Więcej

  Coraz więcej rolników zdaje sobie sprawę ze znaczenia wspólnej działalności

  Czytaj również...

  Dzięki współpracy małe gospodarstwa mogą nabyć nowoczesny sprzęt i korzystać z niego na równych zasadach.
  | Fot. Ričardas Pasiliauskas

  Coraz bardziej popularne w Europie stowarzyszenia drobnych rolników zyskują na znaczeniu również na Litwie, ponieważ rolnikom pracującym razem łatwiej jest konkurować z dużymi rolnikami, a ich połączenie stwarza coraz więcej możliwości integracji na rynku. Co najważniejsze, dzięki skoncentrowaniu wysiłków drobni rolnicy mogą osiągnąć lepsze wyniki finansowe.

  Drobni rolnicy, którzy nieufnie podchodzili do współpracy, coraz częściej i odważniej jednoczą się. Przyczyną jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Litwy na lata 2014–2020 (PROW), dzięki któremu w ramach środka „Współpraca” z działania „Wsparcie współpracy małych podmiotów” drobni rolnicy mogą ubiegać się o solidne wsparcie dla wspólnych projektów.

  Do podziału ponad dwa miliony euro

  Litewscy rolnicy co roku od 2016 r. ubiegają się o wsparcie w ramach obszaru działania „Wsparcie dla współpracy małych podmiotów” ze środków PROW. W pierwszym roku na ten obszar działalności wpłynęło zaledwie kilka wniosków, w kolejnym 2017 roku projekt wzbudził zainteresowanie 11 podmiotów, w 2018 – 33, a w 2019 wpłynęło aż 48 wniosków. W ciągu trzech lat wnioskodawcom wypłacono prawie 1 milion 790 tys euro.
  W tym roku wnioskodawcy mogli zakwalifikować się do wsparcia w ramach działań od 5 października do 4 listopada. W ubiegłym miesiącu co najmniej dwóch wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do Krajowej Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa i zgodzili się na współpracę, zostało zaproszonych do podziału ok. 2,3 mln. funduszy ze wsparcia w euro. Na realizację jednego projektu planuje się przeznaczyć do 90 tys. euro. wsparcia. Drobnym rolnikom, właścicielom lasów, mikroprzedsiębiorstwom i osobom fizycznym, które zgodziły się współpracować i prowadzić wspólną działalność na obszarach wiejskich, proponuje się zakup nowych maszyn rolniczych i nowego sprzętu rolniczego, samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, nowych komputerów i oprogramowania, a także inwestowanie w infrastrukturę terenu budowy, przebudowy lub remont budynków gospodarczych oraz inwestowanie w infrastrukturę miejsca realizacji projektu, nowe maszyny i urządzenia na wyrąb lasu, pozyskiwania drewna i biopaliw, mechanizmy przygotowania gleby pod plantacje leśne lub zazielenienie itp.

  Nabyli niezbędny sprzęt

  W ubiegłym roku wnioski o dofinansowanie w ramach działania „Wsparcie współpracy małych podmiotów” składali głównie drobni rolnicy oraz osoby fizyczne zajmujące się turystyką wiejską, które wyraziły zgodę na współpracę. Wśród nich był Vigimantas Kazakevičius, rolnik ze wsi Šventragis (rejon Mariampol). Właściciel fermy hodowli bydła powiedział, że był zainteresowany działaniem „Wsparcie współpracy małych podmiotów” już w 2016 roku, zaraz po jego uruchomieniu. Według Vigimantasa, początkowo zafascynowany był ideą wspierania współpracy między małymi podmiotami gospodarczymi, bo zdaniem V. Kazakevičiusa, gdy drobni rolnicy pracują osobno, trudniej jest nie tylko wykonywać codzienne prace rolnicze, ale także odnawiać i modernizować infrastrukturę. Zainteresowany wsparciem V. Kazakevičius został pozytywnie zaskoczony, że intensywność „Wsparcia współpracy małych podmiotów” w kosztach ogólnych projektu sięgała 100%, na realizację biznesplanu projektu – 60%, a przy współpracy drobnych rolników w sektorach ogrodniczym, jagodowym i owocowym wynosiła aż 70% i zaczął zastanawiać się nad możliwością otrzymania wsparcia.

