Więcej

  Możliwe jest ubieganie się o wyjątkowe wsparcie tymczasowe

  Czytaj również...

  Wyjątkowe wsparcie jest przyznawane osobom prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa rolnego, produkcji żywności na obszarach wiejskich
  | Fot. archiwum prywatne

  Przetwórcy rolni dotknięci epidemią koronawirusa – podmioty działalności rolniczej, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, małe i mikroprzedsiębiorstwa — będą mogli skorzystać z wyjątkowego tymczasowego wsparcia przyznanego im w ramach nowego środka litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW) „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. Wnioski o wsparcie można składać do 20 listopada. W sumie planowane jest pozytywne rozpatrzenie około 1,9 tys. wniosków.

  KTO OTRZYMA WSPARCIE

  W związku z wybuchem epidemii COVID-19, komitet nadzoru wcielania w życie PROW 2014-2020, zgodził się zatwierdzić nowy środek: „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. Środki te mają zostać ponownie przydzielone z innych instrumentów PROW, obszarów działalności, w których saldo niewykorzystanych funduszy jest przewidywane na koniec okresu programowego.
  Po przesunięciach w budżecie PROW, na wyjątkowe tymczasowe wsparcie przeznaczono 33 mln euro.
  Celem wyjątkowego wsparcia jest pomoc podmiotom gospodarczym (osobom fizycznym i prawnym) dotkniętym kryzysem COVID-19, osobom fizycznym i prawnym, osobom prowadzącym samodzielną działalność, małym i mikroprzedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa rolnego i produkcji żywności na obszarach wiejskich. Celem jest utrzymanie ich rentowności w miarę pogarszania się sytuacji gospodarczej, gdyż skutki finansowe wykraczają poza okres kwarantanny. Oczekuje się, że takie wsparcie posłuży do zachowania potencjału produkcyjnego litewskiego sektora rolnego i spożywczego, a także do rozwiązania problemów z płynnością, które zagrażają ciągłości działalności rolniczej oraz działalności osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w przetwarzanie produktów rolnych.

  NAZWANY JAKO DOBRY WKŁAD PAŃSTWA

  Wszystkie podmioty rolne prowadzące działalność na obszarach wiejskich mogą ubiegać się o wsparcie: rolnicy, przedsiębiorstwa rolne, spółdzielnie rolne, a także mikro- i małe przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące działalność na podstawie świadectwa działalności gospodarczej lub rejestrując działalność indywidualną. Ważne jest, by spełniający kryteria wnioskodawcy byli zarejestrowani w dniu 16 marca 2020 roku jako producenci żywności w Państwowej Służbie Żywności i Weterynarii. W dziale rolnictwa rejonu kretyngskiego zarejestrowano 32 pretendentów do tego wsparcia, wśród nich — gospodarstwo mleczarskie Juozapasa Butkevičiusa z Dorbian.
  „Jest to bardzo dobry wkład ze strony państwa, właśnie w tych dniach składam wniosek o otrzymanie wsparcia w wysokości maksymalnej kwoty 7 000 euro” — mówi pracujący w tymże gospodarstwie wnuk Juozapasa Butkevičiusa Aurimas Rancas, który uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Aleksandrasa Stulginskasa.
  Gospodarstwo Butkevičiusów, które zarządza 100 hektarami, ma 50 krów i tworzy 10 miejsc pracy — jest w rejonie kretyngskim wyjątkowe, gdyż produkuje nie tylko surowce mleczne, ale i produkt końcowy: stworzone przez mamę Aurimasa Aureliję Rancienė, popularne na Żmudzi kastinisy, twaróg, sery.

  Te produkty na bazarkach i w innych punktach, do których rodzina je dostarcza, chętnie kupują nie tylko mieszkańcy Kretyngi, ale i Kłajpedy.
  Według Juozapasa Butkevičiusa, z powodu pandemii sprzedaż zmalała, z tego powodu rodzina postanowiła ubiegać się o wsparcie.
  Gospodarstwo Juozapasa But- kevičiusa, jak i podobne gospodarstwa dotknięte przez pandemię, otrzymała subsydia po 257 euro, na łączną kwotę około 1 500 euro, od Służby Zatrudnienia. Ale ta kwota — 1 500 euro — będzie musiała zostać odjęta od kwoty 7000 euro, o którą się teraz wnioskuje.
  „Wiem, że jest taka procedura: jeśli w okresie kwarantanny, który trwał od 16 marca do 17 czerwca 2020 roku, otrzymaliśmy subsydia na podstawie Ustawy o Zatrudnieniu, to tymczasowe wsparcie, o które teraz wnioskujemy, będzie o tę kwotę zmniejszone” — mówi Juozapas Butkevičius.

  INFORMACJE O WYSOKOŚCI WSPARCIA

  Maksymalna kwota wsparcia na jednego wnioskodawcę — podmiot gospodarki rolnej (osobę fizyczną bądź podmiot prawny, prowadzący działalność rolniczą) — nie przekracza 7 000 euro. Wysokość wsparcia jest określana z uwzględnieniem liczby zatrudnianych pracowników i partnerów gospodarczych 16 marca 2020 roku; osoba fizyczna, prowadząca samodzielną działalność na podstawie zaświadczenia o działalności gospodarczej lub prowadzącym działalność gospodarczą — może otrzymać 1 800 euro. Bardzo mała i mała firma — podmiot prawny, niezależnie od formy prawnej — wysokość wsparcia nie może przekroczyć 18 000 euro, jej wielkość jest określana na podstawie liczby zatrudnionych pracowników w dniu 16 marca 2020 roku.
  Jeśli osoba składająca wniosek w okresie kwarantanny, tj. od 16 marca do 17 czerwca 2020 roku, otrzymywała subsydia na podstawie Ustawy o Zatrudnieniu, wsparcie jest zmniejszane o kwotę otrzymanego subsydium.


  Zam. 2287

  Afisze

  Więcej od autora

  Ks. Józef Aszkiełowicz poświęcił figurkę św. Floriana w Butrymańcach

  Po uroczystej mszy św. i procesji ks. proboszcz Józef Aszkiełowicz wraz z parafianami udał się do pobliskiego posterunku straży pożarnej, aby poświęcić figurkę św. Floriana, patrona strażaków. Cała ekipa strażacka na czele z ks. Józefem Aszkiełowiczem oraz parafianie modlili...

  W piątek szczyt Rady Europejskiej w Pradze: „Ukraina, energetyka i gospodarka”

  Charles Michel wobec Rosji: „Zachować w reakcji jedność i stanowczość” W zaproszeniu wystosowanym do szefów państw i rządów Unii, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przypomniał, że „Kreml podjął nieodpowiedzialne kroki eskalacyjne: ogłosił krajową mobilizację, zorganizował wymuszone pseudoreferenda, nielegalnie zaanektował...

  Plebiscyt „Polak Roku 2022” Czytelników „Kuriera Wileńskiego”

  Jak zgłosić kandydata do tytułu Polaka Roku Zachęcamy naszych Czytelników do nadsyłania do redakcji (listownie lub pocztą elektroniczną) nazwisk osób, których działalność i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków mieszkających na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu...

  Jak i dlaczego pandemia stała się „infodemią”?

  Chociaż od początku pandemii minęły prawie trzy lata, konsekwencje dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego są nadal odczuwalne, a dezinformacja i przekłamania nie ustąpiły. Według dyrektora Wileńskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, psychiatry Martynasa Marcinkevičiusa, w obecnym okresie stan psychiki społeczeństwa determinuje nie...