Więcej

  Możliwe jest ubieganie się o wyjątkowe wsparcie tymczasowe

  Czytaj również...

  Wyjątkowe wsparcie jest przyznawane osobom prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa rolnego, produkcji żywności na obszarach wiejskich
  | Fot. archiwum prywatne

  Przetwórcy rolni dotknięci epidemią koronawirusa – podmioty działalności rolniczej, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, małe i mikroprzedsiębiorstwa — będą mogli skorzystać z wyjątkowego tymczasowego wsparcia przyznanego im w ramach nowego środka litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW) „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. Wnioski o wsparcie można składać do 20 listopada. W sumie planowane jest pozytywne rozpatrzenie około 1,9 tys. wniosków.

  KTO OTRZYMA WSPARCIE

  W związku z wybuchem epidemii COVID-19, komitet nadzoru wcielania w życie PROW 2014-2020, zgodził się zatwierdzić nowy środek: „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. Środki te mają zostać ponownie przydzielone z innych instrumentów PROW, obszarów działalności, w których saldo niewykorzystanych funduszy jest przewidywane na koniec okresu programowego.
  Po przesunięciach w budżecie PROW, na wyjątkowe tymczasowe wsparcie przeznaczono 33 mln euro.
  Celem wyjątkowego wsparcia jest pomoc podmiotom gospodarczym (osobom fizycznym i prawnym) dotkniętym kryzysem COVID-19, osobom fizycznym i prawnym, osobom prowadzącym samodzielną działalność, małym i mikroprzedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa rolnego i produkcji żywności na obszarach wiejskich. Celem jest utrzymanie ich rentowności w miarę pogarszania się sytuacji gospodarczej, gdyż skutki finansowe wykraczają poza okres kwarantanny. Oczekuje się, że takie wsparcie posłuży do zachowania potencjału produkcyjnego litewskiego sektora rolnego i spożywczego, a także do rozwiązania problemów z płynnością, które zagrażają ciągłości działalności rolniczej oraz działalności osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w przetwarzanie produktów rolnych.

  NAZWANY JAKO DOBRY WKŁAD PAŃSTWA

  Wszystkie podmioty rolne prowadzące działalność na obszarach wiejskich mogą ubiegać się o wsparcie: rolnicy, przedsiębiorstwa rolne, spółdzielnie rolne, a także mikro- i małe przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące działalność na podstawie świadectwa działalności gospodarczej lub rejestrując działalność indywidualną. Ważne jest, by spełniający kryteria wnioskodawcy byli zarejestrowani w dniu 16 marca 2020 roku jako producenci żywności w Państwowej Służbie Żywności i Weterynarii. W dziale rolnictwa rejonu kretyngskiego zarejestrowano 32 pretendentów do tego wsparcia, wśród nich — gospodarstwo mleczarskie Juozapasa Butkevičiusa z Dorbian.
  „Jest to bardzo dobry wkład ze strony państwa, właśnie w tych dniach składam wniosek o otrzymanie wsparcia w wysokości maksymalnej kwoty 7 000 euro” — mówi pracujący w tymże gospodarstwie wnuk Juozapasa Butkevičiusa Aurimas Rancas, który uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Aleksandrasa Stulginskasa.
  Gospodarstwo Butkevičiusów, które zarządza 100 hektarami, ma 50 krów i tworzy 10 miejsc pracy — jest w rejonie kretyngskim wyjątkowe, gdyż produkuje nie tylko surowce mleczne, ale i produkt końcowy: stworzone przez mamę Aurimasa Aureliję Rancienė, popularne na Żmudzi kastinisy, twaróg, sery.

  Te produkty na bazarkach i w innych punktach, do których rodzina je dostarcza, chętnie kupują nie tylko mieszkańcy Kretyngi, ale i Kłajpedy.
  Według Juozapasa Butkevičiusa, z powodu pandemii sprzedaż zmalała, z tego powodu rodzina postanowiła ubiegać się o wsparcie.
  Gospodarstwo Juozapasa But- kevičiusa, jak i podobne gospodarstwa dotknięte przez pandemię, otrzymała subsydia po 257 euro, na łączną kwotę około 1 500 euro, od Służby Zatrudnienia. Ale ta kwota — 1 500 euro — będzie musiała zostać odjęta od kwoty 7000 euro, o którą się teraz wnioskuje.
  „Wiem, że jest taka procedura: jeśli w okresie kwarantanny, który trwał od 16 marca do 17 czerwca 2020 roku, otrzymaliśmy subsydia na podstawie Ustawy o Zatrudnieniu, to tymczasowe wsparcie, o które teraz wnioskujemy, będzie o tę kwotę zmniejszone” — mówi Juozapas Butkevičius.

  INFORMACJE O WYSOKOŚCI WSPARCIA

  Maksymalna kwota wsparcia na jednego wnioskodawcę — podmiot gospodarki rolnej (osobę fizyczną bądź podmiot prawny, prowadzący działalność rolniczą) — nie przekracza 7 000 euro. Wysokość wsparcia jest określana z uwzględnieniem liczby zatrudnianych pracowników i partnerów gospodarczych 16 marca 2020 roku; osoba fizyczna, prowadząca samodzielną działalność na podstawie zaświadczenia o działalności gospodarczej lub prowadzącym działalność gospodarczą — może otrzymać 1 800 euro. Bardzo mała i mała firma — podmiot prawny, niezależnie od formy prawnej — wysokość wsparcia nie może przekroczyć 18 000 euro, jej wielkość jest określana na podstawie liczby zatrudnionych pracowników w dniu 16 marca 2020 roku.
  Jeśli osoba składająca wniosek w okresie kwarantanny, tj. od 16 marca do 17 czerwca 2020 roku, otrzymywała subsydia na podstawie Ustawy o Zatrudnieniu, wsparcie jest zmniejszane o kwotę otrzymanego subsydium.


  Zam. 2287

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BMTV — o polskim selekcjonerze

  https://www.youtube.com/watch?v=2RnzIjGA0W0

  Uroczystości ponarskie 2023 [GALERIA]

  Inicjatorami polskich obchodów ponarskich są Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, Związek Polaków na Litwie oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Udział w piątkowej uroczystości wzięła polska delegacja na czele szefem UdSKiOR Janem Józefem Kasprzykiem. Obchody udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  „Rzeczpospolita Polska na uchodźstwie: droga do wolności” — konkurs dla uczniów z polskich szkół za granicą

  Tematyka kampanii „Misja: Wolna Polska” Zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu plakatu nawiązującego do tematyki kampanii „Misja: Wolna Polska”. To od uczestników zależy czyją biografią się zainspirują, która historia bohaterów RP na uchodźstwie wyda im się najbardziej interesująca i warta opowiedzenia...

  Joszko Broda w DKP w Wilnie. Rodzinne warsztaty muzyczne i koncert

  Niezapomniana podróż muzyczna Muzyka jest uniwersalnym językiem, który łączy ludzi niezależnie od wieku. Wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 8 października w DKP, obejmuje koncert z pokazem instrumentów oraz rodzinne warsztaty muzyczne dla dzieci od szóstego roku życia, rodziców i dziadków. Podczas...