  Używane maszyny rolnicze i inne narzędzia były stare,więc długo zastanawiałem się nad ich odnowieniem, ale nadal nie dokonywałem niezbędnych inwestycji. Córka posiada również własne gospodarstwo. Do jego rozwoju również potrzebne były nowe maszyny i urządzenia. Zastanawiałem się, dlaczego nie skoncentrować się i nie próbować uzyskać wsparcia dla sprzętu, który byłby potrzebny dla obu gospodarstw. Przedstawiłem ten pomysł synowi, który pomógł w przygotowaniu wniosku. Szybko dowiedzieliśmy się, że projekt został pozytywnie oceniony. Po otrzymaniu wsparcia zakupiliśmy owijarkę do siana i zgrabiarkę. Dzielimy się techniką i chętnie ją nawzajem wypożyczamy, ponieważ sobie ufamy. Wsparcie jest naprawdę bardzo wartościowe i jeśli jest okazja lub chęć skorzystania z niego, gorąco do tego zachęcam. Oczywiście najważniejsze jest znalezienie tutaj wiarygodnego partnera, bo współpraca z nim zajmie kilka lat. Jeżeli są to krewni lub członkowie rodziny, nie sądzę, że mogą powstać problemy. Myślę, że dogadać się mogą również sąsiedzi lub starzy znajomi. W końcu i tak często się dzielimy różnymi narzędziami i doświadczeniem – powiedział rolnik, który z powodzeniem korzysta ze środków „ Wspieranie współpracy małych podmiotów ”.

  Więcej partnerów – więcej szans

  W wielu przypadkach, co jest koniecznością, aby otrzymać środki o „Wsparcie współpracy małych podmiotów” o wsparcie ubiegają się dwaj wykonawcy, jednak regulamin działalności przewiduje możliwość współpracy kilku podmiotów gospodarczych. W rzeczywistości, im więcej uczestników projektu przygotuje wniosek, tym więcej punktów otrzyma projekt, a im więcej punktów, tym większe szanse na otrzymanie wsparcia. Na przykład, jeśli 5 lub więcej uczestników projektu zgodzi się na współpracę, otrzymają 30 punktów, jeśli 3 do 4 uczestników – 20 punktów.
  Punkty przyznawane są również w zależności od potencjału ekonomicznego gospodarstw wnioskodawców i gospodarstw partnerskich. Jeżeli średni potencjał ekonomiczny gospodarstw, wyrażony standardową wartością produkcji, wynosi od 4 000 do 4 999 euro, wnioskowi przyznaje się 15 punktów, od 5 000 do 6 999 euro – 10 punktów. Punktacja przyznawana jest małym zarządcom lasów na podstawie średniej wielkości ich gospodarstw leśnych. W przedziale od 1 do 3 ha można otrzymać 15 punktów, od 3 do 7 ha – 10 punktów. Bardzo małe przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne są oceniane na podstawie czasu prowadzenia działalności. Jeżeli średni czas trwania ich działalności przekracza 5 lat, kandydaci, którzy zgodzili się na współpracę, mogą liczyć na 15 punktów, przy średnim czasie trwania od 3 do 5 lat włącznie – na 10 punktów.

  Punkty przyznawane są również w oparciu o kierunek działalności gospodarstw, ambicje wnioskodawców do zwiększania potencjału ekonomicznego gospodarstw wyrażone standardową wartością produkcji, planów zwiększania dochodu przedsiębiorstw. Dodatkowe punkty przyznawane są wnioskodawcom, których projekty dotyczą zmian klimatu i działań środowiskowych.


  Zam. 2288

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wieczór z historią w DKP. „Patroni Roku 2024: abp Antonii Baraniak”

  Sejm RP w 120. rocznicę urodzin abp. Baraniaka — metropolity poznańskiego, salezjanina, niezłomnego obrońcy wiary katolickiej, Kościoła i Polski wobec prześladowań komunistycznych, jednego z przywódców pokojowych zmagań Polaków o niepodległość — ogłosił rok 2024 Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Z tej...

  „Syrokomlówka” świętowała 200. rocznicę urodzin patrona [Z GALERIĄ]

  Nasze obrazy i brzmienia Usłyszeliśmy interpretacje następujących wierszy, fragmenty gawęd i poematów: „Dumka”, „Krakowiak na Litwie”, „Hymn do Pana Jezusa na Śnipiszkach”, „Lalka”, Kęs chleba”, „Ślepa mama”, „Marcin Studzieński. Kartki z kroniki Wilna”. Starsi członkowie chóru zespołu „Wilenka” zaśpiewali pieśni...

  Pokazy filmów VR „Wiktoria 1920” i „MS Piłsudski – Podwodna Misja”

  Technologia wirtualnej rzeczywistości, dzięki której widz staje się jednym z bohaterów wydarzeń, to najnowocześniejsza i najbardziej angażująca forma popularyzowania historii. Udział w wydarzeniu potwierdzili Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach; Gimnazjum Polskiego w Ejszyszkach; Gimnazjum im. L. Narbutta w...

  Sprawę zadośćuczynienia od Niemiec dla Polski udało się umiędzynarodowić

  KW: Mija rok od czasu ogłoszenia „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945”. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Arkadiusz Mularczyk: W bezsprzeczny sposób udało się umiędzynarodowić historię...