Sejm uznał weto prezydenta: przymusowych starostw nie będzie

Sejm potwierdził weto prezydenta Gitanasa Nausėdy — przymusowych samorządów nie będzie. Parlament odrzucił poprzednio przyjęte poprawki, które miały zobowiązać samorządy do tworzenia starostw. Prezydent w uzasadnieniu weta twierdził, że byłoby to naruszeniem autonomiczności samorządu.

Sejm Litwy musiał podejść do głosowania raz jeszcze
| Fot. Marian Paluszkiewicz

W powtórnym głosowaniu nie udało się przełamać weta i na nowo uchwalić ustawy — „za” głosowało 47 posłów, „przeciwko” 48, 17 powstrzymało się. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba co najmniej 71 poselskich szabel.

Kolejnym głosowaniem sejm przyjął ustawę z poprawkami głowy państwa, „za” głosowało 102 posłów.

15 października sejm zaproponował poprawkę do ustawy o lokalnych samorządach, aby w każdym samorządzie były tworzone starostwa.

Jeden z autorów projektu, „chłop” Zenonas Streikus dowodził, że w razie obowiązkowego tworzenia starostw władza będzie bliżej ludzi.

Litewskie Stowarzyszenie Samorządów przyjętą poprawkę uznał za naruszającą wolności oraz prawa samorządów.

Prezydent Gitanas Nausėda poprawkę odesłał do przegłosowania twierdząc, że narusza ona konstytucyjną zasadę samodzielności oraz wolności działania samorządów.

Doradca prezydenta Povilas Mačiulis w poprzednim tygodniu twierdził, że przyjęta poprawka przeczy przyjętemu we wrześniu rządowemu memorandum, w którym przyjęty był kierunek wzmacniania samorządów. Wg doradcy otwiera to furtkę do ignorowania interesów lokalnych oraz powiększania aparatu biurokratycznego samorządu.

Na Litwie jest ok. 500 utworzonych starostw. Starostw nie ma w 5 samorządach: Olity, Kłajpedy, Poniewieża oraz Neringi i Wisagini.

Inf. własne