Mamy bardzo dużo planów: chcemy dokończyć budowę magazynu, a także — wybudować budynek administracyjny, urządzić przebieralnię dla pracowników, pralnię, stołówkę” — opowiada rozmówca.
  Po konsultacjach z kolegami zajmującymi się biznesem drzewnym, uczestniczącymi w Programie Rozwoju Wsi Litwy 2014-2020, również postanowił złożyć wniosek o wsparcie finansowe na rozbudowę bazy produkcyjnej firmy. Projekt został przygotowany przez specjalistów z Wilna, firma „Pajūrio medis” otrzymała wsparcie w wysokości 147 tysięcy euro.

  Kto może ubiegać się o wsparcie

  Wnioski do Narodowej Agencji Płatniczej (Nacionalinė mokėjimo agentūra, NMA) przy Ministerstwie Gospodarki Rolnej przyjmowano do 31 sierpnia. Na ten etap przeznaczono prawie 23,1 mln euro. Nowością jest to, że ten pomocowy środek jest do zwrotu kosztów, ale też opłacania rachunków. Wsparcie ma na celu dywersyfikację działalności gospodarczej w miejscowościach wiejskich, wspomaganie tworzenia i rozwoju małych przedsiębiorstw, zachęcanie do tworzenia miejsc pracy. Wsparcie w ramach tych działań KPP przyznaje się na rozwój działalności pozarolniczej, z wyjątkiem działań, określonych w przepisach wdrażania, na przykład, produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych, produktów tytoniowych, broni i amunicji itd.
  O wsparcie wnioskować mogły prywatne osoby prawne i fizyczne, które kwalifikowały się do uzyskania statusu mikro- i małego przedsiębiorstwa w okresie od złożenia wniosku do podpisania umowy o wsparciew okresie od złożenia wniosku do podpisania umowy spełniające definicję bardzo małego lub małego przedsiębiorstwa. . Prywatny podmiot prawny, założony w roku składania wniosku, uznaje się za kwalifikujący się właściwy do otrzymania wsparcia tylko wtedyówczas, gdy jeśli jego główny akcjonariusz, posiadający ponad 50 procent akcji podmiotu prawnego, jest osobą fizyczną, w roku rozliczeniowym prowadzącą działalność na zasadach działalności osobowej lub jako osoba samozatrudniona.Paramos kreiptis galėjo privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus. Privatus juridinis asmuo, įsteigtas paraiškos teikimo metais, laikomas tinkamu gauti paramą tik tada, jei jo pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

  Reklama

  Najwięcej wniosków — z okręgu wileńskiego

  Według danych NMA, 174 wnioski zostały złożone w ramach działania „Wsparcie dla inwestycji, przeznaczonych na tworzenie i rozwój działalności gospodarczej” obszaru „Wsparcie dla inwestycji, przeznaczonych na tworzenie i rozwój działalności nierolniczej” instrumentu „Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości” Programu Rozwoju Wsi Litwy na lata 2014-2020: 4 – z okręgu tauroskiego, 8 – telszewskiego, 10 – uciańskiego, 12 – mariampolskiego, 15 – kłajpedzkiego, 16 – olickiego, 19 – szawelskiego, 26 – poniewieskiego, 27 – kowieńskiego, 37 – wileńskiego. Bardzo małe przedsiębiorstwa złożyły 147 wniosków na sumę 22 781 116 euro. Mieszkańcy wsi złożyli 27 wniosków na sumę 3 236 946 euro.
  Większość wniosków złożono o wsparcie w przygotowania placu budowy. Dalsze priorytety: działalność krótkoterminowego zakwaterowania, doradztwo i inna działalność administracyjna, naprawa i nadzór techniczny pojazdów silnikowych, budowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Również częściej wnioskowano o wsparcie działalności organizowania wypoczynku i innych rozrywek, dostarczania żywności i restauracji, roboty ziemne na placach budowy.
  Suma wniosków o wsparcie opiewała na ponad 25 mln euro. Po ułożeniu rankingu wniosków, najwięcej — 90 punktów — otrzymał 1 wniosek, 3 wnioski otrzymały po 85 punktów, po jednym wniosku — 83, 81, 80, 78 i 75 punktów, po 2 wnioski — 74 i 72 punkty. Najwięcej wniosków otrzymało najniższą wymaganą ocenę, 50 punktów — 21 wniosek. 28 wniosków nie przekroczyło progu wymaganej liczby punktów, dlatego nie były dalej oceniane. Ranking pierwszeństwa wniosków sporządza się w ciągu 30 dni roboczych od zakończenia naboru.
  Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się na liście pierwszeństwa, wnioskowali o 22 168 938 euro ze środków budżetu państwowego Litwy oraz środków na rozwój wsi Europejskiego Funduszu Gospodarki Rolnej. Jeden wnioskodawca — prywatna osoba fizyczna lub podmiot prawny, kwalifikujący się do uzyskania statusu bardzo małego i małego przedsiębiorstwa — może otrzymać od 50 tys. do 200 tysięcy euro wsparcia. Wysokość wsparcia zależy od nowych miejsc pracy planowanych przez wnioskodawcę (przy stworzeniu jednego miejsca pracy przeznacza się do 50 tys. euro wsparcia, dwóch miejsc pracy — do 100 tys. euro itd.). Intensywność wsparcia wynosi do 50 procent wszystkich zakwalifikowanych wydatków. Po ocenie spełniania przez wniosek kryteriów naboru, dalej ocenia się jej kwalifikowalność do otrzymania wsparcia, tj. czy spełnia wymagania określone w przepisach wdrażania, czy zaplanowane wydatki są konieczne do wdrożenia projektu, czy są bezpośrednio związane ze wspieraną działalnością.

   


  Zam. 2273

  Reklama

  Afisze

  Więcej od autora

  „Tribute to Romuald Lipko” w DKP w Wilnie [GALERIA]

  Postać Romualda Lipki Postaci Romualda Lipki przedstawiać Wileńszczyźnie nie trzeba. Na piosenkach jego autorstwa wychowały się całe pokolenia, a niektóre utwory są wręcz hymnami spotkań towarzyskich wśród Polaków na Litwie. Utwory Romualda Lipko są pomnikami polskiej muzyki rozrywkowej. Wokaliści: Grzegorz Wilk...

  Świątecznymi Strasburg mieni się dekoracjami [GALERIA]

  „Piękne miasto, złota jesień, zielona trawka… Masa rowerzystów i ludzi przeróżnych narodowości” — tak opisuje nam strasburskie ulice fotoreporter. „Ta trawka to taka, co na łączce rośnie!” — doprecyzowuje z dowcipem. Na zdjęciach możemy zobaczyć też przedświąteczne remonty i porządki, a...

  Polska muzyka sakralna w 5 miejscowościach na Wileńszczyźnie

  Program trasy polskiej muzyki sakralnej 25 listopada 18:30 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach27 listopada 10:00 Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Kazimierza w Miednikach27 listopada 12:00 Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Porudomino27 listopada 14:00 Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana...

  Wiersze Józefy Kodis o mamie. „Niech Anioł w niebie ogłasza/ Jak byłaś dobra do ludzi”

  Zanim zaczniemy się zastanawiać, jak napisać dobry wiersz — na przykład miłosny — zastanówmy się, czy istnieją jakieś reguły pisania wierszy i czy tworzeniem poezji może zająć się każdy.